Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – жовтень 2018 року (9-й рейтинг)

9 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманими від КБІС за даними АІС рейтинг Викладача (2017-2018 н.р.).

Використана інформація з 1925 профілів НПП (2153 в попередній рейтинг*). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1566 викладача (81%).

Збір даних здійснювався 18-26 жовтня 2018 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 82 НПП інформації. В профілях 66 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 11 профілях (18 в попередній рейтинг) кількість чужих робіт перевищує 10 шт.

Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені синім кольором - 18 кафедр (29 в минулий рейтинг).

Місце 8 м. Зміни Кафедра Подали інформацію Активні КПІ-шні профілі Накращий показник кафедри Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 27 19 2547 8621
2 2 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 14 14 4780 7139
3 3 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 26 15 5768 6815
4 4 0 технологiї машинобудування ММІ 4 1 5186 5186
5 5 0 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 15 3724 4514
6 6 0 мiкроелектронiки ФЕЛ 19 19 2513 4242
7 8 1 інформаційної безпеки ФТІ 29 12 2196 4169
8 9 1 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 20 8 1540 3971
9 7 -2 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 47 42 962 2539
10 87 77 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 13 11 1656 2079
11 14 3 електропостачання ІЕЕ 30 21 687 2075
12 10 -2 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 15 13 794 2032
13 11 -2 біомедичної інженерії ФБМІ 19 12 919 1941
14 95 81 промислового маркетингу ФММ 11 6 1479 1930
15 12 -3 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 26 21 1388 1765
16 17 1 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 31 11 747 1675
17 21 4 економіки і підприємництва ФММ 30 16 743 1669
18 15 -3 психології та педагогіки ФСП 13 12 910 1609
19 13 -6 телекомунiкацiй ІТС 22 19 636 1599
20 88 68 господарського та адміністративного права ФСП 15 9 1285 1551
21 19 -2 фізики енергетичних систем ФТІ 8 5 566 1496
22 16 -6 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 11 1281 1482
23 18 -5 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 9 1156 1404
24 23 -1 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 18 18 343 1403
25 29 4 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 58 50 427 1401
26 24 -2 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 14 11 1153 1379
27 19 -8 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 9 7 509 1372
28 27 -1 виробництва приладiв ПБФ 21 17 469 1244
29 25 -4 математичної фiзики ФМФ 22 19 410 1232
30 26 -4 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 4 4 940 1135
31 37 6 обчислювальної технiки ФІОТ 15 9 383 1103
32 28 -4 біотехніки та інженерії ФБТ 12 6 504 1093
33 30 -3 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 19 13 505 1086
34 33 -1 диференцiальних рiвнянь ФМФ 25 22 261 1076
35 31 -4 менеджменту ФММ 21 9 485 1032
36 34 -2 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 18 12 628 1002
37 32 -5 теорії та практики управління ФСП 13 12 656 960
38 35 -3 електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 18 15 410 938
39 36 -3 міжнародної економіки ФММ 21 19 287 933
40 50 10 електромеханіки ФЕА 13 12 416 919
41 52 11 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 15 12 366 871
42 40 -2 системного проектування ІПСА 17 16 559 853
43 38 -5 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 16 14 270 825
44 42 -2 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 19 17 402 811
45 49 4 телекомунiкацiйних систем ІТС 9 8 392 799
46 43 -3 приладобудування ПБФ 7 7 606 776
47 46 -1 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 25 18 331 775
48 41 -7 промислової електронiки ФЕЛ 19 17 331 769
49 61 12 автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ 11 5 342 760
50 39 -11 конструювання верстатiв та машин ММІ 23 15 358 748
51 45 -6 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 19 282 740
52 48 -4 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 17 14 191 738
53 47 -6 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 5 582 728
54 79 25 фiзики металiв ІФФ 16 13 383 716
55 53 -2 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 13 13 446 678
56 44 -12 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 17 8 249 573
57 115 58 теоретичних основ радіотехніки РТФ 8 4 461 563
58 55 -3 математичного моделювання економічних систем ФММ 13 9 235 549
58 56 -2 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 23 19 220 549
60 58 -2 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 26 9 448 548
