Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.03.2019

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Вісімнадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Виконання наказу

Виконання наказу 15 моніторинг 16 моніторинг 17 моніторинг 18 моніторинг
  Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск %
виконали 5 32 29 6 45 40 6 40 36 7 47 43
частково виконали 5 66 55 5 56 47 4 39 34 5 41 36
не виконали 8 13 16 7 10 13 7 32 30 5 22 21

Публікація інформаційних блоків на сайтах кафедр

  15 моніторинг 16 моніторинг 17 моніторинг 18 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 99 71 98 75 98 76 99 77
Положення про структурний підрозділ 45   43   41   49  
Матеріально-технічне забезпечення 49   52   52   60  
Навчальні плани 54   59   56   65  
Освітні програми 51   54   65   73  
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 40   40   41   53  
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 40   40   42   50  
Наука / наукові школи 67 36 71 36 73 38 82 45
Публікації викладачів 62   65   66   72  
Зарубіжне партнерство 68 43 71 42 73 40 78 40
Новини 85 28 81 30 83 29 83 38
Інформаційні блоки випускових кафедр                
Вступ на 1-й курс 93 49 95 47 90 43 97 52
Перелік тем дипломних робіт 69   68   61   76  
Дисертації магістрів 52   47   41   68  
Результати проведеної практики 52   51   46   61  
Працевлаштування 62 38 63 38 59 33 79 47

Результати моніторингу

Випускові кафедри

18 17 зміни Кафедра
1 4 3 інженерної екології
1 1 0 приладів і систем неруйнівного контролю
3 17 14 електромеханіки
3 29 26 кібернетики хiмiко-технологiчних процесів
3 1 -2 хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
3 3 0 хімічної технології кераміки та скла
7 8 1 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
7 4 -3 автоматизованих систем обробки інформації та управління
7 15 8 електропостачання
7 13 6 ливарного виробництва чорних і кольорових металів
7 77 70 обчислювальної техніки
7 45 38 радіотехнічних пристроїв та систем
7 6 -1 теорії, практики та перекладу німецької мови
7 39 32 технічної кібернетики
15 10 -5 автоматизації хімічних виробництв
15 17 2 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв
15 20 5 електронних приладів та пристроїв
15 9 -6 лазерної техніки та фізико-технічних технологій
15 10 -5 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій
20 6 -14 господарського та адміністративного права
20 33 13 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
20 12 -8 приладобудування
20 26 6 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури
20 29 9 систем керування лiтальними апаратами
20 19 -1 теорії та практики управління
26 73 47 геоінженерії
26 45 19 міжнародної економіки
28 54 26 автоматики i управлiння в технiчних системах
28 20 -8 економіки і підприємництва
28 23 -5 електричних мереж і систем
28 14 -14 загальної фізики та фізики твердого тіла
28 60 32 машин та агрегатів поліграфічного виробництва
28 39 11 промислової електроніки
28 66 38 радіоприймання та оброблення сигналів
28 20 -8 теорії, практики та перекладу англійської мови
28 27 -1 хімічної технології композиційних матеріалів
37 37 0 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
37 16 -21 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем
37 42 5 приладів та систем орієнтації і навігації
37 35 -2 промислової біотехнології
41 37 -4 інформацiйно-вимiрювальної технiки
41 57 16 математичного моделювання економічних систем
41 29 -12 прикладної фізики
44 24 -20 електрозварювальних установок
44 33 -11 конструювання електронно-обчислювальної апаратури
44 43 -1 оптичних та оптико-електронних приладів
44 29 -15 теоретичної та промислової теплотехніки
48 87 39 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
48 48 0 фiзики металiв
50 35 -15 системного проектування
50 25 -25 телекомунiкацiй
52 43 -9 виробництва приладiв
52 96 44 інформаційно-телекомунікаційних мереж
52 62 10 математичних методів системного аналізу
52 83 31 програмного забезпечення комп'ютерних систем
56 86 30 автоматизації енергосистем
56 50 -6 автоматизації управління електротехнічними комплексами
56 60 4 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
56 54 -2 екології та технології рослинних полімерів
56 48 -8 менеджменту
56 41 -15 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі
56 89 33 репрографiї
56 78 22 фізики енергетичних систем
64 58 -6 біобезпеки і здоров'я людини
64 103 39 біотехніки та інженерії
64 80 16 інформаційного права та права інтелектуальної власності
64 102 38 прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
64 97 33 телекомунiкацiйних систем
64 64 0 теорії, практики та перекладу французької мови
64 52 -12 теплотехніки та енергозбереження`
71 66 -5 автоматизацiї експериментальних дослiджень
71 63 -8 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
71 83 12 біомедичної кібернетики
71 64 -7 відновлювальних джерел енергії
71 68 -3 електронної інженерії
71 73 2 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
71 111 40 технологiї полiграфiчного виробництва
71 101 30 технології електрохімічних виробництв
71 73 2 технології машинобудування
71 68 -3 фізико-хімічних основ технології металів
81 79 -2 акустики та акустоелектроніки
81 58 -23 біоінформатики
81 89 8 видавнича справа i редагування
81 72 -9 динаміки і міцності машин та опору матеріалів
81 50 -31 інженерії поверхні
81 97 16 інформаційної безпеки
81 68 -13 мікроелектроніки
81 83 2 фізико-технічних засобів захисту інформації
89 88 -1 автоматизації теплоенергетичних процесів
89 93 4 інтегрованих технологій машинобудування
89 81 -8 металознавства та термічної обробки
89 52 -37 публічного права
89 97 8 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
94 56 -38 зварювального виробництва
94 82 -12 конструювання верстатiв та машин
96 100 4 авіа- та ракетобудування
96 91 -5 екобіотехнології та біоенергетики
96 68 -28 звукотехніки та реєстрації інформації
96 104 8 математичних методів захисту інформації
96 107 11 прикладної математики
96 73 -23 соціології
102 95 -7 промислового маркетингу
102 новий   трансляційної медичної біоінженерії
102 93 -9 фізичної хімії
105 91 -14 математичного аналізу та теорії ймовірностей
106 104 -2 математичної фізики
106 106 0 теоретичних основ радіотехніки
108 109 1 біомедичної інженерії
108 109 1 графiки
108 107 -1 органічної хімії та технології органічних речовин

