4 МОНІТОРИНГ КОНТЕНТУ 2023 РОКУ

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

36 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 24-30 грудня 2023 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського, РОЗПОРЯДЖЕННЯ №РП/342/2023 ВІД 20.10.2023 "ПРО АНТИКОРУПЦІЙНЕ НАВЧАННЯ" .

34 моніторинг 35 моніторинг 36 моніторинг
Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети % Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети % Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети %
3 23 5 24,2 3 25 10 29,7 2 27 8 28,9
6 47 14 52,3 6 47 8 47,7 7 44 11 48,4
3 22 5 23,4 3 20 6 22,7 3 21 5 22,7
Кольорові позначення:
      виконали вимоги повністю
  виконали вимоги частково
  не відповідають вимогам

Результати моніторингу

Випускові кафедри

1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
1 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
3 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
3 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
3 ФСП, кафедра соціології
3 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
3 ФММ, кафедра економічної кібернетики
8 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
8 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
8 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
8 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
8 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
8 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
8 ММІ, кафедра технології машинобудування
8 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
16 ІЕЕ, кафедра електропостачання
16 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
16 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
16 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
16 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
21 ФЕА, кафедра електромеханіки
21 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
21 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
21 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
21 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
21 ІТС, кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях
21 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
28 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
28 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
28 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
28 ММІ, Кафедра конструювання машин
32 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
32 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
32 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
32 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
32 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
32 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
32 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
32 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
32 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
32 ФПМ, кафедра прикладної математики
42 ФММ, кафедра міжнародної економіки
42 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
42 ХТФ, кафедра фізичної хімії
42 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
42 ФММ, кафедра промислового маркетингу
42 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
42 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
42 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
42 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
42 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
52 ФСП, кафедра теорії та практики управління
52 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
52 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
52 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів
52 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
52 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
52 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
52 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
52 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
61 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
61 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
61 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
61 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
61 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
61 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
67 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
67 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
67 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики
70 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
70 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
72 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
72 ІТС, кафедра електронних комунікацій та інтернету речей
72 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
75 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
75 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
75 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
75 ВПІ, кафедра репрографiї
75 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
80 ФТІ, кафедра прикладної фізики
81 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
81 ІАТ, кафедра космічної інженерії
81 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
81 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
85 ІПСА, кафедра системного проектування
85 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
87 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
88 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
88 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
88 РТФ, кафедра радіоінженерії
91 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
92 ВПІ, кафедра графiки

Невипускові кафедри

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра філософії
3 ФСП, кафедра історії
3 ФСП, кафедра психології і педагогіки
5 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
6 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
6 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
6 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
9 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
10 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
11 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту

Факультети

2 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
3 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
3 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
6 ФСП - Факультет соцiологiї і права
6 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
6 ФЕЛ - Факультет Електронiки
9 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
10 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
10 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
12 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
13 РТФ - Радіотехнічний факультет
13 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
13 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
13 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
13 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
13 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
19 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
20 ІАТЕ - Інститут атомної та теплової енергетики
20 ФЛ - Факультет Лінгвістики
22 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
23 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.