Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 30.09.2018

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Шістнадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Максимально можлива кількість балів - 27 для випускових кафедр (19 для невипускових).

Виконання наказу

  14 моніторинг 15 моніторинг 16 моніторинг
  невипускові випускові % невипускові випускові % невипускові випускові %
виконали 6 35 32 5 32 29 6 45 40
частково виконали 2 33 27 5 66 55 5 56 47
не виконали 11 43 42 8 13 16 7 10 13

Публікація інформаційних блоків на сайтах кафедр

Інформаційні блоки 14 моніторинг 15 моніторинг 16 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 93,8 66,2 99,2 71,3 98,4 75,2
Положення про структурний підрозділ 31,5 45 43
Матеріально-технічне забезпечення 37,7 48,8 52,7
Освітні програми 45,4 51,2 53,5
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 29,2 40,3 39,5
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 33,1 40,3 40,3
Наука / наукові школи 63,1 28,5 67,4 35,7 71,3 36,4
Публікації викладачів 56,9 62 65,1
Зарубіжне партнерство 62,3 36,2 68,2 42,6 71,3 41,1
Новини 72,3 36,2 85,3 27,9 80,6 29,5
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN
Вступ на 1-й курс 94,6 41,4 92,8 48,6 95 47
Навчальні плани 40 54,1 59
Перелік тем дипломних робіт 64 68,5 68
Дисертації магістрів 36 52,3 47
Результати проведеної практики 43,2 52,3 51
Працевлаштування 57,7 30,6 62,2 37,8 63 38

 

Випускові кафедри

Місце Кафедра Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру англійською мовою Положення Матеріально-технічне забезпечення Інформація для вступників українською мовою Інформація для вступників англійською мовою Освітні програми Навчальний план Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Практика Теми дипломів Магістерські Працевлаштування - UK Працевлаштування - EN Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Зарубіжне партнерство -  UK Зарубіжне партнерство -  EN Новини українською мовою Новини англійською мовою RSS
16 15 -/+
1 1 0 хімічної технології кераміки та скла ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 2 0 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 4 1 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 5 1 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 5 1 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 5 1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 16 9 інженерної екології ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 18 10 автоматизації хімічних виробництв ІХФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 10 2 господарського та адміністративного права ФСП + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 10 2 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 26 18 приладобудування ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 5 -3 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 14 1 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 10 -4 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 10 -4 технології електрохімічних виробництв ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 18 2 економіки і підприємництва ФММ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 18 2 електромеханіки ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 18 2 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 18 2 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 9 -11 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 15 -6 електричних мереж і систем ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 2 -19 теорії та практики управління ФСП + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 16 -7 електричних станцій ФЕА + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 29 6 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 30 5 електрозварювальних установок ЗФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 30 5 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 33 6 телекомунікацій ІТС + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 43 15 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 34 6 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 37 7 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 18 -12 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 18 -12 міжнародної економіки ФММ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 35 5 систем керування літальними апаратами ММІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 37 7 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 32 -3 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 28 -7 технічної кібернетики ФІОТ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 36 -1 прикладної фізики ФТІ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 52 14 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + +
38 43 5 менеджменту ФММ + + + + + + + + + + + + + + + +
38 27 -11 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ + + + + + + + + + + + + + + + +
41 46 5 інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 37 -4 промислової біотехнології ФБТ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 37 -4 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 37 -4 системного проектування ІПСА + + + + + + + + + + + + + + + +
45 42 -3 промислової електроніки ФЕЛ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 47 1 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 45 -2 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 51 4 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 64 15 електропостачання ІЕЕ + + + + + + + + + + + + + + + +
50 57 7 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА + + + + + + + + + + + + +
50 47 -3 фізики металів ІФФ + + + + + + + + + + + + + + +
52 55 3 інженерії поверхні ЗФ + + + + + + + + + + + +
52 53 1 публічного права ФСП + + + + + + + + + + + + + +
54 18 -36 математичного моделювання економічних систем ФММ + + + + + + + + + + + + +
55 56 1 біоінформатики ФБТ + + + + + + + + + + + + +
56 47 -9 зварювального виробництва ЗФ + + + + + + + + + + + +
57 58 1 екології та технології рослинних полімерів ІХФ + + + + + + + + + + + +
58 60 2 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ + + + + + + + + + + +
58 88 30 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ + + + + + + + + + + +
60 61 1 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ + + + + + + + + + +
60 59 -1 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ + + + + + + + + + + + +
60 67 7 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ + + + + + + + + + + + +
63 102 39 електронної інженерії ФЕЛ + + + + + + + + + + + +
63 75 12 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ + + + + + + + +
63 88 25 мікроелектроніки ФЕЛ + + + + + + + +
63 50 -13 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ + + + + + + + + + +
67 61 -6 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ + + + + + + + + + + +
67 82 15 соціології ФСП + + + + + + +
67 101 34 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ + + + + + + + + + + +
70 63 -7 математичних методів системного аналізу ІПСА + + + + + + + + + + +
70 72 2 обчислювальної техніки ФІОТ + + + + + + + + + + +
70 66 -4 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ + + + + + + + + +
73 65 -8 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ + + + + + + + + + +
73 82 9 фізики енергетичних систем ФТІ + + + + + + + + + +
75 69 -6 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ + + + + + + + +
75 96 21 відновлювальних джерел енергії ФЕА + + + + + + + +
75 69 -6 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ + + + + + + + +
78 93 15 металознавства та термічної обробки ІФФ + + + + + + + +
79 73 -6 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП + + + + + + +
80 67 -13 виробництва приладів ПБФ + + + + + + +
80 82 2 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС + + + + + + + + +
80 82 2 конструювання верстатів та машин ММІ + + + + + + +
83 75 -8 автоматизації експериментальних досліджень ПБФ + + + + + + +
83 69 -14 біомедичної кібернетики ФБМІ + + + + + + + + +
83 75 -8 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ + + + + + + + + +
86 74 -12 технології поліграфічного виробництва ВПІ + + + + + + + + +
87 82 -5 видавнича справа і редагування ВПІ + + + + + + + +
87 95 8 репрографії ВПІ + + + + + +
89 88 -1 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ + + + + + +
89 88 -1 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ + + + + + +
91 78 -13 біомедичної інженерії ФБМІ + + + + + + + +
91 78 -13 інформаційної безпеки ФТІ + + + + + + + +
91 108 17 математичних методів захисту інформації ФТІ + + + + + + + +
91 78 -13 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ + + + + + + + +
95 81 -14 автоматизації енергосистем ФЕА + + + + + + +
96 105 9 телекомунікаційних систем ІТС + + + + + + +
97 94 -3 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ + + + + + +
97 99 2 промислового маркетингу ФММ + + + + + +
99 82 -17 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ + + + + + +
100 96 -4 прикладної механіки ММІ + + + + + +
101 98 -3 технології машинобудування ММІ + + + + + +
102 92 -10 фізичної хімії ХТФ + + +
103 99 -4 інтегрованих технологій машинобудування ММІ + + + + +
104 102 -2 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ + + + + +
105 110 5 теоретичних основ радіотехніки РТФ + + + + +
106 109 3 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ + + +
107 102 -5 біотехніки та інженерії ФБТ + + + +
108 105 -3 математичної фізики ФМФ + + + +
109 107 -2 прикладної математики ФПМ + +
110 54 -56 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ +
111 110 -1 графіки ВПІ + +

