Контент сайтів підрозділів

Вийшло Розпорядження №РП/181/24 від 15.05.2024 "Про оновлення інформації на сайтах структурних підрозділів"

Надійшов інформаційний лист щодо оновлення банерів ЦМО. Взяти оптимізовані файли банерів можна на https://webometr.kpi.ua/2024-cmo

Опубліковано НАКАЗ № НОД/263/24 від 08.04.2024 "Про організацію та планування освітнього процесу на 2024-2025 навчальний рік". Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 11.10.

Для випускових кафедр:
■ до 10 червня 2024 року забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр затверджених навчальних планів та РНП за всіма рівнями та формами підготовки здобувачів вищої освіти на 2024-2025 н.р. незалежно від кількості вступників у поточному році;

■ до 8 липня 2024 року забезпечити розміщення на сайтах кафедр затверджених робочих програм (силабусів) освітніх компонентів, які присутні в тих РНП на 2024-2025 н.р., за якими кафедра здійснює підготовку

Вийшло РОЗПОРЯДЖЕННЯ №РП/342/2023 ВІД 20.10.2023 "ПРО АНТИКОРУПЦІЙНЕ НАВЧАННЯ" . Відповідно до розпорядження має бути забезпечено розміщення сертифікатів про проходження антикорупційного навчання в 2023 році на сайтах кафедр у відповідних профілях викладачів.

Вміст сайтів підрозділів крім концепції сайту, визначеної розробниками, і положенням про сайт підрозділу, прийнятого у підрозділі, визначається нормативними документами та включає такі пункти :

1. Про підрозділ Інформація про підрозділ українською мовою
2. Про підрозділ (en) Інформація про підрозділ англійською мовою
3. Положення Положення про структурний підрозділ
4. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення підрозділу
5. НПП/адміністрація Викладачі/адміністрація підрозділу (посилання на персоналізовані сторінки НПП в проекті https://intellect.kpi.ua/)
6. НПП/адміністрація (en) Викладачі/адміністрація підрозділу англійською мовою
7. Вступ на 1 курс Інформація для вступників поточного (або наступного року для вересневого і грудневого моніторингу) українською мовою
8. Вступ на 1 курс (en) Інформація для вступників англійською мовою (наявність інформації і банеру Центру міжнародної освіти)
9. Вступ на 5 курс Інформація для вступників в магістратуру українською мовою
10. Вступ на 5 курс (en) Інформація для вступників в магістратуру англійською мовою
10. Прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії Інформація про прийом і навчання в аспірантурі
11. Освітні програми Освітні програми
12. Навчальний план Навчальний план
13. Навчальна робота зі студентами Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт підрозділу
14. Результати практики (для випускаючих кафедр) Результати проведеної практики попереднього і поточного років
15. Теми дипломних Перелік тем дипломних робіт попереднього і поточного років (для випускаючих кафедр)
16. Дисертації магістрів Дисертації магістрів попереднього і поточного років (для випускаючих кафедр)
17. Працевлаштування Працевлаштування студентів підрозділу українською мовою
18. Працевлаштування (en) Працевлаштування студентів підрозділу англійською мовою
19. Наукові школи Інформація про науку/наукові школи підрозділу українською мовою
20. Наукові школи (en) Наукові школи підрозділу англійською мовою
21. Публікації Публікації викладачів підрозділу не старші 5-ти років
22. Регулярні наукові заходи Конференції, гуртки, семінари, читання та інше
23. Наукова робота зі студентами Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт підрозділу
24. Партнерство Зарубіжне партнерство підрозділу українською мовою
25. Партнерство (en) Зарубіжне партнерство підрозділу англійською мовою
26. Новини Новини підрозділу українською мовою не старші 1-го місяця (якщо усі повідомлення рубрики старші місяця від дня проведення моніторингу, розділ вважається архівом і не включається в таблицю)
27. Новини (en) Новини підрозділу іноземною мовою
28. RSS Працездатне RSS із списком більше 3-х новин не старших 1-го місяця

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА САЙТІВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
КОНТЕНТ САЙТІВ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ АКРЕДИТАЦІЮ

НАКАЗ № 1-244 | 01.09.14 | Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Зверніть, будь ласка, увагу на терміни оприлюднення інформації, визначені п.4 статті 30:

 1. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через ДЕСЯТЬ робочих ДНІВ з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

 • положення про структурні підрозділи;
 • результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

 • Рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

В організаційній роботі окреслено такі завдання кафедри:

 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,
 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;

Також окремо вказується на необхідність розміщення таких матеріалів:

 • Індивідуальні навчальні плани
 • Розклади занять і екзаменів
 • Навчальні матеріали з навчальної дисципліни (за "Технологічним вимогам щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" відповідно ситуації із забезпеченістю студентів/аспірантів навчальними матеріалами)
 • Анотації курсових проектів/курсових робіт обсягом не менше 650 знаків (розміщуються у відкритому доступі на час не менше одного року)
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань

- Наказ №1-244 від 01.09.2014 Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету,

- Наказ № 1-278 від 10.10.2014 Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників

 • здійснити актуалізацію вмісту веб-сайтів кафедр у домені kpi.ua, подальше поповнення повнотекстовими матеріалами українською та англійською мовами.

- Наказ № 2-40 від 23.03.2016 Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

 • реєстрація науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів в службі Google Scholar

- Наказ №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • теми магістерських дисертацій за структурою згідно Додатку 1 наказу
 • результатів проведеної практики
 • анотації магістерських дисертацій двома мовами (українська, англійська) та перелік використаних посилань

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ 2-298 від 08.12.2017 Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 • забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр тем дисертацій аспірантів та тематику робіт кандидатів в аспірантуру

- Щорічні розпорядження ПРО ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТАХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

 • необхідно чітко виконати усі вимоги Приймальної комісії відповідно до текстів розпоряджень.

Перевірити правильність оформлення основних елементів сайту можна службами:

- https://freetools.seobility.ne
- https://suite.seotesteronline.com/
- https://rankmath.com/tools/seo-analyzer/

Причіплений файлРозмір
PDF icon 2015_166-mon.pdf135.09 KB
Файл site-status.ppsx88.62 KB
PDF icon regulations.pdf1.09 MB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.