3 МОНІТОРИНГ КОНТЕНТУ 2023 РОКУ

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

35 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 24-30 вересня 2023 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Дані дійсні тільки на момент моніторингу.

33 моніторинг 34 моніторинг 35 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
3 27 5 27,6 3 23 5 24,2 3 25 10 29,7
6 41 15 48,8 6 47 14 52,3 6 47 8 47,7
3 23 4 23,6 3 22 5 23,4 3 20 6 22,7

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ


Місце Випускаюча Кафедра
1 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
1 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
1 ММІ, кафедра технології машинобудування
1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
1 ФММ, кафедра економічної кібернетики
1 ФСП, кафедра соціології
1 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
1 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
11 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
11 ІЕЕ, кафедра електропостачання
11 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
11 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
11 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
11 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
11 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
11 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
19 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
19 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
19 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
19 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
19 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
19 ФЕА, кафедра електромеханіки
19 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
26 ІТС, кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях
26 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
26 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
26 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
30 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
30 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
30 ММІ, кафедра конструювання машин
30 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів
30 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
30 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
30 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
30 ФММ, кафедра міжнародної економіки
30 ХТФ, кафедра фізичної хімії
39 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
39 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
39 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
39 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
39 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
39 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
45 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
45 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
45 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
45 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
45 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
45 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
51 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
51 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
51 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
51 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
51 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
51 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
51 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
51 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
51 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
51 ФММ, кафедра промислового маркетингу
51 ФСП, кафедра теорії та практики управління
51 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
51 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
64 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики
64 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
64 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
64 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
64 ФПМ, кафедра прикладної математики
69 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
70 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
70 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
70 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
73 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
73 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
73 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
76 ВПІ, кафедра репрографiї
76 ІАТ, кафедра космічної інженерії
76 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
76 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
80 ФТІ, кафедра прикладної фізики
81 ІПСА, кафедра системного проектування
81 ІТС, кафедра електронних комунікацій та інтернету речей
81 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
81 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
81 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
86 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
87 РТФ, кафедра радіоінженерії
87 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
87 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
90 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
91 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
92 ВПІ, кафедра графiки
Місце Загальна кафедра
1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра філософії
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
4 ФСП, кафедра історії
5 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
6 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
9 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
10 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
11 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
Місце Факультет
1 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
2 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
2 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
2 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
2 ФСП - Факультет соцiологiї і права
6 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
6 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
6 ФЕЛ - Факультет Електронiки
6 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
6 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
11 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
12 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
13 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
13 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
13 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
16 РТФ - Радіотехнічний факультет
16 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
16 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
19 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
20 ФЛ - Факультет Лінгвістики
20 ІАТЕ - Інститут атомної та теплової енергетики
22 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
24 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.