Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – квітень 2018 року (7-й рейтинг)

7 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманих від КБІС на 17.01.2018 в зв'язку із регламентними роботами на АІС рейтинг Викладача.

Використана інформація 1970 НПП. Підтвердження профіля пройшли 92,5% науковця (1825). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1509 викладача (76,6%). За час з попереднього рейтингу 28 викладачів внесли виправлення в профілі.

Збір даних здійснювався 16-26 квітня 2018 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 110 НПП інформації. В профілях 96 (123 на минулий рейтинг) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. В 24 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт.

Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені синім кольором - 22 кафедри.

Місце Місце на 01.2018 Зміни Кафедра Подали інформацію Активні КПІ-шні профілі Найкращий показник Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 24 17 2453 6897
2 2 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 17 15 4471 6640
3 3 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 24 13 5279 6132
4 4 0 технологiї машинобудування ММІ 4 1 5050 5050
5 6 1 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 15 3645 4375
6 5 -1 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 51 45 2006 4365
7 7 0 мiкроелектронiки ФЕЛ 26 25 2530 4299
8 8 0 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 7 7 1476 3783
9 9 0 інформаційної безпеки ФТІ 21 12 2391 3778
10 10 0 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 18 16 765 1902
11 11 0 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 24 22 1332 1681
12 12 0 електропостачання ІЕЕ 28 20 623 1603
13 13 0 психології та педагогіки ФСП 16 13 854 1547
14 14 0 телекомунiкацiй ІТС 19 17 590 1464
15 64 49 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 14 10 1258 1425
16 15 -1 господарського та адміністративного права ФСП 12 9 1159 1400
17 91 74 фізики енергетичних систем ФТІ 5 4 594 1314
18 17 -1 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 10 9 1076 1305
19 16 -3 економіки і підприємництва ФММ 18 12 683 1246
20 19 -1 математичної фiзики ФМФ 25 17 398 1149
21 18 -3 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 16 13 1051 1143
22 20 -2 теоретичної механiки ФАКС 10 6 1049 1111
23 24 1 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 17 17 312 1086
24 21 -3 біотехніки та інженерії ФБТ 9 6 490 1050
25 22 -3 виробництва приладiв ПБФ 12 10 421 986
26 23 -3 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 17 12 485 973
27 25 -2 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 55 51 365 961
28 25 -3 біомедичної інженерії ФБМІ 9 9 694 902
29 42 13 диференцiальних рiвнянь ФМФ 25 22 249 900
30 101 71 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 11 6 704 862
31 28 -3 міжнародної економіки ФММ 21 18 1229 854
32 33 1 електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 19 15 353 846
33 29 -4 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 8 6 572 810
34 30 -4 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 16 14 254 793
35 30 -5 системного проектування ІПСА 18 16 568 789
36 32 -4 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 17 360 756
37 34 -3 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 26 19 289 710
37 37 0 приладобудування ПБФ 10 8 562 710
39 35 -4 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 19 279 704
40 38 -2 конструювання верстатiв та машин ММІ 17 9 333 703
41 39 -2 технології електрохімічних виробництв ХТФ 11 11 246 673
42 43 1 біоінформатики ФБТ 2 2 661 664
43 40 -3 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 6 3 449 661
44 44 0 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 20 19 208 649
45 27 -18 теорії та практики управління ФСП 12 11 548 642
46 41 -5 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 13 13 420 637
47 36 -11 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 19 15 170 591
48 44 -4 промислової електронiки ФЕЛ 20 18 310 585
49 63 14 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 11 8 179 548
50 46 -4 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 21 15 210 544
51 48 -3 репрографiї ВПІ 14 14 249 527
52 49 -3 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 10 7 219 522
53 50 -3 обчислювальної технiки ФІОТ 11 5 353 514
54 47 -7 електромеханіки ФЕА 10 9 297 511
55 51 -4 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 17 16 148 493
56 66 10 автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 5 3 310 478
57 52 -5 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 20 8 498 477
58 53 -5 електричних мереж і систем ФЕА 14 12 275 473
58 57 -1 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 13 13 425 473
60 54 -6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 9 4 400 448
61 55 -6 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 21 18 114 444
62 58 -4 філософії ФСП 51 33 267 441
63 56 -7 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 14 13 255 437
64 59 -5 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 14 187 421
65 61 -4 фізичної хімії ХТФ 9 7 199 415
65 70 5 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 16 15 276 415
67 60 -7 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 9 5 277 403
68 62 -6 інженерії поверхні ЗФ 9 8 143 380
69 65 -4 промислової біотехнології ФБТ 13 10 130 362
70 66 -4 інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП 7 5 280 347
71 68 -3 загальної та неорганічної хімії ХТФ 18 16 219 336
72 69 -3 програмного забезпечення комп’ютерних систем 14 11 177 318
73 95 22 математичного моделювання економічних систем ФММ 10 8 176 316
74 73 -1 прикладної математики ФПМ 6 4 204 311
75 74 -1 фiзики металiв ІФФ 16 13 169 304
76 72 -4 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 18 9 452 297
77 79 2 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 13 9 117 287
78 90 12 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 11 6 524 282
79 75 -4 технiчної кiбернетики ФІОТ 29 17 129 281
80 76 -4 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 19 95 276
81 78 -3 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 13 9 78 274
82 80 -2 відновлювальних джерел енергії ФЕА 7 3 220 235
83 71 -12 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 37 31 198 227
84 81 -3 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 6 4 190 203
85 83 -2 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 4 4 87 200
86 85 -1 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 45 38 46 198
86 84 -2 соціології ФСП 26 7 119 198
88 77 -11 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 11 9 166 196
89 82 -7 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 14 10 135 194
90 86 -4 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 9 8 117 191
91 87 -4 інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 7 7 93 184
92 94 2 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 4 3 118 180
93 88 -5 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 29 19 145 179
94 89 -5 прикладної фізики ФТІ 8 7 129 173
95 114 19 інженерної екологiї ІЕЕ 16 14 60 165
96 92 -4 приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 8 5 121 159
97 93 -4 електрозварювальних установок ЗФ 6 6 44 153
98 104 6 теоретичної електротехніки ФЕА 5 4 105 150
99 100 1 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 13 10 69 148
100 99 -1 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 13 12 36 140
101 98 -3 промислового маркетингу ФММ 8 4 127 135
101 96 -5 публічного права ФСП 7 5 83 135
103 96 -7 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 13 5 116 129
104 107 3 теоретичної і прикладної економіки ФММ 12 7 181 126
105 102 -3 менеджменту ФММ 7 3 259 125
106 105 -1 телекомунiкацiйних систем ІТС 3 3 116 124
107 103 -4 металознавства та термiчної обробки ІФФ 11 5 90 123
108 105 -3 видавнича справа i редагування ВПІ 22 12 46 117
109 109 0 електричних станцій ФЕА 10 9 54 98
110 112 2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 36 28 26 88
111 111 0 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 50 41 24 86
112 110 -2 історії ФСП 21 20 23 83
113 113 0 прикладної механiки ММІ 9 1 80 80
114 107 -7 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 11 8 284 78
115 116 1 біомедичної кібернетики ФБМІ 12 6 629 73
116 115 -1 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 5 4 39 66
117 117 0 української мови, літератури та культури ФЛ 20 17 37 58
118 118 0 зварювального виробництва ЗФ 12 8 25 52
119 121 2 математичних методів захисту інформації ФТІ 12 3 697 48
120 119 -1 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 9 4 240 47
121 122 1 фізичного виховання ФБМІ 35 29 10 45
122 120 -2 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 21 20 17 44
123 123 0 автоматизації енергосистем ФЕА 10 6 11 30
124 125 1 спортивного вдосконалення ФБМІ 1 1 27 27
124 126 2 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 2 16 27
126 124 -2 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 5 1 47 24
127 127 0 мовної підготовки іноземців ФЛ 4 4 9 9
128 128 0 геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 9 4 80 6
129 129 0 теоретичних основ радіотехніки РТФ 4 1 513 0
129 129 0 графiки ВПІ 0 0 0 0