Невипускові кафедри

18 17 зміни Кафедра
1 1 0 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ
1 5 4 психології та педагогіки ФСП
3 3 0 теоретичної і прикладної економіки ФММ
4 4 0 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
5 8 3 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ
5 10 5 теоретичної електротехніки ФЕА
5 8 3 фізичного виховання ФБМІ
8 13 5 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ
8 2 -6 загальної та експериментальної фізики ФМФ
10 6 -4 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ
11 11 0 історії ФСП
11 7 -4 спортивного вдосконалення ФБМІ
13 13 0 української мови, літератури та культури ФЛ
14 15 1 диференціальних рівнянь ФМФ
15 12 -3 філософії ФСП (сайт на реконструкції
16 16 0 загальної та неорганічної хімії ХТФ
16 16 0 загальної та теоретичної фізики ФМФ

Додаткова інформація

Максимально можлива кількість балів - 28 для випускових кафедр (19 для невипускових). Також в результати моніторингу включено результати перегляду сайтів на перехід на https (+1) .

Іконка Опис
Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру українською мовою
Інформація про кафедру англійською мовою Інформація про кафедру англійською мовою
Положення Положення про структурний підрозділ
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення кафедри
Інформація для вступників українською мовою Інформація для вступників поточного (або наступного року для вересневого і грудневого моніторингу) українською мовою
Інформація для вступників англійською мовою Інформація для вступників англійською мовою (наявність інформації і банеру Центру міжнародної освіти)
Освітні  програми Освітні програми
Навчальний  план Навчальний план
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Практика Результати проведеної практики попереднього і поточного років
Теми дипломів Перелік тем дипломних робіт попереднього і поточного років
Магістерські Дисертації магістрів попереднього і поточного років
Працевлаштування - UK Працевлаштування студентів кафедри українською мовою
Працевлаштування - EN Працевлаштування студентів кафедри англійською мовою
Наукові школи - UK Інформація про науку/наукові школи кафедри українською мовою
Наукові школи - EN Наукові школи кафедри англійською мовою
Публікації Публікації викладачів кафедри не старші 5-ти років
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Зарубіжне партнерство -    UK Зарубіжне партнерство кафедри українською мовою
Зарубіжне партнерство -    EN Зарубіжне партнерство кафедри англійською мовою
Новини  українською мовою Новини на сайті кафедри. Якщо усі повідомлення рубрики старші 6-ти місяців від дня проведення моніторингу, розділ вважається архівом і не включається в таблицю.
Новини  англійською мовою Новини на сайті кафедри іноземною мовою
RSS Працездатне RSS

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.