Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – жовтень 2017 року

Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримана 30.10.2017 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1968 НПП (1978 в попередній рейтинг). Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1793 викладачів (91%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1455 викладача (74%).

Збір даних здійснювався 1-8 листопада 2017 року. Дані дійсні тільки в момент збору. НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях інформації. В профілях 97 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю (з них в 45 помилки виявлені повторно). Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені фіолетовим кольором (синім при повторному виявленні).

Зверніть, будь ласка, увагу:
85 відсотків викладачів подали інформацію про свій профіль в АІС Рейтинг НПП ВНЗ. Але є кафедри, в яких в рейтингу враховується менше половини спискового складу (додаток 1). Також, на рейтинг впливає якість оформлення профілів: доступність, підтверджена адреса, правильна назва ВНЗ. В додатку 2 подано кафедри із значною часткою (рівно або більше 50%) не КПІшних адрес. Повні дані по кафедрі відповідальні можуть отримати за запитом на адресу lab-inform@kpi.ua

Місце Місце на 7.2017 Зміни Кафедра Найкращий показник ** Сума 6-ти профілів ** Профілі КПІ (%) ***
1 2 1 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 2359 6353 70,8
2 1 -1 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 4229 6221 93,8
3 3 0 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 5006 5660 54,2
4 4 0 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 4871 4871 25,0
5 6 1 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 1942 4199 86,3
6 7 1 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 2319 4102 96,2
7 8 1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 3437 4069 100,0
8 5 -3 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 2214 3473 52,4
9 9 0 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 1369 3416 100,0
10 10 0 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 1276 1694 95,8
11 22 11 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 657 1669 88,9
12 11 -1 Кафедра психології та педагогіки ФСП 796 1420 81,3
13 18 5 Кафедра електропостачання ІЕЕ 534 1321 71,4
14 14 0 Кафедра господарського  та адміністративного права ФСП 1093 1307 75,0
15 15 0 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 1013 1221 90,0
16 17 1 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 534 1207 78,9
17 16 -1 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 618 1182 66,7
18 19 1 Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 957 1147 81,3
19 21 2 Кафедра математичної фiзики ФМФ 389 1079 68,0
20 20 0 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 454 1008 66,7
21 23 2 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 922 980 60,0
22 24 2 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 184 912 100,0
23 13 -10 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 331 907 90,9
24 25 1 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 359 874 91,7
25 26 1 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 179 852 70,6
26 28 2 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 657 817 100,0
27 27 0 Кафедра міжнародної економіки ФММ 1135 781 85,7
28 28 0 Кафедра системного проектування ІПСА 553 760 88,9
29 30 1 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 271 710 100,0
29 36 7 Кафедра теорії та практики управління ФСП 526 710 91,7
31 31 0 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 342 709 88,2
32 33 1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 294 705 69,2
33 32 -1 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 189 693 78,9
34 55 21 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 241 684 100,0
35 83 48 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 528 677 75,0
36 34 -2 Кафедра електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 309 672 68,4
37 41 4 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 323 670 47,1
38 35 -3 Кафедра приладобудування ПБФ 527 653 80,0
39 36 -3 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 419 633 100,0
40 38 -2 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 422 621 50,0
41 40 -1 Кафедра фiзики металiв ІФФ 331 595 75,0
42 39 -3 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 244 590 72,0
43 129 86 Кафедра біоінформатики ФБТ 584 584 100,0
44 51 7 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 223 527 93,8
45 44 -1 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 282 526 90,0
46 42 -4 Кафедра репрографiї ВПІ 263 517 100,0
47 45 -2 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 197 499 61,9
48 43 -5 Кафедра електромеханіки ФЕА 295 494 80,0
49 47 -2 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 152 480 94,1
50 48 -2 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 423 478 40,0
51 52 1 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 197 477 70,0
52 50 -2 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 184 457 83,8
53 49 -4 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 309 451 45,5
54 46 -8 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 196 431 78,9
55 57 2 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 123 423 90,5
56 53 -3 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 356 403 100,0
57 58 1 Кафедра філософії ФСП 248 391 56,9
58 105 47 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 261 386 55,6
59 54 -5 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 203 381 92,9
60 59 -1 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 127 380 85,7
61 70 9 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 128 366 77,8
62 64 2 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 185 363 100,0
63 60 -3 Кафедра фізичної хімії ХТФ 197 339 66,7
64 61 -3 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 297 337 44,4
65 63 -2 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 133 325 84,6
66 65 -1 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 288 310 40,0
67 66 -1 Кафедра інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 246 306 75,0
68 97 29 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 199 300 88,9
69 67 -2 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 121 299 58,6
70 68 -2 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 419 288 50,0
71 69 -2 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 161 282 78,6
72 71 -1 Кафедра прикладної математики ФПМ 172 267 66,7
73 72 -1 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 87 266 95,0
74 73 -1 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 140 256 54,5
75 75 0 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 68 228 69,2
76 74 -2 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 206 220 66,7
77 76 -1 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 187 211 28,6
78 105 27 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 137 203 64,3
78 77 -1 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 76 203 69,2
80 82 2 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 572 192 40,0
81 80 -1 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 84 184 100,0
82 62 -20 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 148 181 75,0
82 79 -3 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 113 181 77,8
84 87 3 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 179 180 58,3
85 78 -7 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 89 179 100,0
86 84 -2 Кафедра соціології ФСП 107 173 26,9
87 81 -6 Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 102 170 30,8
88 119 31 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 490 166 45,5
89 56 -33 Кафедра прикладної фізики ФТІ 119 160 87,5
90 85 -5 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 127 159 65,5
91 88 -3 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 45 145 100,0
92 89 -3 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 114 141 62,5
93 90 -3 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 45 130 80,0
94 90 -4 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 35 129 82,2
95 12 -83 Кафедра промислового маркетингу ФММ 117 124 50,0
96 93 -3 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 696 123 36,4
97 95 -2 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 36 119 76,9
98 108 10 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 50 117 84,6
99 94 -5 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 94 114 80,0
100 96 -4 Кафедра публічного права ФСП 74 113 71,4
101 86 -15 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 58 112 87,5
102 98 -4 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 46 104 54,5
103 100 -3 Кафедра телекомунiкацiйних систем ІТС 98 103 100,0
103 113 10 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 41 103 71,4
105 99 -6 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 81 102 75,0
106 101 -5 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 244 99 45,5
107 92 -15 Кафедра менеджменту ФММ 248 97 28,6
108 103 -5 Кафедра електричних станцій ФЕА 46 83 90,0
109 102 -7 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 611 80 50,0
109 103 -6 Кафедра історії ФСП 23 80 90,5
111 109 -2 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 24 76 77,8
112 110 -2 Кафедра прикладної механiки ММІ 66 66 11,1
113 105 -8 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 21 63 78,0
114 111 -3 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 79 59 27,3
115 112 -3 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 34 53 85,0
116 114 -2 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 27 52 50,0
117 115 -2 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 68 44 44,4
118 126 8 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 13 43 71,4
119 117 -2 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 12 37 95,2
120 115 -5 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 666 32 16,7
121 118 -3 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 8 31 82,9
122 120 -2 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 10 26 60,0
123 122 -1 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 35 24 20,0
124 121 -3 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 10 19 50,0
125 122 -3 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 17 17 60,0
126 124 -2 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 15 15 100,0
127 125 -2 Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ 9 9 100,0
128 128 0 Кафедра геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 50 6 44,4
128 126 -2 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ 461 6 50,0
130 129 -1 Кафедра графiки ВПІ 0 0 0,0
 • * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих. Були включені профілі, які ще не належать до КПІ (не підтверджена електронна адреса в kpi.ua чи неправильно вказана назва ВНЗ). Були виключені профілі, в яких зазначено інше місце роботи, та профілі з ознаками шахрайства.