Невипускові кафедри

Місце Кафедра Інфо - UK Інфо - EN Положення МТЗ ОП НП Навчальна робота НПП зі студентами Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Наукова робота НПП зі студентами Зарубіжне партнерство - UK Зарубіжне партнерство - EN Новини UK Новини EN
16 15 -/+
1 1 0 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ + + + + + + + + + + + + + +
2 2 0 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ + + + + + + + + + + + +
3 3 0 психології та педагогіки ФСП + + + + + + + + + + + + +
4 5 1 теоретичної і прикладної економіки ФММ + + + + + + + + + + + +
5 4 -1 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ + + + + + + + + +
6 6 0 загальної та експериментальної фізики ФМФ + + + + + + + + +
7 9 2 спортивного вдосконалення ФБМІ + + + + + + + +
7 7 0 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ + + + + + + + +
9 7 -2 фізичного виховання ФБМІ + + + + + + + +
10 9 -1 історії ФСП + + + + + + + +
11 11 0 філософії ФСП + + + +
12 12 0 української мови, літератури та культури ФЛ + + + + + + +
13 12 -1 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ + + + + +
13 12 -1 теоретичної електротехніки ФЕА + + + + +
15 15 0 диференціальних рівнянь ФМФ + + + + +
16 16 0 загальної та теоретичної фізики ФМФ + + +
17 17 0 загальної та неорганічної хімії ХТФ + +
18 18 0 теоретичної механіки ММІ + + +

Перелік пояснень та скорочень

Матеріали, які не доступні в мережі Internet та не відповідають вимогам до контенту за параметрами повноти, актуальності та іншими у відповідності із Наказами КПІ ім.Ігоря Сікорського, виключаються з моніторингу.

 • невипускові
 • випускові
Іконка Опис
Інформація про кафедру українською мовою Інформація про кафедру українською мовою
Інформація про кафедру англійською мовою Інформація про кафедру англійською мовою
Положення Положення про структурний підрозділ
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення кафедри
Інформація для вступників українською мовою Інформація для вступників поточного (або наступного року для вересневого і грудневого моніторингу) українською мовою
Інформація для вступників англійською мовою Інформація для вступників англійською мовою (наявність інформації і банеру Центру міжнародної освіти)
Освітні програми Освітні програми
Навчальний план Навчальний план
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Практика Результати проведеної практики попереднього і поточного років
Теми дипломів Перелік тем дипломних робіт попереднього і поточного років
Магістерські Дисертації магістрів попереднього і поточного років
Працевлаштування - UK Працевлаштування студентів кафедри українською мовою
Працевлаштування - EN Працевлаштування студентів кафедри англійською мовою
Наукові школи - UK Інформація про науку/наукові школи кафедри українською мовою
Наукові школи - EN Наукові школи кафедри англійською мовою
Публікації Публікації викладачів кафедри не старші 5-ти років
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри
Зарубіжне партнерство -  UK Зарубіжне партнерство кафедри українською мовою
Зарубіжне партнерство -  EN Зарубіжне партнерство кафедри англійською мовою
Новини українською мовою Новини на сайті кафедри. Якщо усі повідомлення рубрики старші 6-ти місяців від дня проведення моніторингу, розділ вважається архівом і не включається в таблицю.
Новини англійською мовою Новини на сайті кафедри іноземною мовою
RSS Працездатне RSS

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.