Список відповідальних за сайти навчально-наукових підрозділів

Припиняється комунікація із адресами *@mail.ru, *@yandex.* та іншими із санкційного списку (http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850).

Оформити університетські скриньки можна в КПІ-Телеком - http://kpi.ua/mail

Шановні відповідальні за сайти кафедр та факультетів КПІ ім.Ігоря Сікорського. Просимо переглянути свої дані в таблиці нижче. Якщо для вашого підрозділу дані неповні або недостовірні, просимо надіслати оновлену інформацію на адресу dprzvit[at]kpi.ua.

Підрозділ Відповідальний за інформаційну підтримку
П.І.Б. e-mail
Видавничо-поліграфічний інститут Тріщук Руслан Любомирович maksym[at]siryk.com, 3182233[at]ukr.net
Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ Головко Ольга Анатоліївна, асистент olhagolovko[at]gmail.com
Кафедра графіки ВПІ Юсім Ігор Миколайович, інженер victorydes[at]ukr.net
Кафедра репрографії ВПІ Скиба Василь Миколайович vasyl.skyba[at]gmail.com
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ Тріщук Руслан Любомирович e-mail: 3182233[at]ukr.net
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Коханівський Василь Олександрович, доцент kokhanovstyy[at]gmail.com
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ Сірик Максим Віталійович, ассистент maksym[at]siryk.com
Зварювальний факультет Пірумов Андрій Євгенович, Шевченко Микола Віталійович a.pirumov[at]kpi.ua, n.shevchenko[at]kpi.ua
Кафедра електрозварювальних установок ЗФ Шевченко Микола Віталійович n.shevchenko[at]kpi.ua
Кафедра зварювального виробництва ЗФ Коваленко Владислав Леонідович, доцент vl.kovalenko[at]kpi.ua
Кафедра інженерії поверхні Чорний Андрій Вячеславович, доцент a.chornyi[at]kpi.ua
Інститут аерокосмічних технологій    
Кафедра систем керування літальними апаратами (СКЛА) ІАТ Нечипоренко Олена Миколаївна olena.mn[at]gmail.com
Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ Мелашенко Владислав Олександрович vladmelash[at]gmail.com
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Данілін Олександр Валерійович, доцент, Арламов Олександр Юрійович avdan[at]ukr.net
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ Тишевич Борис Леонардович, доцент zodiactg[at]gmail.com
Кафедра електропостачання ІЕЕ Дерев'янко Денис Григорович riannon87[at]meta.ua
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ Загоруйко Євген Анатолійович, доцент zagoruyko[at]geobud.kiev.ua
Кафедра інженерної екології ІЕЕ Броницький Вадим Олегович vadim.bronytskyy[at]gmail.com
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Ковтанюк Тетяна Миколаївна, інженер tuklim210[at]gmail.com, te[at]ukr.net
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ Зайченко Стефан Володимирович, доцент zstefv[at]gmail.com
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ Арламов Олександр Юрійович, ст. викладач o.arlamov[at]kpi.ua
Навчально-науковий комплекс 'Інститут прикладного системного аналізу' Кухарєв Сергий Олександрович, Севастьянов В.В. zanner[at]ukr.net, sergej.kucharev[at]gmail.com, vvs.in.ua[at]gmail.com
Кафедра системного проектування ІПСА Голубова Ірина ,асиситент golubova.ira[at]gmail.com, ket11141[at]gmail.com
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА Афанасьєва (Караюз) Ірина Валентинівна, асистент karayuziv[at]gmail.com
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Варуша В`ячеслав Олегович, інженер web[at]iszzi.kpi.ua
Спеціальна кафедра №1 ІСЗЗІ 'Застосування засобів криптографічного та технічного захисту Сторчак Антон Сергійович, ст.Інженер storchakanton[at]gmail.com
Спеціальна кафедра №2 ІСЗЗІ 'Управління та тактико-спеціальної підготовки Баленко Олександр Ігорович, Інженер spyis[at]ukr.net
Спеціальна кафедра №3 ІСЗЗІ 'Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем Ірха Максим Сергійович, інженер max_irha[at]ukr.net
Спеціальна кафедра №4 ІСЗЗІ 'Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних телекс Хамуляк Володимир Анатолійович hamylak1004[at]gmail.com
Спеціальна кафедра №5 ІСЗЗІ 'Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних Мітін Сергій В’ячеславович, ст.викладач meetser[at]gmail.com
Інститут телекомунікаційних систем Штогріна Олена Сергіївна асистент L_Shtogrina[at]gmail.com
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС Захарчук Любов Володимирівна lyubovz.itm[at]gmail.com
Кафедра телекомунікацій ІТС Явіся Валерій Сергійович, Кравчук Сергій Олександрович its_tk[at]ukr.net
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС Осипчук Сергій Олександрович, аспірант, Чернуха Віра Максимівна serg.osypchuk[at]gmail.com, veruliki[at]gmail.com
