ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 30.03.2021

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

26 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. В моніторинг включено дані перегляду публічних соціальних мереж підрозділів.

Виконання наказу 24 моніторинг 25 моніторинг 25 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск %
виконали 5 29 29 5 47 44 4 33 31
частково виконали 8 52 50 7 47 45 9 47 47
не виконали 4 21 21 5 6 9 4 23 23

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місце Кафедра

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

 

1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
4 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
4 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
4 ПБФ, кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
4 ФІОТ, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
4 ФІОТ, кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
4 ФІОТ, кафедра технічної кібернетики
4 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
11 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
11 ІЕЕ, кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв
11 ІТС, кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
11 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
11 ПБФ, кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
11 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
11 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
18 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
18 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
18 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
18 ІМЗ, кафедра фiзики металiв
18 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
18 ФСП, кафедра теорії та практики управління
24 ВПІ, кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
24 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
24 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
24 ММІ, Кафедра конструювання машин
24 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
24 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
24 ФЕА, кафедра електромеханіки
24 ФММ, кафедра міжнародної економіки
24 ХТФ, кафедра фізичної хімії
33 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
33 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
33 ФСП, кафедра соціології
36 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
36 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
36 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
36 ПБФ, кафедра приладобудування
36 ТЕФ, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
36 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
36 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
36 ФТІ, кафедра прикладної фізики
44 ІЕЕ, кафедра електропостачання
44 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
44 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
44 ФММ, кафедра математичного моделювання економічних систем
44 ФММ, кафедра менеджменту
44 ФТІ, кафедра фізики енергетичних систем
50 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
50 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
50 ІПСА, кафедра системного проектування
50 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
50 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
50 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
50 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
50 ФСП, кафедра господарського та адміністративного права
58 ВПІ, кафедра репрографiї
58 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
58 РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури
58 ТЕФ, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
58 ФБТ, кафедра промислової біотехнології
58 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
58 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
58 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
66 ВПІ, кафедра графiки
66 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
66 РТФ, кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
66 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
66 ФСП, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
66 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
72 ІМЗ, кафедра металознавства та термічної обробки
72 РТФ, кафедра теоретичних основ радіотехніки
72 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
72 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
72 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
72 ФММ, кафедра промислового маркетингу
72 ФПМ, кафедра прикладної математики
72 ФТІ, кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
80 ІАТ, кафедра космічної інженерії
80 ІЕЕ, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
80 ІМЗ, кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні
80 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
80 РТФ, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
80 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
80 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
87 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
88 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
88 ІМЗ, кафедра фізико-хімічних основ технології металів
88 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
88 ММІ, кафедра технології машинобудування
88 ПБФ, кафедра приладів та систем орієнтації і навігації
93 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
93 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
93 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
96 ІТС, кафедра телекомунiкацiйних систем
96 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
96 ФБТ, кафедра біоінформатики
96 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
100 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
100 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
102 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
103 ФМФ, кафедра математичної фізики

НЕВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФСП, кафедра історії
1 ФСП, кафедра психології і педагогіки
1 ФСП, кафедра публічного права
4 ФММ, кафедра теоретичної і прикладної економіки
5 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
5 ФСП, кафедра філософії
7 ФМФ, кафедра загальної та експериментальної фізики
7 ФМФ, кафедра загальної та теоретичної фізики
7 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
10 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
10 ФБМІ, кафедра фізичного виховання
10 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
13 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
14 ФБМІ, кафедра спортивного вдосконалення
15 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
16 ФМФ, кафедра диференціальних рівнянь
17 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.