Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 30.12.2018

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Сімнадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Виконання наказу

Виконання наказу 15 моніторинг 16 моніторинг 17 моніторинг
  невипускові випускові % невипускові випускові % невипускові випускові %
виконали 5 32 29 6 45 40 6 40 36
частково виконали 5 66 55 5 56 47 4 39 34
не виконали 8 13 16 7 10 13 7 32 30

Публікація інформаційних блоків на сайтах кафедр

15 моніторинг 16 моніторинг 17 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 99 71,3 98,4 75,2 98,4 75,8
Положення про структурний підрозділ 45 43 41
Матеріально-технічне забезпечення 49 52,3 52,3
Освітні програми 51 53,5 64,8
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 40 39,5 40,6
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 40 40,3 42,2
Наука / наукові школи 67 35,7 71,3 36,4 73,4 37,5
Публікації викладачів 62 65,1 66,4
Зарубіжне партнерство 68 42,6 71,3 41,5 72,6 39,6
Новини 85 27,9 80,6 29,5 82,8 28,9
Інформаційні блоки випускових кафедр
Вступ на 1-й курс 93 48,6 95 47 89,8 42,9
Навчальні плани 54 59 56,25
Перелік тем дипломних робіт 69 68 60,9
Дисертації магістрів 52 47 41,4
Результати проведеної практики 52 51 46,1
Працевлаштування 62 37,8 63 38 58,6 32,8

Випускові кафедри

Місце Кафедра Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру англійською мовою Положення Матеріально-технічне забезпечення Інформація для вступників українською мовою Інформація для вступників англійською мовою Освітні програми Навчальний план Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Практика Теми дипломів Магістерські Працевлаштування - UK Працевлаштування - EN Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Зарубіжне партнерство -  UK Зарубіжне партнерство -  EN Новини українською мовою Новини англійською мовою RSS
17 16 -/+
1 4 3 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
1 4 3 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 1 -2 хімічної технології кераміки та скла ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 3 -1 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 7 3 інженерної екології ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 8 2 господарського та адміністративного права ФСП + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 4 -2 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 2 -6 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 8 -1 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
10 8 -2 автоматизації хімічних виробництв ІХФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
10 8 -2 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 8 -4 приладобудування ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 13 0 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 14 0 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 49 34 електропостачання ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 20 4 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 16 -1 електромеханіки ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 25 8 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 21 2 теорії та практики управління ФСП + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 16 -4 економіки і підприємництва ФММ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 16 -4 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 16 -4 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 21 -2 електричних мереж і систем ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 25 1 електрозварювальних установок ЗФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 27 2 телекомунікацій ІТС + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 28 2 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 23 -4 електричних станцій ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 23 -4 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 30 1 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 37 8 прикладної фізики ФТІ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 30 1 систем керування літальними апаратами ММІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 30 1 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 38 5 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + +
33 38 5 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ + + + + + + + + + + + + + + + +
35 41 6 промислової біотехнології ФБТ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 41 6 системного проектування ІПСА + + + + + + + + + + + + + + + +
37 47 10 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 41 4 інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 45 6 промислової електроніки ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 35 -4 технічної кібернетики + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 46 5 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 47 5 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 80 37 виробництва приладів ПБФ + + + + + + + + + + + + + +
43 28 -15 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ + + + + + + + + + + + + + + +
45 30 -15 міжнародної економіки ФММ + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 41 -4 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ + + + + + + + + + + + + + + +
47 50 3 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА + + + + + + + + + + + + +
48 38 -10 менеджменту ФММ + + + + + + + + + + + + + + +
48 50 2 фізики металів ІФФ + + + + + + + + + + + + + + +
50 30 -20 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + +
50 52 2 інженерії поверхні ЗФ + + + + + + + + + + + + +
52 52 0 публічного права ФСП + + + + + + + + + + + + + +
52 70 18 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + +
54 99 45 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ + + + + + + + + + + + + + + +
54 57 3 екології та технології рослинних полімерів ІХФ + + + + + + + + + + + +
56 56 0 зварювального виробництва ЗФ + + + + + + + + + + + + +
57 54 -3 математичного моделювання економічних систем ФММ + + + + + + + + + + + + +
58 35 -23 біобезпеки та здоров'я людини ФБМІ + + + + + + + +
58 55 -3 біоінформатики ФБТ + + + + + + + + + + + + +
60 60 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ + + + + + + + + + + + +
60 67 7 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ + + + + + + + + + + + +
62 70 8 математичних методів системного аналізу ІПСА + + + + + + + + + + + + + +
63 58 -5 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ + + + + + + + + + + + +
64 75 11 відновлювальних джерел енергії ФЕА + + + + + + + + + + +
64 58 -6 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ + + + + + + + + + + +
66 83 17 автоматизації експериментальних досліджень ПБФ + + + + + + + + + +
66 60 -6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ + + + + + + + + + + + +
68 63 -5 електронної інженерії ФЕЛ + + + + + + + + + + + +
68 63 -5 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ + + + + + + + +
68 63 -5 мікроелектроніки ФЕЛ + + + + + + + +
68 63 -5 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ + + + + + + + + + +
72 73 1 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ + + + + + + + + + + +
73 110 37 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ + + + + + + + + +
73 60 -13 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ + + + + + + + + + + + +
73 67 -6 соціології ФСП + + + + + + +
73 67 -6 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ + + + + + + + + + + +
77 70 -7 обчислювальної техніки ФІОТ + + + + + + + + + + +
78 73 -5 фізики енергетичних систем ФТІ + + + + + + + + + +
79 75 -4 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ + + + + + + + +
80 79 -1 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП + + + + + + +
81 78 -3 металознавства та термічної обробки ІФФ + + + + + + + +
82 80 -2 конструювання верстатів та машин ММІ + + + + + + +
83 83 0 біомедичної кібернетики ФБМІ + + + + + + + + +
83 75 -8 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ + + + + + + + +
83 83 0 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ + + + + + + + + +
86 95 9 автоматизації енергосистем ФЕА + + + + + + +
87 86 -1 технології поліграфічного виробництва ВПІ + + + + + + + + +
88 97 9 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ + + + + + + + +
89 87 -2 видавнича справа і редагування ВПІ + + + + + + + +
89 87 -2 репрографії ВПІ + + + + + +
91 89 -2 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ + + + + + +
91 89 -2 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ + + + + + +
93 103 10 інтегрованих технологій машинобудування ММІ + + + + +
93 102 9 фізичної хімії ХТФ + + + + +
95 97 2 промислового маркетингу ФММ + + + + + + +
96 80 -16 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС + + + + + + + +
97 91 -6 інформаційної безпеки ФТІ + + + + + + + +
97 91 -6 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ + + + + + + + +
97 96 -1 телекомунікаційних систем ІТС + + + + + + +
100 112 12 авіа- та ракетобудування ММІ + + + +
101 101 0 технології машинобудування ММІ + + + + + +
102 104 2 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ + + + + +
103 107 4 біотехніки та інженерії ФБТ + + + + + +
104 91 -13 математичних методів захисту інформації ФТІ + + + + + +
104 108 4 математичної фізики ФМФ + + + + +
106 105 -1 теоретичних основ радіотехніки РТФ + + + + +
107 106 -1 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ + + +
107 109 2 прикладної математики ФПМ + + +
109 91 -18 біомедичної інженерії ФБМІ + + + +
109 111 2 графіки ВПІ + + +
111 14 -97 технології електрохімічних виробництв ХТФ

