Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – липень 2017 року

Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримана 14.07.2017 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1978 НПП (1635 в попередній рейтинг). Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1782 викладачів (90%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1189 викладача (71,6%).

Збір даних здійснювався 17-20 липня 2017 року. Дані дійсні тільки в момент збору. Також була виконана перевірка достовірності представленої в профілях інформації. В профілях 89 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені фіолетовим кольором.

Місце Місце на 4.2017 Зміни Кафедра Найкращий показник * Сума 6-ти КПІ-шних профілів **
1 2 1 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 4111 6043
2 1 -1 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 2276 6034
3 112 109 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 4813 5370
4 4 0 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 4735 4735
5 6 1 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 1690 4099
6 3 -3 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 1916 4007
7 5 -2 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 2248 3981
8 7 -1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 3375 3932
9 8 -1 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 1332 3366
10 9 -1 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 1226 1508
11 10 -1 Кафедра психології та педагогіки ФСП 759 1415
12 13 1 Кафедра промислового маркетингу ФММ 1153 1273
13 15 2 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 342 1218
14 19 5 Кафедра господарського  та адміністративного права ФСП 1045 1204
15 11 -4 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 995 1197
16 14 -2 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 576 1182
17 17 0 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 505 1141
18 18 0 Кафедра електропостачання ІЕЕ 511 1103
19 20 1 Кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ 914 1093
20 24 4 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 500 1013
21 16 -5 Кафедра математичної фiзики ФМФ 334 1003
22 22 0 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 641 916
23 31 8 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 883 912
24 23 -1 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 177 865
25 54 29 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 337 808
26 58 32 Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 440 801
27 26 -1 Кафедра міжнародної економіки ФММ 206 746
28 100 72 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 637 720
28 21 -7 Кафедра системного проектування ІПСА 509 720
30 27 -3 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 267 693
31 27 -4 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 323 667
32 30 -2 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів  ХТФ 173 650
33 34 1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 256 624
34 33 -1 Кафедра електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 302 604
35 32 -3 Кафедра приладобудування ПБФ 494 597
36 25 -11 Кафедра теорії та практики управління ФСП 514 591
36 38 2 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 400 591
38 37 -1 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 407 588
39 36 -3 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 243 586
40 29 -11 Кафедра фiзики металiв ІФФ 317 570
41 34 -7 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 318 563
42 69 27 Кафедра репрографiї ВПІ 262 497
43 50 7 Кафедра електромеханіки ФЕА 291 488
44 41 -3 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 263 480
45 46 1 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 192 469
46 43 -3 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 181 468
47 51 4 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 144 464
48 95 47 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 397 446
49 73 24 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 303 442
50 39 -11 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 176 438
51 51 0 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 151 434
52 40 -12 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 170 399
53 42 -11 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 342 382
54 45 -9 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 202 378
55 59 4 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 236 367
56 53 -3 Кафедра прикладної фізики ФТІ 203 359
57 63 6 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 96 358
58 84 26 Кафедра філософії ФСП 242 356
59 76 17 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 101 354
60 120 60 Кафедра фізичної хімії ХТФ 197 327
61 48 -13 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 285 323
62 49 -13 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 144 316
63 62 -1 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 131 308
64 47 -17 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 179 295
65 55 -10 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 266 288
66 96 30 Кафедра інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 221 279
67 102 35 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 115 277
68 12 -56 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 404 273
69 91 22 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 159 269
70 64 -6 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 128 263
71 66 -5 Кафедра прикладної математики ФПМ 166 253
72 57 -15 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 75 240
73 99 26 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 131 238
74 60 -14 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 196 207
75 91 16 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 55 203
76 105 29 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 175 200
77 114 37 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 70 187
78 75 -3 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 87 173
79 107 28 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 110 169
80 81 1 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 81 166
81 71 -10 Кафедра машин та  апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 76 163
82 68 -14 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 488 158
83 79 -4 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 67 156
84 65 -19 Кафедра соціології ФСП 104 152
85 56 -29 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 123 146
86 72 -14 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 51 145
87 118 31 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 172 141
88 70 -18 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 43 140
89 91 2 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 105 136
90 44 -46 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 44 126
90 74 -16 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 37 126
92 120 28 Кафедра менеджменту ФММ 224 112
93 78 -15 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 667 111
94 120 26 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 89 109
95 88 -7 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 35 107
96 77 -19 Кафедра публічного права ФСП 68 105
97 104 7 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 31 103
98 86 -12 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 44 100
99 79 -20 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 79 99
100 115 15 Кафедра телекомунiкацiйних систем  ІТС 86 91
101 94 -7 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 234 86
102 81 -21 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 594 84
103 90 -13 Кафедра електричних станцій ФЕА 44 79
103 83 -20 Кафедра історії ФСП 23 79
105 120 15 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 70 77
105 61 -44 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 88 77
105 67 -38 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 27 77
108 84 -24 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 33 76
109 87 -22 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 21 75
110 89 -21 Кафедра прикладної механiки ММІ 63 63
111 98 -13 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 73 54
112 96 -16 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 33 51
113 101 -12 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 26 50
114 103 -11 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 26 48
115 120 5 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 645 38
115 109 -6 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 67 38
117 108 -9 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 12 33
118 106 -12 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 8 30
119 120 1 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 482 26
120 113 -7 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 10 20
121 120 -1 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 10 19
122 111 -11 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 17 17
122 110 -12 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 31 17
124 120 -4 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 15 15
125 120 -5 Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ 9 9
126 118 -8 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 10 5
126 116 -10 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ   454 5
128 117 -11 Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ 46 3
129 120 -9 Кафедра біоінформатики ФБТ 390 0
129 120 -9 Кафедра графiки ВПІ 0 0
  • * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих. Були включені профілі, які ще не належать до КПІ (не підтверджена електронна адреса в kpi.ua чи неправильно вказана назва ВНЗ). Були виключені профілі, в яких зазначено інше місце роботи, та профілі з ознаками шахрайства.
  • ** Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється) за виключенням даних профілів з ознаками шахрайства

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.