ВПІ, кафедра графiки

Кафедра ГРАФІКИ Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського одна із найдавніших в Україні, що готує художників-графіків оформлювачів поліграфічної продукції за напрямком 0202 ” Мистецтво ” – за рівнем бакалавр і магістр.

Починаючи із 1967 р. по 2003 р. кафедру очолював досвідчений практик, теоретик та педагог з профілюючого курсу «Художньо-технічне оформлення книжкової продукції» професор, кандидат мистецтвознавства Борис Васильович Валуєнко. Серед визначних педагогів того часу були — М. Срібний, Ф. Юр’єв, В. Смородський, В. Ламах, І. Диченко, Д. Горбачов, В. Корчинський, Ф. Глущук, О. Мікловда, А. Нечипоренко, А. Крвавич, Г. Воробйова, О. Кузіна.

Творчою базою кафедри у 80-ті рр. стали провідні видавництва міста Києва – «Вища школа», «Веселка», «Дніпро», «Радянський письменник». Співробітництво київських та республіканських видавництв із кафедрою виражалося у роботі Художньої ради, в організації систематичних оглядів і обговорень виданої продукції, у проведенні регулярних тематичних конкурсів оформлювачів на кращі проекти серійної літератури, експериментальне макетування, використання курсових та дипломних робіт як основи для майбутніх реальних видань.

Стабілізація економічної ситуації, розвиток технологій, загальне зацікавлення книжковим дизайном і графічним дизайном зокрема, сприяли відновленню зацікавленості спеціальністю «Образотворче мистецтво» на початку ХХІ ст. Прагнучи розвитку української книги та поліграфічної продукції кафедра створила дві лабораторії – літографську та офортну.

Значним випробуванням для творчого колективу кафедри виявилися підготовка документів для акредитації та адаптація діяльності колективу в умовах запровадження Болонської системи. Набула зміни освітньо-професійна програма підготовки художників-графіків з оформлення поліграфічної продукції за рахунок збільшення дисциплін з комп’ютерної графіки, художнього конструювання, та комп’ютерного проектування.

В цей період відбувся ріст кількості професорсько-викладацького складу за рахунок залучення висококваліфікованих фахівців серед яких заслужені художники України: Олександр Івахненко, Наталія Лопухова, Світлана Лопухова, Оксана Одайник, Іван Черниш, Олексій Руденко, Олександр Белянський, Костянтин Лавро та народний художник України – Сергій Якутович. Успішність викладання вузькофахових та спеціалізованих дисциплін на кафедрі стали наслідком того, що переважна більшість професорсько-викладацького складу активно займається творчою виробничою діяльністю. Результати якої добре знайомі вітчизняному споживачеві у вигляді комплексних проектів оформлення друкованої продукції, книжкової ілюстрації, дизайну, фірмового стилю тощо.

Крім виставок, фестивалів, конкурсів на кафедрі постійно проводяться майстер-класи: запрошуються імениті художники, ілюстратори та дизайнери.

Розвиток матеріально-технічної бази, творча співдружність з навчальними закладами, видавництвами та підприємствами галузі, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу сприяли отриманню у 2009 році ліцензії на право підготовки магістрів за спеціальністю «Образотворче мистецтво».
представляють собою позааудиторні практичні заняття під керівництвом викладачів і в формі самостійної навчальної роботи. Керують практиками викладачі дисциплін «Рисунок» і «Живопис». За підсумками пленерної практики, традиційно восени, проводяться звітні виставки кращих робіт студентів і викладачів в стінах Видавничо-поліграфічного інституту.

Проходження практик сприяє вирішенню питань щодо працевлаштування випускників кафедри.

Книжкові видавництва, редакції журналів, бюро графічного дизайну і реклами, поліграфічні підприємства, провідні дизайнерські фірми – тут працюють наші випускники (креативний директор, головний художник, арт-директор, дизайнер, ілюстратор ). Їх імена лунають на художніх та книжкових виставках в Україні, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції, США, та інших країнах.

Кафедра прагне сприяти росту якості художнього оформлення широкого спектру вітчизняної поліграфічної продукції, вбачаючи у цьому могутній засіб піднесення та відродження культури та мистецтва.

Результати моніторингу контенту сайтів

Якщо на сайті підрозділу міститься інший контент із списку нижче, він доступний в мережі інтернет і відповідає вимогам за параметрами мови, повноти, актуальності та іншими у відповідності із вимоги до контенту сайтів підрозділів, просимо заповнити форму щоквартального звіту.
Перелік обов'язкових (в залежності від категорії) для підрозділів пунктів:

1. Про підрозділ
2. Про підрозділ (en)
3. Положення
4. Матеріально-технічне забезпечення
5. НПП/адміністрація
6. НПП/адміністрація (en)
7. Вступ на 1 курс
8. Вступ на 1 курс (en)
9. Вступ на 5 курс
10. Вступ на 5 курс (en)
10. Прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії
11. Освітні програми
12. Навчальний план
13. Навчальна робота зі студентами
14. Результати практики (для випускаючих кафедр)
15. Теми дипломних
16. Дисертації магістрів
17. Працевлаштування
18. Працевлаштування (en)
19. Наукові школи
20. Наукові школи (en)
21. Публікації
22. Регулярні наукові заходи
23. Наукова робота зі студентами
24. Партнерство
25. Партнерство (en)
26. Новини
27. Новини (en)
28. RSS

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.