Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – квітень 2017 року

Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримана 21.04.2017 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1635 НПП (1566 в попередній рейтинг). Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1505 викладачів (92%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1189 викладача. Тобто, підтвердили пошту з доменної зони університету та вказали прийняту для офіційного профілю ВНЗ назву (National Technical University of Ukraine) як місце роботи 72,7% зареєстрованих у АІС (69% у попередньому).

Збір даних здійснювався 24-28 квітня 2017 року. Дані дійсні тільки в момент збору. Також була виконана перевірка достовірності представленої в профілях інформації. Результати 12 викладачів не були зараховані за присутність в профілях чужих робіт. Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені фіолетовим кольором.

Чому цитованість викладачів повинна впливати на місцеположення сайту в рейтингу?

  1. Цитованість входить в рейтинг Webometrics (ПРОЗОРІСТЬ - 10%, ДОСКОНАЛІСТЬ - 30%). Відповідно до програмного тексту (http://webometrics.info/en/node/178), Webometrics хоче мотивувати не тільки відкритості ВНЗ, а й присутності вчених в Інтернет.
  2. Рейтинг Webometrics пропонує незадоволеним власним місцем в рейтингу переглянути політику відкритого доступу та прозорості, сприяючи значному збільшенню обсягу і якості електронних публікацій.
  3. Рейтинг сайтів КПІ орієнтується на рейтинг Webometrics.
Місце на 10.2016 Зміна Кафедра Найкращий показник * Сума 6-ти КПІ-шних профілів **
1 2 1 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 2218 5260
2 1 -1 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 3965 5101
3 3 0 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 1881 3960
4 6 2 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 3854 3854
5 4 -1 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 2191 3713
6 8 2 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 1758 3554
7 5 -2 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 3046 3540
8 7 -1 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 1288 3040
9 58 49 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 1212 1419
10 10 0 Кафедра психології та педагогіки ФСП 606 1160
11 9 -2 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 943 1129
12 65 53 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 952 1069
13 106 93 Кафедра промислового маркетингу ФММ 1047 1053
14 11 -3 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 512 1007
15 13 -2 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 281 967
16 12 -4 Кафедра математичної фiзики ФМФ 316 959
17 14 -3 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 424 900
18 17 -1 Кафедра електропостачання ІЕЕ 497 899
19 14 -5 Кафедра господарського  та адміністративного права ФСП 725 856
20 55 35 Кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ 682 828
21 18 -3 Кафедра систем проектування ІПСА 463 774
22 16 -6 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 591 745
23 19 -4 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 150 695
24 20 -4 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 320 673
25 21 -4 Кафедра теорії та практики управління ФСП 440 637
26 24 -2 Кафедра міжнародної економіки ФММ 169 563
27 27 0 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 258 552
27 22 -5 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 286 552
29 23 -6 Кафедра фiзики металiв ІФФ 308 549
30 26 -4 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів  ХТФ 153 535
31 43 12 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 479 498
32 30 -2 Кафедра приладобудування ПБФ 411 465
33 28 -5 Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки ФЕЛ 270 460
34 29 -5 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 157 458
34 40 6 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 230 458
36 62 26 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 218 435
37 112 75 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 403 403
38 32 -6 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 212 370
39 35 -4 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 111 358
40 31 -9 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 160 354
41 33 -8 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 204 342
42 34 -8 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 298 338
43 54 11 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 166 332
44 64 20 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 218 323
45 112 67 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 149 307
46 36 -10 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 155 303
47 41 -6 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 127 299
48 37 -11 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 281 283
49 50 1 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 106 272
50 42 -8 Кафедра електромеханіки ФЕА 218 268
51 39 -12 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 68 256
51 38 -13 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 95 256
53 112 59 Кафедра прикладної фізики ФТІ 112 251
54 67 13 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 86 247
55 44 -11 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 224 240
56 48 -8 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 106 236
57 47 -10 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 69 211
58 46 -12 Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 134 204
59 49 -10 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 146 202
60 53 -7 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 177 185
61 52 -9 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 112 183
