4 рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations 2019 року (13-й рейтинг)

13 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського за даними ВКАС (2019-2020 н.р.).

Використана інформація з 1990 профілів НПП.

Так як розрахунок TRANSPARENT RANKING продовжує здійснюватися по доменній зоні, профілі НПП КПІ ім.Ігоря Сікорського, які підтвердили пошту КПІ, але не увійшли в офіційний профіль університету, враховуються в рейтингу. Але ми настійливо просимо використовувати унормовану назву університету.

Збір даних здійснювався 15-21 жовтня 2019 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 181 науковців інформації. В профілях 147 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 19 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 40 кафедр (41 в минулий рейтинг).

Місце Місце на 07.2019 Зміни Кафедра НПП кафедри, які мають підтверджену електронну адресу в kpi.ua Накращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів без найкращого Залучення НПП в Google Scholar (% штатного складу) Зірковість (%)
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 37 2725 6116 88 31
2 3 1 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 14 1744 3100 78 36
3 4 1 органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 14 5170 2993 93 63
4 2 -2 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 46 2157 2912 100 43
5 6 1 мiкроелектронiки ФЕЛ 23 2765 2837 115 49
6 5 -1 інформаційної безпеки ФТІ 20 2747 2746 71 50
7 7 0 електропостачання ІЕЕ 21 841 1949 84 30
8 8 0 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 19 623 1939 106 24
9 10 1 виробництва приладiв ПБФ 21 661 1790 131 27
10 29 19 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 16 827 1776 44 32
11 24 13 менеджменту ФММ 22 585 1618 71 27
12 9 -3 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 19 5937 1600 112 79
13 14 1 міжнародної економіки ФММ 21 1368 1422 95 49
14 11 -3 телекомунiкацiй ІТС 19 668 1411 136 32
15 13 -2 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 14 837 1390 127 38
16 20 4 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 20 601 1388 57 30
17 21 4 обчислювальної технiки ФІОТ 26 446 1242 63 26
18 23 5 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 38 1313 1226 109 52
19 22 3 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 25 426 1225 100 26
20 70 50 біомедичної інженерії ФБМІ 14 1241 1217 93 50
21 31 10 диференцiальних рiвнянь ФМФ 29 564 1188 112 32
21 19 -2 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 21 554 1188 111 32
23 17 -6 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 15 568 1080 94 34
24 26 2 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 7 634 1020 64 38
25 15 -10 економіки і підприємництва ФММ 22 332 1004 81 25
26 41 15 теоретичної електротехніки ФЕА 27 1047 983 79 52
27 46 19 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 17 319 979 94 25
28 12 -16 математичної фiзики ФМФ 23 509 965 70 35
29 33 4 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 16 257 947 84 21
30 35 5 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 14 3878 944 100 80
31 30 -1 промислового маркетингу ФММ 8 1709 928 53 65
32 16 -16 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 43 522 920 81 36
33 37 4 електронної інженерії ФЕЛ 17 428 883 81 33
34 36 2 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 27 280 862 100 25
35 38 3 психології та педагогіки ФСП 10 1053 826 100 56
36 39 3 фізичної хімії ХТФ 9 202 818 100 22
37 45 8 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 13 299 792 118 27
38 66 28 фiзики металiв ІФФ 16 410 771 178 37
39 32 -7 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІФФ 12 318 771 92 29
40 25 -15 теоретичних основ радіотехніки РТФ 7 440 731 39 38
41 58 17 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 23 1503 727 88 67
42 43 1 електромеханіки ФЕА 14 419 695 93 38
43 42 -1 інженерії поверхні ЗФ 8 186 673 133 32
44 55 11 технiчної кiбернетики ФІОТ 23 157 673 72 19
45 54 9 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 22 680 669 110 50
46 49 3 відновлювальних джерел енергії ФЕА 21 363 658 111 36
47 53 6 технології електрохімічних виробництв ХТФ 14 266 646 140 29
48 59 11 конструювання верстатiв та машин ММІ 20 470 635 100 43
49 57 8 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 11 329 615 42 35
50 48 -2 математичного моделювання економічних систем ФММ 9 344 597 69 37
51 60 9 теоретичної і прикладної економіки ФММ 14 399 572 117 41
52 56 4 телекомунiкацiйних систем ІТС 11 330 565 100 37
53 44 -9 промислової електронiки ФЕЛ 15 425 549 115 44
54 47 -7 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 14 214 548 88 28
55 65 10 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 17 237 538 94 31
56 50 -6 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 16 472 514 107 48
57 71 14 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 1216 510 115 70
58 51 -7 теорії та практики управління ФСП 11 631 495 110 56
59 61 2 автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ 8 375 481 80 44
60 115 55 інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 7 397 479 70 45
61 67 6 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 13 551 459 93 55
