Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – січень 2018 року (6-й рейтинг)

Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримана 17.01.2018 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1970 НПП (1968 в попередній рейтинг). Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1824 викладачів (92,5%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1481 викладача (75%).

Збір даних здійснювався 18-27 січня 2018 року. Дані дійсні тільки в момент збору. НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях інформації. В профілях 123 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю (з них в 28 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 робіт). Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені фіолетовим кольором (синім при повторному виявленні).

6 5 Зміни Кафедра Подали інформацію Активні КПІ-шні профілі Найкращий показник Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 24 17 2417 6620
2 2 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 17 15 4357 6448
3 3 0 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 24 13 5181 5939
4 4 0 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 4 1 4977 4977
5 5 0 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 51 44 1991 4304
6 7 1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 15 3603 4289
7 6 -1 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 26 25 2437 4199
8 9 1 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 7 7 1442 3744
9 8 -1 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 21 12 2312 3622
10 11 1 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 18 16 706 1762
11 10 -1 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 24 23 1305 1638
12 13 1 Кафедра електропостачання ІЕЕ 28 20 571 1625
13 12 -1 Кафедра психології та педагогіки ФСП 16 13 827 1474
14 16 2 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 19 15 582 1381
15 14 -1 Кафедра господарського та адміністративного права ФСП 12 9 1141 1364
16 17 1 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 18 12 653 1249
17 15 -2 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 10 9 1058 1247
18 18 0 Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 16 13 1024 1224
19 19 0 Кафедра математичної фiзики ФМФ 25 17 395 1130
20 21 1 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 10 6 1004 1063
21 20 -1 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 9 6 442 959
22 24 2 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 12 10 408 944
23 25 2 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 17 12 468 906
24 22 -2 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 17 17 188 900
25 23 -2 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 55 51 340 859
25 26 1 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 9 9 684 859
27 29 2 Кафедра теорії та практики управління ФСП 12 11 528 849
28 27 -1 Кафедра міжнародної економіки ФММ 21 18 1200 810
29 35 6 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 8 6 546 779
30 28 -2 Кафедра системного проектування ІПСА 18 16 546 771
30 44 14 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 16 15 252 771
32 31 -1 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 17 348 732
33 36 3 Кафедра електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 19 13 332 726
34 32 -2 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 26 18 309 719
35 29 -6 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 19 276 700
36 33 -3 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 19 15 190 696
37 38 1 Кафедра приладобудування ПБФ 10 8 538 679
38 37 -1 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 17 9 322 668
39 34 -5 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 11 11 247 650
40 40 0 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 6 3 434 637
41 39 -2 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 13 13 416 627
42 42 0 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 25 18 245 598
43 43 0 Кафедра біоінформатики ФБТ 2 2 597 597
44 45 1 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 20 18 292 577
44 54 10 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 20 18 203 577
46 47 1 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 21 15 209 553
47 48 1 Кафедра електромеханіки ФЕА 10 9 295 530
48 46 -2 Кафедра репрографiї ВПІ 14 14 248 522
49 51 2 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 10 7 208 498
50 53 3 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 11 5 334 481
51 49 -2 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 17 16 146 478
52 50 -2 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 20 8 479 467
53 60 7 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 14 12 153 456
54 64 10 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 9 4 395 440
55 55 0 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 21 18 113 430
56 59 3 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 14 13 244 423
57 56 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 13 13 364 418
58 57 -1 Кафедра філософії ФСП 51 30 259 416
59 62 3 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 14 183 405
60 58 -2 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 9 5 269 393
61 63 2 Кафедра фізичної хімії ХТФ 9 7 197 391
62 61 -1 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 9 8 136 372
63 74 11 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 11 7 155 365
64 103 39 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 14 10 235 356
65 65 0 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 13 10 133 341
66 67 1 Кафедра інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП 7 5 264 327
66 66 0 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 5 2 300 327
68 68 0 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 18 16 211 321
69 71 2 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 14 11 176 311
70 118 48 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 16 14 230 308
71 52 -19 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 37 31 189 297
72 70 -2 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 18 9 430 293
73 72 -1 Кафедра прикладної математики ФПМ 6 4 196 289
74 41 -33 Кафедра фiзики металiв ІФФ 16 12 83 286
75 69 -6 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 29 17 129 280
76 73 -3 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 19 94 279
77 82 5 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 11 9 165 265
78 75 -3 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 13 9 72 263
79 78 -1 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 13 9 109 242
80 77 -3 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 7 2 203 218
81 76 -5 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 6 4 204 217
82 78 -4 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 14 10 138 200
83 81 -2 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 4 4 84 190
84 86 2 Кафедра соціології ФСП 26 7 119 188
85 94 9 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 45 38 43 187
86 82 -4 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 9 8 115 186
87 85 -2 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 7 7 93 181
88 90 2 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 29 19 125 172
89 89 0 Кафедра прикладної фізики ФТІ 8 7 125 170
90 88 -2 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 11 5 519 164
91 80 -11 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 5 2 589 162
92 92 0 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 8 5 119 156
93 91 -2 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 6 6 44 148
94 105 11 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 4 3 88 142
95 93 -2 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 10 8 45 132
96 87 -9 Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 13 5 113 130
96 100 4 Кафедра публічного права ФСП 7 5 79 130
98 95 -3 Кафедра промислового маркетингу ФММ 8 4 117 125
99 97 -2 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 13 12 35 121
100 98 -2 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 13 11 63 120
101 96 -5 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 11 4 689 119
102 107 5 Кафедра менеджменту ФММ 7 3 254 118
103 114 11 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 11 4 86 115
104 99 -5 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 5 4 104 113
105 102 -3 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 22 12 44 110
105 103 -2 Кафедра телекомунiкацiйних систем ІТС 3 3 103 110
107 84 -23 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 12 7 177 95
107 106 -1 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 11 5 284 95
109 108 -1 Кафедра електричних станцій ФЕА 10 9 48 91
110 109 -1 Кафедра історії ФСП 21 20 23 81
111 113 2 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 50 39 23 78
112 111 -1 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 36 28 20 71
113 112 -1 Кафедра прикладної механiки ММІ 9 1 66 66
114 101 -13 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 16 14 58 65
115 125 10 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 5 4 38 64
116 109 -7 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 12 6 610 58
117 115 -2 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 20 17 37 55
118 116 -2 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 12 8 25 52
119 117 -2 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 9 4 212 47
120 119 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 21 20 17 44
121 120 -1 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 12 2 680 39
122 121 -1 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 35 29 8 38
123 122 -1 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 10 6 10 28
124 123 -1 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 5 1 31 24
125 126 1 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 1 1 21 21
126 124 -2 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 2 10 20
127 127 0 Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ 4 4 9 9
128 128 0 Кафедра геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 9 4 77 6
129 128 -1 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ 4 1 505 0
129 130 1 Кафедра графiки ВПІ 0 0 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.