ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 30.06.2022

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

30 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Виконання наказу 29 моніторинг 30 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 22 6 24,2 3 24 7 26,6
частково виконали 6 52 13 55,5 6 50 11 52,3
не виконали 3 18 5 20,3 3 18 6 21,1

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місце Підрозділ (кафедра / факультет)

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
3 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
3 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
3 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
3 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
3 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
3 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
3 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
3 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
3 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
3 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
13 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
13 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
13 ФСП, кафедра теорії та практики управління
16 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
16 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
16 ІЕЕ, кафедра електропостачання
16 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
16 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
16 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
16 ФЕА, кафедра електромеханіки
16 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
25 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
25 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
25 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
25 ММІ, Кафедра конструювання машин
25 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
25 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
25 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
25 ХТФ, кафедра фізичної хімії
33 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
33 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
33 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
33 ФММ, кафедра міжнародної економіки
33 ФСП, кафедра соціології
38 ВПІ, кафедра графiки
38 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
38 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
38 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
38 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
38 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
38 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
38 ТЕФ, кафедра теплоенергетики
38 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
38 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
38 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
38 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
50 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
50 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
50 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
50 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
50 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
56 ВПІ, кафедра репрографiї
56 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
56 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
56 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
56 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
56 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
56 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
56 ФММ, кафедра промислового маркетингу
56 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
56 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
56 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
67 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
67 ФПМ, кафедра прикладної математики
69 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
69 ІМЗ, кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні
69 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
69 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
73 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
73 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
73 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
73 ФТІ, кафедра прикладної фізики
78 ІАТ, кафедра космічної інженерії
78 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
78 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
81 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
81 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
81 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
81 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
85 ФБТ, кафедра біоінформатики
85 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
87 ММІ, кафедра технології машинобудування
87 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
87 ФММ, кафедра економічної кібернетики
90 ІПСА, кафедра системного проектування
90 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
92 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
93 РТФ, кафедра радіоінженерії
93 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
95 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

Невипускові кафедри

1 ФМФ, кафедра загальної фізики 
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки 
3 ФСП, кафедра історії
5 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
6 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
6 ФСП, кафедра філософії
9 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
10 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
10 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
13 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
13 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
13 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії

Факультети

1 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
3 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
5 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
5 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
5 ФЕЛ - Факультет Електронiки
8 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
8 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
8 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
11 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
11 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
11 РТФ - Радіотехнічний факультет
11 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
11 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
16 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
16 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
16 ФЛ - Факультет Лінгвістики
19 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
19 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
19 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
22 ТЕФ - Теплоенергетичний факультет
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
23 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.