Невипускові кафедри

Місце Кафедра Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру англійською мовою Положення Матеріально-технічне забезпечення Освітні програми Навчальний план Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Зарубіжне партнерство -  UK Зарубіжне партнерство -  EN Новини українською мовою Новини англійською мовою RSS
17 16 -/+
1 1 0 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ + + + + + + + + + + + + + + +
2 6 4 загальної та експериментальної фізики ФМФ + + + + + + + + +
3 4 1 теоретичної і прикладної економіки ФММ + + + + + + + + + + + +
4 2 -2 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ + + + + + + + + + + +
5 3 -2 психології та педагогіки ФСП + + + + + + + + + + + + +
6 5 -1 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ + + + + + + + + + +
7 7 0 спортивного вдосконалення ФБМІ + + + + + + + +
8 7 -1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ + + + + + + + +
8 9 1 фізичного виховання ФБМІ + + + + + + + + + +
10 13 3 теоретичної електротехніки ФЕА + + + + +
11 10 -1 історії ФСП + + + + + +
12 11 -1 філософії ФСП + + + + +
13 13 0 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ + + + + +
13 12 -1 української мови, літератури та культури ФЛ + + + + + + +
15 15 0 диференціальних рівнянь ФМФ + + + + +
16 17 1 загальної та неорганічної хімії ХТФ + +
16 16 0 загальної та теоретичної фізики ФМФ + + +

Додаткова інформація

Максимально можлива кількість балів - 27 для випускових кафедр (19 для невипускових). Також в результати моніторингу включено результати перегляду сайтів на наявність такої інформації :

 1. банер ЦМО (+/-1)
 2. правильна назва ВНЗ (+/-1)
 3. наявність контактної інформації на сайті (+/-2)
 4. перехід на https (+1) .
Іконка Опис
Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру українською мовою
Інформація про кафедру англійською мовою Інформація про кафедру англійською мовою
Положення Положення про структурний підрозділ
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення кафедри
Інформація для вступників українською мовою Інформація для вступників поточного (або наступного року для вересневого і грудневого моніторингу) українською мовою
Інформація для вступників англійською мовою Інформація для вступників англійською мовою (наявність інформації і банеру Центру міжнародної освіти)
Освітні програми Освітні програми
Навчальний план Навчальний план
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Практика Результати проведеної практики попереднього і поточного років
Теми дипломів Перелік тем дипломних робіт попереднього і поточного років
Магістерські Дисертації магістрів попереднього і поточного років
Працевлаштування - UK Працевлаштування студентів кафедри українською мовою
Працевлаштування - EN Працевлаштування студентів кафедри англійською мовою
Наукові школи - UK Інформація про науку/наукові школи кафедри українською мовою
Наукові школи - EN Наукові школи кафедри англійською мовою
Публікації Публікації викладачів кафедри не старші 5-ти років
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Зарубіжне партнерство -  UK Зарубіжне партнерство кафедри українською мовою
Зарубіжне партнерство -  EN Зарубіжне партнерство кафедри англійською мовою
Новини українською мовою Новини на сайті кафедри. Якщо усі повідомлення рубрики старші 6-ти місяців від дня проведення моніторингу, розділ вважається архівом і не включається в таблицю.
Новини англійською мовою Новини на сайті кафедри іноземною мовою
RSS Працездатне RSS

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.