1 МОНІТОРИНГ КОНТЕНТУ 2024 РОКУ

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

37 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 30.03-05.04.2024 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського.

35 моніторинг 36 моніторинг 37 моніторинг
Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети % Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети % Невипускові кафедри Випускові кафедри Факультети %
3 25 10 29,7 2 27 8 28,9 5 40 8 41,4
6 47 8 47,7 7 44 11 48,4 5 34 11 39.1
3 20 6 22,7 3 21 5 22,7 2 18 5

19.5

Кольорові позначення:
      виконали вимоги повністю
  виконали вимоги частково
  не відповідають вимогам

Результати моніторингу

Випускові кафедри

1 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
1 ВПІ, кафедра репрографiї
1 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
1 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
1 ММІ, кафедра технології машинобудування
1 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
1 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
1 ФММ, кафедра економічної кібернетики
1 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
1 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
1 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
1 ФСП, кафедра соціології
1 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
16 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
16 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
16 ІЕЕ, кафедра електропостачання
16 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
16 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
16 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
16 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
16 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
16 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
16 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
16 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
27 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
27 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
27 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
27 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
27 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
27 ФЕА, кафедра електромеханіки
27 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
27 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
35 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
35 ІТС, кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях
35 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
35 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
35 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
35 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
41 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
41 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
41 ММІ, Кафедра конструювання машин
41 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів
41 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
41 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
41 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
41 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
41 ФММ, кафедра міжнародної економіки
50 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
50 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
50 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
50 ФПМ, кафедра прикладної математики
50 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
55 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
55 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
55 ХТФ, кафедра фізичної хімії
58 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
58 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
58 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
58 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
58 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
58 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
58 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
58 ФММ, кафедра промислового маркетингу
58 ФСП, кафедра теорії та практики управління
58 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
69 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики
69 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
69 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
69 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
73 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
73 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
75 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
75 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
75 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
78 ІПСА, кафедра системного проектування
78 ІТС, кафедра електронних комунікацій та інтернету речей
78 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
81 ІАТ, кафедра космічної інженерії
81 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
83 ФТІ, кафедра прикладної фізики
84 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
84 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
86 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
86 РТФ, кафедра радіоінженерії
86 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
89 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
90 ВПІ, кафедра графiки
91 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
92 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

Невипускові кафедри

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
3 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра філософії
5 ФСП, кафедра історії
6 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
7 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
10 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
11 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
12 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії

Факультети

1 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
2 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
3 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
4 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
4 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
4 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
4 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
4 ФСП - Факультет соцiологiї і права
9 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
9 ФЕЛ - Факультет Електронiки
11 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
11 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
13 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
13 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
13 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
16 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
16 РТФ - Радіотехнічний факультет
18 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
18 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
20 ІАТЕ - Інститут атомної та теплової енергетики
20 ФЛ - Факультет Лінгвістики
22 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
22 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
22 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.