Інженерно-фізичний факультет Соловйова Т.О. lcm[at]iff.kpi.ua
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ Ківенко Ірина Георгіївна, пров інженер, Степанов Олег Васильович ikivenko[at]i.ua, ostepanoff[at]iff.kpi.ua
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів Ямшинський Михайло Михайлович, доцент foundry[at]iff.kpi.ua
Кафедра металознавства та термічної обробки Котляр Сергей Николаевич, асистент webtest[at]ukr.net, kotlyar[at]iff.kpi.ua
Кафедра фізики металів Франчик Наталля Володимірівна franchik[at]kpm.kpi.ua
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів Антоневич Ярослав Казимирович, доцент admin[at]fhotm.kpi.ua
Інженерно-хімічний факультет Оніщенко В.О. v.onishchenko[at]i.ua
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ Радовенчик Ярослав Вячеславович, ст. викладач m.gomelya[at]kpi.ua
Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ Черьопкін Євген Сергійович, доцент e.cheropkin[at]kpi.ua
Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ Гробовенко Ярослав Віталійович, ассистент ygrobovenko@gmail.com
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ Івіцький Ігор Ігорович, асистент ivitskiy[at]gmail.com
Механіко-машинобудівний інститут Блощицин Михайло Сергійович av-k[at]ukr.net
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Бабієнко Ірина Іванівна, зав.навч.лабор. mmi_2[at]ukr.net
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ Галецький Олександр Сергійович, асистент haletskijos[at]gmail.com
Кафедра прикладної механіки ММІ Петришин А.І. m.p3shka.a.i[at]gmail.com
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ Пасічник В. А. 010479[at]ukr.net
Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ Кравець Володимир Олександрович bond118[at]meta.ua
Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ Піманов В.В. pimanov[at]ukr.net
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Козирєв Олексій Сергійович, ст. викл. akozyrev[at]ukr.net
Кафедра технології машинобудування ММІ    
Кафедра авіа- та ракетобудування ММІ Мелашенко Владислав Олександрович vladmelash[at]gmail.com
Кафедра систем керування літальними апаратами ММІ Нечипоренко Олена Миколаївна olena.mn[at]gmail.com
Кафедра теоретичної механіки ММІ Бабаєв Олександр Арташесович babaevaa[at]ukr.net
Приладобудівний факультет Лисенко Юлія Юріївна j.lysenko[at]kpi.ua
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ Маркін Максим Олександрович, доцент m.markin[at]kpi.in.ua
Кафедра виробництва приладів ПБФ Яковенко Ірина Олександрівна yakovenko[at]gmail.com
Кафедра приладобудування ПБФ Сапсай Віта Вітальєвна, інженер, Толочко Тетяна Олексіївна o.uze[at]kpi.ua, prilad168[at]gmail.com
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ Лисенко Юлія Юріївна, Маркін М.О. j.lysenko[at]kpi.ua
Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ Павловский Олексій Михайлович, доцент a_pav[at]ukr.net
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ Кравченко Ігор Володимирович, ст.викл. ooep[at]kpi.ua
Кафедра інформаційно-вимірювальої технікии ПБФ Щербань Анастасія Павлівна, асистент scherban.n.2802[at]gmail.com
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ПБФ Богомазов С.А., Козир О.В. lidamila[at]ukr.net
Радіотехнічний факультет Неуймін О.С. o.s.neuimin[at]gmail.com
Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ Герасименко Костянтин Васильович herasymenko[at]tor.kpi.ua
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ Недельський Олександр sashanedzel[at]gmail.com
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ Ігорь Товкач tovkach.igor[at]gmail.com
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ Адаменко Володимир Олексійович v.adamenko[at]kpi.ua
Теплоенергетичний факультет Бунке О., Гагарін О. alex[at]bunke.com.ua, gagarin[at]aprodos.kpi.ua
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ Поліщук Марія Андріївна, інженер, Бунке Олександр Сергійович atep_mariya[at]ukr.net, alex[at]bunke.com.ua
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ Назарова І.О., викладач iren72naz[at]gmail.com
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Титенко С.В., Гагарін О. st[at]setlab.net, gagarin[at]aprodos.kpi.ua
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ Семеняко Олександр Володимирович lab_tpi[at]email.ua
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ Майер Леонід Інженер metr-p[at]i.ua, mayer.leonid[at]gmail.com
Кафедра авіа- та ракетобудування ММІ Мелашенко Владислав Олександрович, Нечипоренко Олена Миколаївна vladmelash[at]gmail.com
