Рейтинг прозорості кафедр КПІ за даними GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

Інформація про персональні облікові записи викладачів НТУУ «КПІ» отримано від КБІС. Для включення в рейтинг потрібно було до 17 жовтня 2016 року заповнити вкладку «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1500 НПП. Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1330 викладачів (88,6%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 990 викладачів. Тобто, вказали прийняту для офіційного профілю НТУУ «КПІ» назву (National Technical University of Ukraine) як місце роботи та підтвердили пошту з доменної зони університету 66% зареєстрованих у АІС.

Збір даних здійснювався 21-28 жовтня 2016 року. Дані дійсні тільки в момент збору.

N Кафедра Подали інформацію Активні профілі Активні КПІ-шні профілі* Найкращий показник Сума 6-ти активних профілів Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 14 14 14 3667 4999 4999
2 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 23 23 10 2086 4708 4160
3 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 51 50 45 1749 4974 3695
4 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 26 26 24 2039 5285 3345
5 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 2 1 1 3302 3302 3302
6 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 16 16 15 2536 2967 2967
7 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 4 4 4 1250 2796 2796
8 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 20 17 9 1177 4500 2157
9 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 9 9 865 1025 1025
10 Кафедра психології та педагогіки ФСП 16 14 11 508 931 897
11 Кафедра математичної фiзики ФМФ 25 17 15 277 858 858
12 Кафедра господарського  та адміністративного права ФСП 4 4 4 676 791 791
13 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 18 17 14 388 1393 747
14 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 11 11 8 314 818 736
15 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 20 18 13 338 948 696
16 Кафедра системного проектування ІПСА  17 17 13 376 1035 627
17 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 17 17 17 143 492 492
18 Кафедра фiзики металiв ІФФ 16 14 12 264 471 471
19 Кафедра теорії та практики управління ФСП 12 12 10 385 601 469
20 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів  ХТФ 16 16 14 142 460 460
21 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 14 14 10 267 550 446
22 Кафедра міжнародної економіки ФММ 16 16 8 151 449 423
23 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 7 6 3 249 462 395
24 Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки ФЕЛ 16 15 8 210 518 354
25 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 58 51 50 220 343 343
26 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 22 19 10 136 360 335
27 Кафедра електропостачання ІЕЕ 25 21 18 104 326 326
28 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 19 16 8 100 418 297
29 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 26 23 7 188 637 295
30 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІФФ 9 8 7 146 310 293
31 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 15 15 15 175 286 286
31 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 13 13 13 252 286 286
33 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 5 4 3 242 288 256
34 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 14 14 13 78 251 241
35 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 15 15 14 68 233 233
36 Кафедра електромеханіки ФЕА 5 5 4 184 227 227
37 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 18 18 8 87 300 219
37 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 37 35 32 82 219 219
39 Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 7 7 5 117 257 209
40 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 5 4 3 186 204 204
41 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 28 24 6 121 286 191
42 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 9 9 6 126 379 181
43 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 10 9 9 67 169 169
44 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 13 12 9 105 229 159
45 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 6 6 4 153 181 157
46 Кафедра прикладної математики ФПМ 2 2 2 142 148 148
47 Кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ 16 15 13 66 514 145
48 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 11 10 9 68 213 142
49 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 15 13 13 92 141 141
50 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 20 14 48 208 135
51 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 27 26 20 71 129 126
52 Кафедра репрографiї ВПІ 8 8 8 61 117 117
53 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 9 9 7 85 176 113
54 Кафедра соціології ФСП 29 21 10 79 256 112
55 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 6 6 5 43 125 107
56 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 6 5 3 72 136 95
57 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 18 13 5 40 1393 93
58 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 23 21 12 49 1332 92
58 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 46 40 37 66 92 92
60 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 7 5 3 84 137 90
61 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 44 38 36 21 84 84
62 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 9 6 3 55 152 78
63 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 4 4 3 36 77 76
63 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 4 4 4 39 76 76
63 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 5 3 3 43 76 76
66 Кафедра філософії ФСП 48 48 12 35 175 73
67 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 8 5 4 41 80 71
68 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 5 4 4 37 69 69
69 Кафедра англійської мови  гуманітарного спрямування №3 ФЛ 36 34 29 16 63 63
70 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 10 7 4 29 182 58
71 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 2 2 1 56 67 56
72 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 11 6 5 34 412 52
73 Кафедра електричних станцій ФЕА 11 10 10 19 49 49
74 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 5 5 5 26 47 47
75 Кафедра історії ФСП 21 16 15 20 44 44
76 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 7 6 3 35 207 43
76 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 20 18 18 31 43 43
78 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 6 6 5 23 42 42
79 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 20 15 5 23 1057 40
80 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 4 4 4 20 37 37
80 Кафедра інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 3 3 2 35 37 37
82 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 2 2 2 35 35 35
83 Кафедра машин та  апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 13 10 1 32 90 32
83 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 21 18 12 10 52 32
85 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 12 8 4 20 45 29
86 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 1 1 1 28 28 28
87 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 20 16 16 15 27 27
88 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 11 11 5 12 172 25
89 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 4 4 1 24 131 24
89 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 35 31 29 7 24 24
91 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 2 1 1 23 23 23
92 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 5 5 4 11 27 21
93 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 20 7 4 17 20 17
94 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 5 3 2 15 29 16
95 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 1 1 1 14 14 14
96 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 1 1 1 13 13 13
97 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 3 2 2 7 9 9
98 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 2 2 2 6 8 8
99 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 2 2 2 5 5 5
100 Кафедра промислового маркетингу ФММ 7 6 2 4 970 4
100 Кафедра телекомунiкацiйних систем  ІТС 1 1 1 4 4 4
102 Кафедра приладобудування ПБФ 2 2 2 2 2 2
102 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 2 1 1 2 2 2
102 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 1 1 1 2 2 2
105 Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ 8 4 4 1 1 1
105 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 3 2 2 1 1 1
107 Кафедра менеджменту ФММ 1 1 0 0 113 0
107 Кафедра прикладної механiки ММІ 9 6 0 0 95 0
107 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 5 3 0 0 41 0
107 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 3 3 1 0 10 0
107 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ   2 2 1 0 3 0
107 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 9 8 5 0 0 0
107 Кафедра публічного права  ФСП 2 2 1 0 0 0
107 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 2 1 1 0 0 0
107 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1 1 1 0 0 0
107 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 1 1 1 0 0 0
107 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 1 1 0 0 0 0
107 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра біоінформатики ФБТ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра фізичної хімії ХТФ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра графiки ВПІ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 0 0 0 0 0 0
107 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 0 0 0 0 0 0
  • * Заблоковані для загального перегляду на момент моніторингу (21-28 жовтня 2016 року), а також профілі, які не відповідали наказу No 2-40 | 23.03.2016, і, відповідно, не представлені в офіційному профілі Університету - https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&org=55961170570..., були виключені з рейтингу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.