62 64 2 соціології ФСП 16 276 458 89 38
63 62 -1 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 19 218 454 119 32
64 28 -36 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 1255 414 100 77
65 77 12 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 13 218 408 76 35
66 72 6 системного проектування ІПСА 18 706 406 67 63
67 94 27 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 11 266 398 73 40
68 74 6 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 27 352 396 96 47
69 85 16 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ 13 1233 384 108 76
70 73 3 електричних мереж і систем ФЕА 11 247 357 79 41
71 76 5 філософії ФСП 42 326 336 89 49
71 79 8 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 39 66 336 83 16
73 69 -4 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 11 240 334 85 42
74 111 37 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 15 244 332 71 42
75 68 -7 інженерної екологiї ІЕЕ 13 120 331 93 27
76 78 2 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 10 157 328 91 32
77 80 3 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 15 244 296 94 45
78 18 -60 фізики енергетичних систем ФТІ 6 679 282 120 71
79 75 -4 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 8 323 275 100 59
80 81 1 репрографiї ВПІ 9 74 269 69 22
81 63 -18 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 18 138 266 90 34
82 84 2 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 95 258 105 27
83 90 7 електрозварювальних установок ЗФ 8 248 248 100 56
84 88 4 загальної та неорганічної хімії ХТФ 17 289 247 106 54
85 105 20 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 12 126 246 80 34
86 95 9 публічного права ФСП 11 107 241 79 31
87 91 4 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 22 219 238 65 48
88 106 18 автоматизації енергосистем ФЕА 16 104 237 107 30
89 85 -4 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 14 425 236 88 64
90 40 -50 приладобудування ПБФ 9 592 234 64 72
91 93 2 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 8 332 215 62 61
92 89 -3 промислової біотехнології ФБТ 9 106 210 69 34
93 87 -6 господарського  та адміністративного права ФСП 10 128 207 100 38
94 34 -60 біотехніки та інженерії ФБТ 5 547 196 63 78
95 100 5 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 8 313 185 73 63
96 101 5 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 38 39 172 83 18
97 82 -15 технології виробництва літальних апаратів 6 143 171 35 46
98 99 1 спортивного вдосконалення ФБМІ 26 83 168 79 33
99 83 -16 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 5 107 161 71 49
100 98 -2 фізичного виховання ФБМІ 36 40 161 75 20
101 102 1 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 10 124 151 100 45
102 125 23 технологiї машинобудування ММІ 5 5415 141 23 97
103 104 1 металознавства та термiчної обробки ІФФ 7 326 129 50 72
104 106 2 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 12 54 126 92 30
105 92 -13 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 11 113 125 69 47
106 108 2 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 13 416 120 93 78
107 109 2 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 7 585 119 78 83
107 112 5 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 553 119 86 82
109 96 -13 інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ 6 184 117 55 61
110 121 11 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 23 69 116 56 37
110 117 7 української мови, літератури та культури ФЛ 17 56 116 94 33
110 110 0 історії ФСП 19 34 116 100 23
113 97 -16 видавнича справа i редагування ВПІ 14 75 102 74 42
114 114 0 прикладної математики ФПМ 7 243 100 35 71
115 27 -88 біомедичної кібернетики ФБМІ 7 51 73 44 41
116 103 -13 геоінженерії ІЕЕ 6 96 70 67 60
117 52 -65 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 4 220 60 80 88
118 118 0 зварювального виробництва ЗФ 10 46 55 71 46
118 119 1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 17 17 55 89 24
120 120 0 математичних методів захисту інформації ФТІ 9 35 49 64 42
121 113 -8 прикладної фізики ФТІ 6 162 48 86 77
122 122 0 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 35 20 67 74
123 123 0 авіа- та ракетобудування ММІ 3 14 16 23 47
124 116 -8 систем керування лiтальними апаратами ММІ 1 92 0 8 100
124 126 2 біоінформатики ФБТ 2 4 0 25 100
124 126 2 графiки ВПІ 4 2 0 29 100
124 126 2 космічної інженерії ІАТ 0 0 0 0 0
124 124 0 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 0 0 0 0 0

В зв'язку із зміною алгоритму розрахунку рейтингу Лабораторією Cybermetrics (http://webometrics.info/en/transparent), з 13 рейтингу (https://webometr.kpi.ua/tr-2019-3) внесено зміни у розрахунок рейтингового балу кафедр:

  • враховуються дані 10 персональних профілів Google Scholar НПП кафедри, для яких підтверджено пошту КПІ;
  • найкращий показник кафедри виключається для покращення репрезентативності рейтингу;
  • з дублетних профілів обирається найкращий і тільки його показник враховується в рейтингу (у загальній сумі враховується менша загальна кількість профілів);
  • неналежним чином оформлені профілі виключаються (у загальній сумі враховується менша загальна кількість профілів) .

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.