Факультет біомедичної інженерії Сердаковський Віталій vitolba[at]gmail.com
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ Шликов Владислав Валентинович v.shlykov[at]kpi.ua
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ Антонова-Рафі Юлія Валеріївна antonova-rafi[at]ukr.net
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ Настенко Євген Арнольдович, Носовець Олена Костянтинівна nastenko.e[at]gmail.com, e.nosovets[at]yandex.ua
Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ Солохіна Тетяна Миолаївна, ст.лаборант solokhina50[at]ukr.net
Кафедра фізичного виховання ФБМІ Абрамов Сергій Анатолійович, ст. викладач kfv2010[at]hotmail.com
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ Носовець Олена Костянтинівна, ст. викладач  
Факультет біотехнології і біотехніки Костик Сергій Ігорович, асистент kostyksergey[at]ukr.net
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ Жукова Вероніка Сергіївна veronika_w[at]ukr.net
Кафедра біоінформатики ФБТ Шевгалишин Роман romshevgali[at]gmail.com
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ Костик Сергій Ігорович kostyksergey[at]ukr.net
Кафедра промислової біотехнології ФБТ Поліщук Валентина Юріївна, асистент PolischukVU[at]bigmir.net
Факультет електроенергетики та автоматики Перетятко Юлія Вікторівна peretyatko.julia[at]gmail.com
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА Гнатовський Артем Вітальєвич, інженер, Нестерко Артем Борисович, ст. викладач, Тимохін Олександр Вікторович, ст. викладач gnat_kpi[at]ukr.net
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА Ніконенко Євген Олексійович y.nikonenko-2023[at]kpi.ua
Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА Гаєвський Олександр Юлійович aj.gaevsky[at]gmail.com
Кафедра електромеханіки ФЕА Бобер Віктор Анатолійович, інженер bvictor[at]ua.fm
Кафедра електричних мереж і систем ФЕА Білик Віктор Андрійович vvhodum@gmail.com
Кафедра електричних станцій ФЕА Болотний Микола Петрович, асистент nickolai2007[at]ukr.net
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА Шуляк Анатолій Антонович, ст.вик aashulyak[at]bigmir.net
Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА Троценко Євгеній Олександрович, Гаран Я.О., Бржезицький Володимир Олександрович GARAN[at]UA.FM
Факультет електроніки Волківський Вадим Борисович, зав.лаб volkivskiy[at]fel.kpi.ua
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ Вунтесмері Юрій Володимирович, доцент dragon[at]code.org.ua
Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ Богданов Олексій Вікторович, доцент ov.bogdanov[at]aae.kpi.ua
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ Лебедев Денис Юрійович, доцент, к.т.н. d.lebedev[at]kpi.ua
Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ Бевза Олег Миколайович, ст.викладач bevoleg[at]ukr.net
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ Попович Павло Васильович, асистент ppv_ua[at]ukr.net
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ Діденко Юрій Вікторович, інженер yu.v.didenko[at]gmail.com
Кафедра промислової електроніки ФЕЛ Клен Катерина Сергіївна ekateryna.osypenko[at]gmail.com
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Майер Зоя Олегівна, Бондаренко Олександра Ігоревна, викладач fiotkpiua[at]gmail.com, fiot3bondarenko@gmail.com
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ Ліщук Катерина Ігорівна, Муха Ірина Павлівна, Майер Зоя Олегівна, Якуніна Світлана Петрівна sperkachmaya[at]gmail.com, asoiu[at]kpi.ua, veta_196[at]ukr.net
Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ Катін Павло Юрійович, доцент katin.dino[at]gmail.com
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ Бариніна Людмила Іванівна barynina.ludmila77[at]gmail.com
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ Остапченко Костянтин Борисович Okb2003[at]ukr.net
Факультет лінгвістики Іванченко Марія Володимирівна site_fl[at]ukr.net
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ Тищенко Микола Андрійович, викладач kamgs3web[at]ukr.net
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Лісецький Костянтин Анатолійович, ст.викладач fl.kamts.1[at]gmail.com
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ Марченко Інна Віталіївна innes_mar[at]ukr.net
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ Козко Олена Абдулгасанівна, викладач ktppam[at]ukr.net
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Дзикович Ольга Володимирівна, доцент, Гаман Ірина Анатоліївна аспірант, викладач dzykovich[at]gmail.com
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ Цимбал Інна Валеріївна i.tsymbal2017[at]gmail.com
