Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.12.2017

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати 13 моніторингу станом на 31.12.2017

Максимально можлива кількість балів - 30 для випускових кафедр (20 балів для невипускових).

Виконання наказу ректора 11 моніторинг 12 моніторинг 13 моніторинг
  невипускові випускові % невипускові випускові % невипускові випускові %
виконали 5 48 40,8 2 53 42,3 3 36 30,0
частково виконали 9 60 53,1 12 55 51,5 9 56 50,0
не виконали 5 3 6,2 5 3 6,2 7 18 19,2
в тому числі непрацездатні   1 0,8   1 0,8   1 0,8
в тому числі змінили статус     0,0   0 0,0   0 0,0

Розміщення інформаційних блоків на сайтах кафедр

  11 моніторинг 12 моніторинг 13 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 99,2 73,8 98,5 73,1 99,2 73,8
Матеріально-технічне забезпечення         5,4  
Навчальний процес 95,4 48,5 95,4 48,5 95,5 50,5
Навчальний план (pdf, xls)     24,3   26,1  
Список дисциплін     36,9   44,1  
Наука 94,6 49,2 94,6 58,5 95,5 59,5
Список викладачів кафедри із активними посиланнями на проект intellect 96,2 49,2 96,2 49,2 96,4 50,5
Зарубіжне партнерство 71,5 37,7 71,5 37,7 76,6 40,5
Новини 95,4 30,0 95,4 30 93,7 33,3
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN UK EN UK EN
Вступ на 1-й курс 99,1 48,6 99,1 48,6 99,1 47,7
Вступ на 5-й курс 98,2 96,4 98,2 95,5 98,2  
Студентське життя 74,8   74,8   72,1  
Перелік тем дипломних робіт 77,5   77,5   76,6  
Анотації дипломних робіт 29,7   30,6   33,3  
Практика 62,2 21,6 62,2 21,6 64,9 21,6
Працевлаштування 63,1 23,4 63,1 23,4 63,1 23,4