  Для включення профілю науковця в офіційний профіль університету потрібно підтвердити електронну пошту з доменного поля kpi.ua (*.kpi.ua) та вказати офіційну назву Університету в Google Scholar - National Technical University of Ukraine. Ви можете вказати інший варіант назви або використати іншу мову, але це збільшить час на включення Google Scholar вашого профілю в університетський.

 • ** Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється) за виключенням даних профілів з ознаками шахрайства

  Прибрати чужі роботи з профілю може тільки власник профілю. Просимо бути уважними при включенні робіт та налаштуванні автоматичних режимів. Консультацію по роботі із власним профілем можна отримати в групі інформаційної підтримки досліджень НТБ ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського - р.тел.: 044 204 96 72, e-mail: m.fedorets@library.kpi.ua

 • *** Частка профілів НПП, в яких дотримано вимоги НАКАЗУ No 2-40 від 23.03.2016, до загального числа профілів кафедри, поданих в АІС Рейтинг НПП.

Чому цитованість викладачів повинна впливати на місцеположення сайту в рейтингу?

 1. Цитованість входить в рейтинг Webometrics (ПРОЗОРІСТЬ - 10%, ДОСКОНАЛІСТЬ - 35%). Відповідно до програмного тексту (http://webometrics.info/en/node/178), Webometrics хоче мотивувати не тільки відкритості ВНЗ, а й присутності вчених в Інтернет.
 2. Рейтинг Webometrics пропонує незадоволеним власним місцем в рейтингу переглянути політику відкритого доступу та прозорості, сприяючи значному збільшенню обсягу і якості електронних публікацій.
 3. Рейтинг сайтів КПІ орієнтується на рейтинг Webometrics.

Додаток 1
Кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського, НПП яких не зареєструвалися в АІС Рейтинг (50% і менше)

 1. Кафедра графiки ВПІ
 2. Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ
 3. Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА
 4. Кафедра технологiї машинобудування ММІ
 5. Кафедра менеджменту ФММ
 6. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ
 7. Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ
 8. Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ
 9. Кафедра біоінформатики ФБТ
 10. Кафедра телекомунiкацiйних систем ІТС
 11. Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ
 12. Кафедра прикладної математики ФПМ
 13. Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ
 14. Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ
 15. Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС
 16. Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС
 17. Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ
 18. Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ
 19. Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ

Додаток 2
Кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорського, НПП яких не оформили профілі відповідно вимог (50% і більше)

 1. Кафедра графiки ВПІ
 2. Кафедра прикладної механiки ММІ
 3. Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ
 4. Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ
 5. Кафедра технологiї машинобудування ММІ
 6. Кафедра соціології ФСП
 7. Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ
 8. Кафедра менеджменту ФММ
 9. Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА
 10. Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ
 11. Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ
 12. Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС
 13. Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ
 14. Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ
 15. Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ
 16. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
 17. Кафедра геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ
 18. Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ
 19. Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ
 20. Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ
 21. Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ
 22. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ
 23. Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ
 24. Кафедра промислового маркетингу ФММ
 25. Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ
 26. Кафедра зварювального виробництва ЗФ
 27. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ
 28. Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.