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ Лук'янчук Лідія Яківна, Кушлаба Михайло Петрович l_la[at]ukr.net
Факультет менеджменту та маркетингу Пишнограєв Іван Олександрович, аcиcтент  
Кафедра міжнародної економіки ФММ    
Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ Цеслів Ольга Володимирівна ceslivolga[at]gmail.com
Кафедра промислового маркетингу ФММ Зозульов Олександр Вікторович zozulyov[at]ukr.net
Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ Борданова Людмила Сергіївна, ст.викладач bordanovamila[at]ukr.net
Кафедра менеджменту ФММ Жигалкевич Жанна Михайлівна, доцент, Ласинський Юрій zhygalkevych[at]gmail.com, lasinsky[at]gmail.com
Кафедра економіки і підприємництва ФММ Кузьмінська Н.Л., Шевчук Наталія kuzminska_nl[at]ukr.net, nata52522[at]gmail.com
Фізико-математичний факультет Лєбєдєва Ольга Олександрівна meganom8[at]ukr.net
Кафедра математичної фізики ФМФ Шраменко Володимир Миколайович, доцент vshramenko[at]ukt.net
Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ Пальцун Сергій Володимирович, ст. викладач s.paltsun[at]kpi.ua
Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ Дудкін Микола Євгенович, в.о. зав.каф dudkin[at]imath.kiev.ua
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ Чурсанова Марина Валеріївна, доцент o.shtof[at]gmail.com
Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ Довженко Олександр Петрович, зав. Лаб dovzhenkoa[at]ukr.net, dmb92[at]i.ua
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ Приходько Юрій Євгенович, зав.лаб. prykhodko[at]matan.kpi.ua
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ Лєбєдєва Ольга Олександрівна, ст. викладач geometry[at]kpi.ua
Факультет прикладної математики Онай Микола Володимирович onay_nikolay_kpi[at]ukr.net
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ Орлова Марія Миколаївна, Петрашенко Андрій Васильович orlova[at]ua.fm
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ Онай Микола Володимирович onay_nikolay_kpi[at]ukr.net
Кафедра прикладної математики ФПМ Мальчиков Володимир Вікторович, старший викладач mavr2k[at]gmail.com
Факультет соціології і права Балашов Дмитро Валерійович, аспірант balashov.dim[at]gmail.com
Кафедра психології та педагогіки ФСП Москаленко Ольга Володимирівна olgets[at]ukr.net
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП    
Кафедра публічного права ФСП Пряміцин Вячеслав Юрійович, викладач slavayurievich[at]gmail.com
Кафедра історії ФСП Бузань Віталій Юрійович aboxforletters[at]gmail.com
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Чернишина Ганна Георгіївна kipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Кафедра соціології ФСП Пиголенко Ігор Вікторович, доцент pigolenko[at]gmail.com
Кафедра теорії та практики управління ФСП Боковець Ольга Ігорівна obokovets[at]ukr.net
Кафедра філософії ФСП Пенюк Вадим Богданович posteidos[at]yahoo.com
Фізико-технічний інститут Давидкова Оксана, секретар novi[at]pti.kpi.ua
Кафедра прикладної фізики ФТІ Бех Станіслав, ст. викладач stanislawbeh[at]gmail.com
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ Смирнов Максим Анатолійович, технік msambienttech[at]gmail.com
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ Шевченко Антон, аспірант trigggnew[at]gmail.com
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ Ткач Варвара phes.ipt.kpi[at]gmail.com
Кафедра Фізико-технічних засобів захисту інформації Бичковська Олександра Василівна alexandra.bychkovska[at]gmail.com
Хіміко-технологічний факультет Орлянський О.М., викладач, Сангінова О.В., заст.декана sanginova[at]xtf.kpi.ua
Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ Тарасенко Наталія Владасівна, ас. skistimayte[at]gmail.com
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ Літинська Марта Ігорівна ас., Феденко Юрій Миколайович ас. m.litynska-2017@kpi.ua, fedenkoyura@ukr.net
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ Сікорський Олексій Олексійович, ас. alexey.sikorskiy[at]ukr.net
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ Дроб'язко Любов Олександрівна, інж. l.drobiazko[at]kpi.ua
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ Пилипенко Ігор Володимирович i.pylypenko[at]kpi.ua
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ Джигирей Ірина Миколаївна, доц. dzhygyrey[at]gmail.com
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ Гайдай Олександр Васильович, ас. sagggggas[at]yahoo.com
Кафедра фізичної хімії ХТФ Чигиринець Олена Едуардівна зав. каф.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.