62 51 -11 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 115 174
63 102 39 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 55 167
64 67 3 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 78 162
65 57 -8 Кафедра соціології ФСП 88 160
66 56 -10 Кафедра прикладної математики ФПМ 143 149
67 91 24 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 98 145
68 112 44 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 459 132
69 60 -9 Кафедра репрографiї ВПІ 77 129
70 59 -11 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 41 124
71 71 0 Кафедра машин та  апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 76 121
72 103 31 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 41 112
73 60 -13 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 83 110
74 62 -12 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 28 104
75 66 -9 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 62 100
76 69 -7 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 48 98
77 112 35 Кафедра публічного права ФСП 65 83
78 70 -8 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 45 82
79 74 -5 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 46 81
79 100 21 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 55 81
81 75 -6 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 473 78
81 72 -9 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 67 78
83 76 -7 Кафедра історії ФСП 22 74
84 73 -11 Кафедра філософії ФСП 42 73
84 77 -7 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 37 73
86 90 4 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 23 67
87 77 -10 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 19 64
88 101 13 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 26 62
89 79 -10 Кафедра прикладної механiки ММІ 56 56
90 80 -10 Кафедра електричних станцій ФЕА 21 53
91 84 -7 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 24 51
91 80 -11 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 28 51
91 83 -8 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 44 51
94 93 -1 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 183 50
95 86 -9 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 694 47
96 82 -14 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 32 46
96 88 -8 Кафедра інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 45 46
98 84 -14 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 102 45
99 89 -10 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 23 43
100 86 -14 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 42 42
101 25 -76 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 23 39
102 45 -57 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 43 38
103 92 -11 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 17 35
104 94 -10 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 33 33
105 99 -6 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 121 32
106 96 -10 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 8 30
107 95 -12 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 27 29
108 97 -11 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 6 27
109 104 -5 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 59 19
110 97 -13 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 30 15
111 112 1 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 22 14
112 105 -7 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 7 12
113 112 -1 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 9 11
114 107 -7 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 6 6
115 107 -8 Кафедра телекомунiкацiйних систем  ІТС 5 5
116 112 -4 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ   4 4
117 111 -6 Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ 42 3
118 109 -9 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 2 2
118 109 -9 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 2 2
120 112 -8 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 633 0
120 112 -8 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 0 0
120 112 -8 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 0 0
120 112 -8 Кафедра менеджменту ФММ 198 0
120 112 -8 Кафедра біоінформатики ФБТ 0 0
120 112 -8 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0 0
120 112 -8 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 0 0
120 112 -8 Кафедра фізичної хімії ХТФ 0 0
120 112 -8 Кафедра графiки ВПІ 0 0
120 112 -8 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 0 0
  • * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих, включаючи профілі, які не належать до КПІ; але виключаючи профілі з ознаками шахрайства. Для включення профілю науковця в офіційний профіль університету потрібно підтвердити електронну пошту з доменного поля kpi.ua (*.kpi.ua) та вказати офіційну назву Університету в Google Scholar - National Technical University of Ukraine. Ви можете вказати абревіатуру або використати іншу мову, але це збільшить час на включення Google Scholar вашого профілю в університетський.
  • ** Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється) за виключенням даних профілів з ознаками шахрайства
  • Прибрати чужі роботи з профілю може тільки власник профілю. Просимо бути уважними при включенні робіт та налаштуванні автоматичних режимів. Консультацію про роботу із власним профілем можна отримати в групі інформаційної підтримки досліджень НТБ ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського - р.тел.: 044 204 96 72, e-mail: m.fedorets@library.kpi.ua

Просимо звернути увагу:

  • Webometrics просить вказувати також латинські імена, якщо ви використовуєте тільки кирилічні версії своїх прізвищ
Причіплений файлРозмір
PDF icon tr-2017-2.pdf208.92 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.