ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 30.09.2022

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

31 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Виконання наказу 30 моніторинг 31 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 24 7 26,6 3 22 8 25,2
частково виконали 6 50 11 52,3 5 53 12 53,4
не виконали 3 18 6 21,1 4 20 4 21,4

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місце Підрозділ (кафедра / факультет)

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
1 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
4 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
4 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
4 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
4 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
4 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
4 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
4 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
4 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
4 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
13 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
13 ІЕЕ, кафедра електропостачання
13 ФСП, кафедра теорії та практики управління
13 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
17 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
17 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
17 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
17 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
17 ФЕА, кафедра електромеханіки
17 ІАТЕ. Кафедра теплової та альтернативної енергетики
23 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
23 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
23 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
23 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
23 ММІ, Кафедра конструювання машин
23 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
23 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
30 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
30 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
30 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
30 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
30 ХТФ, кафедра фізичної хімії
30 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
30 ФММ, кафедра міжнародної економіки
30 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
30 ФСП, кафедра соціології
39 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
39 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
39 ВПІ, кафедра графiки
39 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
39 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
39 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
39 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
39 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
47 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
47 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
47 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
47 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
47 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
47 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
47 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
47 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
55 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
55 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
55 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
55 ВПІ, кафедра репрографiї
55 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
55 ФММ, кафедра промислового маркетингу
61 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
61 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
61 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
61 ФПМ, кафедра прикладної математики
65 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
65 ІМЗ, кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні
65 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
65 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
69 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
69 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
69 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
72 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
72 ФТІ, кафедра прикладної фізики
72 ІАТ, кафедра космічної інженерії
75 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
75 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
75 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
78 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
79 ММІ, кафедра технології машинобудування
79 ІПСА, кафедра системного проектування
79 ФБТ, кафедра біоінформатики
79 ФММ, кафедра економічної кібернетики
79 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
79 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
79 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
86 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
87 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
88 РТФ, кафедра радіоінженерії
89 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
90 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
91 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
92 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
93 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
93 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Невипускові кафедри

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра історії
4 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
5 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
5 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
5 ФСП, кафедра філософії
5 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
9 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
9 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
9 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту

Факультети

1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
1 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
3 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
5 ФЕЛ - Факультет Електронiки
5 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
5 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
5 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
9 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
9 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
9 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
12 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
12 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
12 РТФ - Радіотехнічний факультет
12 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
12 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
12 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
18 ФЛ - Факультет Лінгвістики
18 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
18 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
21 ТЕФ - Теплоенергетичний факультет
21 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
23 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.