32 моніторинг контенту

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

32 моніторинг сайтів кафедр здійснювався 24-30 грудня 2022 року та охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Додатково було враховано посилання на соціальні мережі (за залишені посилання на заборонені СМ застосовані штрафні бали) та правильно оформлений заголовок сайту. Дані дійсні тільки на момент моніторингу.

Виконання наказу 30 моніторинг 31 моніторинг 32 моніторинг
Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 24 7 26,6 3 22 8 25,19 3 19 4 20,47
частково виконали 6 50 11 52,3 5 53 12 53,44 7 50 16 57,48
не виконали 3 18 6 21,1 4 20 4 21,37 2 22 4 22,05

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

2 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
2 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
2 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
4 ІЕЕ, кафедра електропостачання
4 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
6 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
6 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
6 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
9 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
9 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
9 ФБТ, кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології
9 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
9 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
9 ФСП, кафедра соціології
9 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
16 ІАТЕ. Кафедра теплової та альтернативної енергетики
16 ФЕА, кафедра електромеханіки
16 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
16 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
20 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
20 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
20 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
20 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
20 ММІ, Кафедра конструювання машин
20 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
20 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
20 ФММ, кафедра міжнародної економіки
28 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
28 ІАТЕ, кафедра автоматизації енергетичних процесів
28 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
28 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
28 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
28 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
28 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
28 ХТФ, кафедра фізичної хімії
36 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
36 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
36 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
36 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
40 ВПІ, кафедра графiки
40 ІАТЕ, кафедра атомної енергетики
40 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
40 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
40 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
40 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
40 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
40 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
40 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
40 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
50 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
50 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
50 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
50 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
50 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
50 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
50 ФСП, кафедра теорії та практики управління
57 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
57 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
57 ФМФ, кафедра загальної фізики та моделювання фізичих процесів
57 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
61 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
61 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
61 ФММ, кафедра промислового маркетингу
64 ВПІ, кафедра репрографiї
64 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
64 ІАТ, кафедра космічної інженерії
64 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
64 ФПМ, кафедра прикладної математики
69 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
70 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
70 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
70 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
70 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
70 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
75 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
76 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
77 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
77 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
79 ІПСА, кафедра системного проектування
79 ММІ, кафедра технології машинобудування
79 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
79 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
83 ІАТЕ, кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці
83 ФММ, кафедра економічної кібернетики
85 РТФ, кафедра радіоінженерії
86 ФТІ, кафедра прикладної фізики
87 ІАТЕ, кафедра цифрових технологій в енергетиці
88 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь
89 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
90 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
91 ІПСА, кафедра штучного інтелекту

НЕВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
2 ФСП, кафедра історії
4 ФСП, кафедра психології і педагогіки
5 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
5 ФСП, кафедра філософії
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
8 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
8 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
8 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
11 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
12 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту

ФАКУЛЬТЕТИ

1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
2 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
3 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
5 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
5 ФЕЛ - Факультет Електронiки
5 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
5 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
9 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
9 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
9 РТФ - Радіотехнічний факультет
9 ФЛ - Факультет Лінгвістики
13 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
13 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
15 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
15 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
15 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
18 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
18 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
18 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
21 ТЕФ - Теплоенергетичний факультет
22 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
22 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
24 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.