Додаткові зауваження

  • * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих. Були включені профілі, які ще не належать до КПІ (не підтверджена електронна адреса в kpi.ua чи неправильно вказана назва ВНЗ). Були виключені профілі, в яких зазначено інше місце роботи, та профілі з ознаками шахрайства.

    Для включення профілю науковця в офіційний профіль університету потрібно підтвердити електронну пошту з доменного поля kpi.ua (*.kpi.ua) та вказати офіційну назву Університету в Google Scholar - National Technical University of Ukraine. Ви можете вказати інший варіант назви або використати іншу мову, але це збільшить час на включення Google Scholar вашого профілю в університетський.

  • Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється) за виключенням даних профілів з ознаками шахрайства

    Прибрати чужі роботи з профілю може тільки власник профілю. Просимо бути уважними при включенні робіт та налаштуванні автоматичних режимів. Консультацію по роботі із власним профілем можна отримати в групі інформаційної підтримки досліджень НТБ ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського - р.тел.: 044 204 96 72, e-mail: m.fedorets@library.kpi.ua

Чому цитованість викладачів повинна впливати на місцеположення сайту в рейтингу?

  1. Цитованість входить в рейтинг Webometrics (ПРОЗОРІСТЬ - 10%, ДОСКОНАЛІСТЬ - 35%). Відповідно до програмного тексту (http://webometrics.info/en/node/178), Webometrics хоче мотивувати не тільки відкритості ВНЗ, а й присутності вчених в Інтернет.
  2. Рейтинг Webometrics пропонує незадоволеним власним місцем в рейтингу переглянути політику відкритого доступу та прозорості, сприяючи значному збільшенню обсягу і якості електронних публікацій.
  3. Рейтинг сайтів КПІ орієнтується на рейтинг Webometrics.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.