61 63 2 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 12 486 546
62 61 -1 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 14 237 545
63 70 7 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 19 14 164 541
64 57 -7 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 18 16 165 540
65 60 -5 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 11 8 190 536
66 64 -2 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 14 13 312 510
67 74 7 загальної та неорганічної хімії ХТФ 20 15 328 487
68 65 -3 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 21 18 132 486
69 59 -10 електричних мереж і систем ФЕА 13 9 197 483
70 73 3 філософії ФСП 47 30 278 458
71 68 -3 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 8 5 299 449
72 93 21 публічного права ФСП 9 7 214 448
73 54 -19 репрографiї ВПІ 12 11 254 447
74 66 -8 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 17 15 299 444
75 66 -9 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 8 4 390 441
76 72 -4 фізичної хімії ХТФ 10 7 194 430
77 71 -6 металознавства та термiчної обробки ІФФ 8 6 307 427
78 77 -1 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 29 28 186 421
79 69 -10 інженерії поверхні ЗФ 10 8 161 395
80 75 -5 інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП 11 5 317 392
81 50 -31 технології електрохімічних виробництв ХТФ 10 10 193 371
81 76 -5 промислової біотехнології ФБТ 13 11 127 371
83 110 27 теоретичної і прикладної економіки ФММ 10 9 191 355
84 84 0 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 10 6 170 326
85 86 1 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 11 10 142 325
86 82 -4 технiчної кiбернетики ФІОТ 23 16 142 315
87 80 -7 програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 11 10 183 301
88 78 -10 прикладної математики ФПМ 10 6 225 274
89 91 2 інженерної екологiї ІЕЕ 17 10 76 250
90 89 -1 відновлювальних джерел енергії ФЕА 10 4 183 249
90 90 0 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 13 9 137 249
92 83 -9 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 11 9 83 246
93 105 12 систем керування лiтальними апаратами ММІ 8 6 128 241
94 81 -13 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 22 19 73 239
95 92 -3 електрозварювальних установок ЗФ 10 7 84 235
96 94 -2 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 20 11 143 232
97 96 -1 геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 11 5 220 231
98 97 -1 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 50 39 46 225
99 98 -1 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 22 18 70 223
100 103 3 теоретичної електротехніки ФЕА 15 10 78 217
101 101 0 прикладної фізики ФТІ 7 7 149 213
102 22 -80 теоретичної механiки ММІ 10 6 166 207
103 85 -18 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 15 10 102 195
104 106 2 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 10 6 88 168
105 104 -1 інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ 12 7 99 156
106 107 1 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 12 12 41 141
107 100 -7 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 5 4 93 137
108 109 1 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 12 6 65 136
109 99 -10 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 7 4 103 135
110 102 -8 соціології ФСП 21 6 122 131
110 111 1 видавнича справа i редагування ВПІ 22 12 59 131
112 107 -5 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 42 38 43 130
113 114 1 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 24 19 47 108
114 117 3 біомедичної кібернетики ФБМІ 14 6 29 107
115 125 10 автоматизації енергосистем ФЕА 15 6 74 102
115 113 -2 електричних станцій ФЕА 10 9 54 102
117 116 -1 прикладної механiки ММІ 9 1 95 95
118 117 -1 історії ФСП 19 17 28 91
119 119 0 української мови, літератури та культури ФЛ 19 18 44 84
120 112 -8 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 15 9 30 83
121 119 -2 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 16 5 38 81
122 121 -1 зварювального виробництва ЗФ 11 8 26 55
123 124 1 фізичного виховання ФБМІ 34 31 11 53
124 122 -2 математичних методів захисту інформації ФТІ 11 3 35 51
125 123 -2 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 19 17 47
126 126 0 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 4 26 42
127 127 0 спортивного вдосконалення ФБМІ 4 4 29 29
128 128 0 авіа- та ракетобудування ММІ 0 0 0 0
128 128 0 біоінформатики ФБТ 6 0 0 0
128 128 0 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 0 0 0 0
128 129 1 графiки ВПІ 14 1 0 0

* в поточному рейтингу були виключені профілі викладачів, які вибули зі списків персоналу кафедр

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.