33 моніторинг контенту

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

33 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 24-30 березня 2023 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Дані дійсні тільки на момент моніторингу.

Виконання наказу 30 моніторинг 31 моніторинг 32 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 22 8 25,2 3 19 4 20,5 3 27 5 27,6
частково виконали 5 53 12 53,4 7 50 16 57,5 6 41 15 48,8
не виконали 4 20 4 21,4 2 22 4 22,0 3 23 4 23,6

 

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
2 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
2 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
2 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
2 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
2 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
2 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
2 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
2 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
2 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
2 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
12 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
12 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
12 ФЕА, кафедра електромеханіки
12 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
16 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
16 ІЕЕ, кафедра електропостачання
16 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
16 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
20 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
20 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
20 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
20 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
20 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
20 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
20 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
20 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
28 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
28 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
28 ММІ, Кафедра конструювання машин
28 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
28 ФММ, кафедра міжнародної економіки
28 ФСП, кафедра соціології
28 ХТФ, кафедра фізичної хімії
35 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
35 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
35 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
35 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
35 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
35 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
35 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
42 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
42 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
42 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
42 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
42 ФММ, кафедра промислового маркетингу
42 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
42 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
42 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
50 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
50 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики
50 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
50 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
50 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
55 ВПІ, кафедра графiки
55 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
55 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
55 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
55 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
55 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
55 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
55 ФПМ, кафедра прикладної математики
55 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
64 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
64 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
64 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
64 ФСП, кафедра теорії та практики управління
68 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
69 ВПІ, кафедра репрографiї
69 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
69 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
69 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
73 ІАТ, кафедра космічної інженерії
73 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
75 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
75 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
75 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
75 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
79 ІПСА, кафедра системного проектування
79 ММІ, кафедра технології машинобудування
79 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
82 ФТІ, кафедра прикладної фізики
83 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
83 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
85 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
85 РТФ, кафедра радіоінженерії
87 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
87 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
87 ФММ, кафедра економічної кібернетики
90 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
91 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
 

НЕВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра історії
4 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
5 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
5 ФСП, кафедра філософії
7 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
7 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
10 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
10 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
 

ФАКУЛЬТЕТИ

1 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
4 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
4 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
6 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
6 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
6 ФЕЛ - Факультет Електронiки
6 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
10 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
10 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
10 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
13 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
13 РТФ - Радіотехнічний факультет
13 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
16 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
16 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
16 ФЛ - Факультет Лінгвістики
16 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
16 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
21 ІАТЕ - Інститут атомної та теплової енергетики
22 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
23 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.