Результати моніторингу контенту сайтів кафедр на поточний момент

Щоквартально сайти підрозділів переглядаються на відповідність вимогам до контенту сайтів навчально-наукових підрозділів.

сортувати за збільшенням (за абеткою) Кафедра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФММ, кафедра економіки і підприємництва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФММ, кафедра менеджменту підприємств + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ММІ, кафедра технології машинобудування + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФСП, кафедра соціології + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ВПІ, кафедра репрографiї + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 ФММ, кафедра економічної кібернетики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІТС, кафедра телекомунiкацiй + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІЕЕ, кафедра геоінженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІПСА, кафедра штучного інтелекту + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 ІЕЕ, кафедра електропостачання + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ІТС, кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФЕА, кафедра електромеханіки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ФММ, кафедра міжнародної економіки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 ММІ, Кафедра конструювання машин + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ХТФ, кафедра фізичної хімії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ФСП, кафедра теорії та практики управління + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ФММ, кафедра промислового маркетингу + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 ФСП, кафедра психології та педагогіки + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 ІТС, кафедра електронних комунікацій та інтернету речей + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 ІПСА, кафедра системного проектування + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 ІАТ, кафедра космічної інженерії + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 ФТІ, кафедра прикладної фізики + + + + + + + + + + + + + + + +
15 ФПМ, кафедра прикладної математики + + + + + + + + + + + + + + +
15 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки + + + + + + + + + + + + + + +
14 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем + + + + + + + + + + + + + +
14 РТФ, кафедра радіоінженерії + + + + + + + + + + + + + +
13 РТФ, кафедра радіотехнічних систем + + + + + + + + + + + + +
12 ВПІ, кафедра графiки + + + + + + + + + + + +
11 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами + + + + + + + + + + +
8 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь + + + + + + + +

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.