Дані моніторингу випускових кафедр

Місце 12 Зміни Кафедра Інформація   М/т. забезпечення Вступ (1 к)   5-й курс Навчання   Н/план Дисципліни Наука   Викладачі *   Студ.життя Дипломні Магістерські .pdf Практ.   Працев.   Зарубіжне парт.   Новини   RSS
        uk en uk uk en uk uk en uk uk uk en uk en uk uk   uk en uk en uk en uk en  
1 2 1 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ
2 1 -1 біотехніки та інженерії ФБТ
3 4 1 теорії та практики управління ФСП
4 5 1 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
5 6 1 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
6 7 1 автоматизації хімічних виробництв ІХФ
6 8 2 міжнародної економіки ФММ
6 14 8 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ
9 3 -6 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
9 10 1 фізики енергетичних систем ФТІ
9 18 9 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС
12 8 -4 екології та технології рослинних полімерів ІХФ
12 11 -1 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ
12 11 -1 біомедичної кібернетики ФБМІ
12 14 2 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ
16 17 1 промислової електроніки ФЕЛ
17 23 6 електричних мереж і систем ФЕА
18 18 0 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
19 11 -8 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ
19 20 1 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ
19 28 9 математичних методів системного аналізу ІПСА
22 16 -6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
23 21 -2 системного проектування ІПСА
23 21 -2 промислової біотехнології ФБТ
25 24 -1 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ
25 24 -1 електропостачання ІЕЕ
25 24 -1 електричних станцій ФЕА
28 27 -1 біоінформатики ФБТ
29 28 -1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
29 28 -1 кафедра електронної інженерії ФЕЛ
29 28 -1 прикладної математики ФПМ
32 32 0 технічної кібернетики ФІОТ
33 33 0 репрографії ВПІ
33 34 1 інженерної екології ІЕЕ
33 34 1 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
36 37 1 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС
37 36 -1 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ
38 38 0 електромеханіки ФЕА
38 38 0 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
38 38 0 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
38 50 12 електрозварювальних установок ЗФ
38 53 15 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ
43 58 15 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ
43 41 -2 приладобудування ПБФ
45 46 1 телекомунікацій ІТС
46 47 1 технології поліграфічного виробництва ВПІ
47 48 1 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
48 61 13 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ
49 50 1 математичного моделювання економічних систем ФММ
49 50 1 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
49 53 4 технології електрохімічних виробництв ХТФ
49 53 4 публічного права ФСП
49 53 4 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ
54 42 -12 обчислювальної техніки ФІОТ
54 49 -5 конструювання верстатів та машин ММІ
56 43 -13 телекомунікаційних систем ІТС
56 59 3 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ
58 60 2 фізичної хімії ХТФ
59 63 4 фізики металів ІФФ
59 63 4 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА
59 68 9 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ
62 66 4 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
63 44 -19 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ
63 67 4 менеджменту ФММ
65 45 -20 інформаційної безпеки ФТІ
66 71 5 прикладної фізики ФТІ
67 70 3 інтегрованих технологій машинобудування ММІ
67 74 7 автоматизації енергосистем ФЕА
69 61 -8 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ
70 65 -5 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ
70 69 -1 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
72 53 -19 економіки і підприємництва ФММ
73 73 0 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
74 74 0 відновлювальних джерел енергії ФЕА
75 71 -4 хімічної технології кераміки та скла ХТФ
76 78 2 видавнича справа і редагування ВПІ
76 79 3 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ
76 79 3 соціології ФСП
76 87 11 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ
80 81 1 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ
81 82 1 мікроелектроніки ФЕЛ
82 85 3 математичних методів захисту інформації ФТІ
82 85 3 технології машинобудування ММІ
84 76 -8 промислового маркетингу ФММ
85 91 6 зварювального виробництва ЗФ
86 82 -4 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ
86 82 -4 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
86 94 8 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
89 89 0 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ
89 89 0 інженерії поверхні ЗФ
91 92 1 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ
92 93 1 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ
93 95 2 біомедичної інженерії ФБМІ
94 96 2 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
94 107 13 господарського та адміністративного права ФСП
96 97 1 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС
96 97 1 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ
96 97 1 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ
99 88 -11 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС
100 104 4 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ
101 97 -4 прикладної механіки ММІ
101 103 2 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ
103 101 -2 теоретичних основ радіотехніки РТФ
103 104 1 математичної фізики ФМФ
105 108 3 металознавства та термічної обробки ІФФ
106 102 -4 виробництва приладів ПБФ
107 69 -38 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ
108 104 -4 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ
109 109 0 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ
110 110 0 графіки ВПІ
111 111 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Дані моніторингу невипускових кафедр

Місце 12 Зміни Кафедра Загальна інформація   матеріально-технічне забезпечення Список дисциплін Опис дисциплін Навчання   Наука   Список публікацій викладачів кафедри Наукова робота студентів Викладачі   Зарубіжне партнерство   Новини   RSS
        ua en ua ua ua uk en uk en uk uk uk en uk en uk en  
1 1 0 психології та педагогіки ФСП
2 3 1 диференціальних рівнянь ФМФ
3 3 0 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ
4 6 2 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ
5 5 0 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ
5 6 1 фізичного виховання ФБМІ
7 6 -1 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ
7 9 2 спортивного вдосконалення ФБМІ
9 2 -7 теоретичної і прикладної економіки ФММ
10 11 1 загальної та експериментальної фізики ФМФ
11 9 -2 української мови, літератури та культури ФЛ
12 19 7 мовної підготовки іноземців ФЛ
13 17 4 філософії ФСП
14 14 0 теоретичної електротехніки ФЕА
15 13 -2 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
16 12 -4 загальної та неорганічної хімії ХТФ
16 15 -1 загальної та теоретичної фізики ФМФ
18 16 -2 історії ФСП
18 18 0 теоретичної механіки ФАКС

Перелік пояснень та скорочень

  • невипускові
  • випускові
  • Список викладачів кафедри із активними посиланнями на проект intellect
  • Перелік тем дипломних робіт
  • Магістерські дисертації, анотації з pdf
  • Матеріально-технічне забезпечення
  • Навчальний план (pdf, xls)

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.