2 МОНІТОРИНГ КОНТЕНТУ 2023 РОКУ (виправлено)

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

34 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 24-30 червня 2023 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Дані дійсні тільки на момент моніторингу.

Виконання наказу 32 моніторинг 33 моніторинг 34 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 19 4 20,5 3 27 5 27,6 3 23 5 24,2
частково виконали 7 50 16 57,5 6 41 15 48,8 6 47 14 52,3
не виконали 2 22 4 22,0 3 23 4 23,6 3 22 5 23,4

Результати моніторингу

Місце Випускова кафедра
1 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
1 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
1 ФММ, кафедра економічної кібернетики
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
7 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
7 ІЕЕ, кафедра електропостачання
7 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
7 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
7 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
7 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
13 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
13 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
13 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
13 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
13 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
13 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
13 ФЕА, кафедра електромеханіки
13 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
21 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
21 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
21 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
24 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
24 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
24 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
24 ММІ, Кафедра конструювання машин
24 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
24 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
24 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
24 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
24 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
24 ФММ, кафедра міжнародної економіки
24 ФСП, кафедра соціології
24 ХТФ, кафедра фізичної хімії
36 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
36 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
36 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
36 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
40 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
40 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
40 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
40 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
44 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
44 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
44 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
44 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
44 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
44 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
44 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
44 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
44 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
44 ФММ, кафедра промислового маркетингу
44 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
44 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
44 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
57 ІАТЕ, Кафедра теплової та альтернативної енергетики
57 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
59 ММІ, кафедра технології машинобудування
59 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
59 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
59 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
62 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
62 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
62 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
62 ФПМ, кафедра прикладної математики
62 ФСП, кафедра теорії та практики управління
68 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
68 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
68 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
71 ВПІ, кафедра репрографiї
71 ІАТ, кафедра космічної інженерії
71 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
71 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
71 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
71 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
77 ФТІ, кафедра прикладної фізики
78 ІПСА, кафедра системного проектування
78 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
80 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
80 ІПСА, кафедра штучного інтелекту
80 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
80 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
80 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
86 РТФ, кафедра радіоінженерії
86 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
88 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
88 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
90 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
90 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
92 ВПІ, кафедра графiки
Місце Невипускова кафедра
1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра історії
4 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
5 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
5 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
5 ФСП, кафедра філософії
8 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
8 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
10 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
10 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
Місце Факультет
1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
2 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
2 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
2 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
5 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
5 ФЕЛ - Факультет Електронiки
5 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
5 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
9 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
10 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
10 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
12 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
13 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
13 РТФ - Радіотехнічний факультет
13 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
13 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
13 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
18 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
18 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
20 ІАТЕ - Інститут атомної та теплової енергетики
21 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
21 ФЛ - Факультет Лінгвістики
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
24 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.