ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 31.03.2020 (оновлено)

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

22 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Додаткові бали були нараховані за супроводження соціальних мереж під час карантину.

Виконання наказу 20 моніторинг 21 моніторинг 22 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск %
виконали 9 54 49,6 10 55 50,4 5 56 47.3
частково виконали 6 48 42,5 5 51 43,4 9 50 45.7
не виконали 2 8 7,9 2 6 6,2 3 5 7.0

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
2 ПБФ, кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
3 ТЕФ, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
3 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
5 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
5 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
5 ММІ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
5 ФІОТ, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
5 ФММ, кафедра менеджменту
10 ІЕЕ, кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв
10 ІФФ, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
10 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
10 ПБФ, кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
10 ПБФ, кафедра приладобудування
10 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
10 ФІОТ, кафедра технічної кібернетики
10 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
18 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
18 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
18 ІЕЕ, кафедра електропостачання
21 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
21 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
21 ФСП, кафедра теорії та практики управління
24 ФЕА, кафедра електромеханіки
24 ФІОТ, кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
24 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
24 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
24 РТФ, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
24 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
24 ММІ, Кафедра конструювання машин
24 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
24 ФММ, кафедра міжнародної економіки
33 ВПІ, кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
33 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
33 ФСП, кафедра господарського та адміністративного права
36 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
36 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
36 ПБФ, кафедра приладів та систем орієнтації і навігації
36 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
36 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
36 ФТІ, кафедра прикладної фізики
36 ФТІ, кафедра фізики енергетичних систем
36 ХТФ, кафедра фізичної хімії
36 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
45 ІФФ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
45 ФБТ, кафедра промислової біотехнології
45 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
48 ЗФ, кафедра електрозварювальних установок
48 ВПІ, кафедра репрографiї
48 ІФФ, кафедра фiзики металiв
48 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
48 РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури
48 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
48 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
48 ФММ, кафедра математичного моделювання економічних систем
48 ФММ, кафедра промислового маркетингу
57 ТЕФ, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
58 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
58 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
58 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
58 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
58 ФСП, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
63 РТФ, кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
63 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
63 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
66 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
66 ЗФ, кафедра інженерії поверхні
66 ІТС, кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
66 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
70 ЗФ, Кафедра зварювального виробництва
70 ІПСА, кафедра системного проектування
70 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
70 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
74 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
74 ІТС, кафедра телекомунiкацiйних систем
74 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
74 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
74 ФСП, кафедра соціології
79 ІЕЕ, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
79 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
79 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
79 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
79 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
84 ФБТ, кафедра біоінформатики
84 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
84 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
84 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
84 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
84 ФТІ, кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
90 ММІ, кафедра технології машинобудування
90 ІФФ, кафедра фізико-хімічних основ технології металів
90 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
93 ІФФ, кафедра металознавства та термічної обробки
93 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
93 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
93 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
93 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
93 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем
99 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
100 ФПМ, кафедра прикладної математики
101 РТФ, кафедра теоретичних основ радіотехніки
102 ФМФ, кафедра математичної фізики
103 ВПІ, кафедра графiки

НЕВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФСП, кафедра історії
2 ФММ, кафедра теоретичної і прикладної економіки
3 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
4 ФСП, кафедра психології і педагогіки
5 ФСП, кафедра публічного права
6 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
7 ФБМІ, кафедра фізичного виховання
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
10 ФМФ, кафедра загальної та експериментальної фізики
10 сортувати за зменшенням (за абеткою з кінця)ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
12 ФБМІ, кафедра спортивного вдосконалення
13 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
14 ФСП, кафедра філософії
15 ФМФ, кафедра диференціальних рівнянь
15 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
17 ФМФ, кафедра загальної та теоретичної фізики

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.