Контент сайтів кафедр

Вміст сайтів кафедр крім концепції сайту, визначеної розробниками, і положення про сайт кафедри, прийнятого на кафедрі, визначається такими документами:

НАКАЗ № 1-244 | 01.09.14 | Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Зверніть, будь ласка, увагу на терміни оприлюднення інформації, визначені п.4 статті 30:

 1. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через ДЕСЯТЬ робочих ДНІВ з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

 • положення про структурні підрозділи;
 • результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

 • Рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

В організаційній роботі окреслено такі завдання кафедри:

 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,
 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;

Також окремо вказується на необхідність розміщення таких матеріалів:

 • Індивідуальні навчальні плани
 • Розклади занять і екзаменів
 • Навчальні матеріали з навчальної дисципліни (за "Технологічним вимогам щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" відповідно ситуації із забезпеченістю студентів/аспірантів навчальними матеріалами)
 • Анотації курсових проектів/курсових робіт обсягом не менше 650 знаків (розміщуються у відкритому доступі на час не менше одного року)
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань

- Наказ №1-244 від 01.09.2014 Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету,

- Наказ № 1-278 від 10.10.2014 Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників

 • здійснити актуалізацію вмісту веб-сайтів кафедр у домені kpi.ua, подальше поповнення повнотекстовими матеріалами українською та англійською мовами.

- Наказ № 2-40 від 23.03.2016 Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

 • реєстрація науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів в службі Google Scholar

- Наказ №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • теми магістерських дисертацій за структурою згідно Додатку 1 наказу
 • результатів проведеної практики
 • анотації магістерських дисертацій двома мовами (українська, англійська) та перелік використаних посилань

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ 2-298 від 08.12.2017 Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 • забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр тем дисертацій аспірантів та тематику робіт кандидатів в аспірантуру
Причіплений файлРозмір
PDF icon 2015_166-mon.pdf135.09 KB
Файл site-status.ppsx88.62 KB
PDF icon regulations.pdf1.09 MB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.