Загальне про Рейтинги

Складання різноманітних рейтингів – надзвичайно популярна і корисна справа. Конкуренція зростає, інформації стає все більше, а стислий список “найкращих” дозволяє заощадити час, а відповідно й гроші. До того ж, як зазначає Міністерство освіти і науки України, рейтинги сприяють відкритості та прозорості вищої освіти. “Ранжування вищих навчальних закладів потрібно абітурієнтам та їх батькам для вибору Вищого Навчального Закладу (ВНЗ), адміністрації ВНЗ для ефективного адміністрування; роботодавцям для вибору якісної робочої сили; уряду та політикам для формування стабільної нормативно-правої бази...”.

Задачу охоплення значної кількості ВНЗ вирішує Webometrics рейтинг – на 2010 рік це понад 18000 ВНЗ, у 2011 вже 20000, а в 2013 році понад 24000. Але цей рейтинг призначено для оцінки наукової роботи ВНЗ.

Це один з доволі відомих рейтингів запропонувала іспанська лабораторія Cybermetrics, яка належить до дослідницької групи CSIC – складової іспанського Міністерства Освіти цей рейтинг. "Webometrics Ranking of World Universities" (http://www.webometrics.info), який підтримано UNESCO [1, 1300]. Це рейтинг не сайтів, а як у адресному полі ВНЗ відображується наукова робота. Одним із важливих компонентів рейтингу є вибір параметрів по яких оцінюється ВНЗ. Для аналізу взято 4 параметри:

  • § Розмір (Size) - число сторінок регенерованих з чотирьох пошукових ресурсів – Google.com, Yahoo.com, Live.com (msn.com), Exalead.com. Відповідно, матеріали сайту мають бути публічними і досяжними із зовнішніх джерел, включаючи досяжність для пошукових роботів із зазначених ресурсів. Тобто, сайти з внутрішньої мережі, ресурси FTP та бази з авторизованим доступом або неправильно оформленим файлом robots.txt не враховуються;
  • § Видимість (Visibility) - число унікальних зовнішніх зв’язків (external links) на університетський домен. Видимість визначається за допомогою 4 пошуковиків: Google, Yahoo Search, Live Search та Exalead. Для кожного пошуковика результати нормалізуються. Для кожного домену максимальний та мінімальний результат відкидаються (для досягнення максимальної об’єктивності), результати, що залишилися додаються. Наприклад, у Вікіпедії (глобальній відкритій енциклопедії) є матеріал про наш університет і посилання на наш сайт до нього – маємо зовнішнє посилання. Чим частіше на сторонніх ресурсах вказують наші адреси – тим більше у нас зовнішніх зв’язків;
  • § Цінні файли (Rich files) - файли у форматах, які зазвичай використовують автори для представлення та поширення власних робіт. Враховуються файли MS Word doc PowerPoint ppt, Adobe Acrobat pdf, PostScript ps, а також деякі інші (дані отримують від Google). Автори рейтингу вважають, що велика кількість таких документів засвідчує, що на сайті зберігаються не тільки адміністративні звіти, але й наукові матеріали;
  • § Scholar – Google Scholar дозволяє оцінити кількість наукових матеріалів і їх цитованість для кожного ВНЗ. Ці результати враховують публікації, звіти та інші академічні матеріали.

Вага параметрів: Розмір-0.2, Видимість-0.5, Цінні файли-0.15, Scholar-0.15

Як видно зі змісту наведених параметрів за допомогою їх робиться спроба оцінити наукову діяльність ВНЗ чи академічних установ. Можна вказати на багато недоліків такої оцінки. Це і формалізм та просування програмного забезпечення певних комерційних компаній, і неможливість оцінити реальне значення результатів наукових досліджень, і пріоритетність англомовних публікацій та інше. Але ця оцінка охоплює важливі сторони діяльності наукових організацій і вимагає присутності цих організацій в InterNet. Треба також відзначити, що провідні світові ВНЗ займають перші місця.

Є цікава фраза в описі Webometrics. “Якщо Ви вважаєте, що отримали не гідне для Вас місце, то змініть мережеву політику”. Аналізуючи стан Web-сайтів деяких ВНЗ, до цих слів варто додати вимогу змінити ставлення до електронних засобів інформації.

Виникає досить актуальна для багатьох ВНЗ України задача не тільки увійти у 18000 ВНЗ світу (у 2012 році 20300 ВНЗ), але й зайняти пристойне місце. Для цього слід визначити як організується представлення інформації на сайтах підрозділів ВНЗ і яка інформація на цих сайтах впливає на його рейтинг. Треба також памятати, що жодна рейтингова система не дає повністтю правила оцінки. Причин для цього багато і одна з них це шахрайство. Цікавим є аналіз положення у Вебометрікс рейтинзі НТУУ"КПІ" з 2009 до 2011 років серед ВНЗ України. У 2009 році ми займали 2 місце, а в 2010 році у січні 6 місце, а у липні 8 місце. Одна з основних причин погіршення це зміна адреси з ntu-kpi.kiev.ua на kpi.ua. Але 2010 рік був досить плідний по створенню нових сайтів та підвищення їх якості, треба відзначити хоча б один факт- кількість сайтів журналів збільшилось з 5 до 16 (у 2012 році їх вже 20). І у липні 2011 року ми повернули собі друге місце. Але не це є основним- у нас є нові задачі: вийти на перше місце серед ВНЗ України і перейти через 1000 загального рейтингу. Це реальна задача, але не треба зменьшувати зусилля по вдосконаленню Веб-сайтів. Треба прикласти зусилля також у наступних напрямках- створення англомовних сторінок сайтів і створення сайтів наукових напрямків.
У січні 2012 року ми вийшли на перше місце серед ВНЗ України і зайняли 957 місце у світі. Треба ще прикласти зусилля по збільшенню Бек лінків, створенню сайтів наукових напрямків та підготовки журналів до реєстрації у СКОПУС.
//
Пояснення до рейтингу за жовтень 2011 року
Причини змін
• Необхідність врахування Web-ресурсів, які підтримуються підрозділами;
• Врахування специфіки сайтів підрозділів, електронних публікацій та тематичних проектів;
• Заохочення в підтримці різнопланових сайтів;
• Акцентування на важливих для університету параметрах.
Зміни в методології розрахунку рейтингу
• Враховуються всі ресурси поля kpi.ua, які розробляються і супроводжуються інститутами/факультетами за списком сайтів на сторінці http://kpi.ua/weblinks
• Змінено список показників та питома вага.
- Параметри та питома вага у Webometrics ( Розмір-0.2, Видимість-0.5, Цінні файли-0.15, Scholar-0.15 )
- Параметри та питома попереднього рейтингу (Ind (Index)- 0.01, Видимість-0.5, Цінні файли-0.49 )
Коментарі: Ми маємо можливість використовувати лише ті характеристики, які надають пошукові системи. так розмір сайту «Розмір» пошукові системи не оцінюють. Велике значення «Цінних файлів» призводить до викладання на сайти не профільних матеріалів. Значні характеристики Google Scholar можна отримати при супроводженні Web-сайтів журналів та конференцій. Необхідно враховувати параметри, що характеризують значимість та авторитетність ресурсів. Webometrics це не єдиний рейтинг і треба розширювати вплив InterNet ресурсів на інші рейтинги.
Показники нового рейтингу
• Ind (Index) – індексованість у Пошукових системах
o Google
o Bing
o Yahoo
o Yandex
• PR (Page Rank) - параметр Google оцінки значимості ресурсів
• ТІЦ (Тематичний індекс цитування) - параметр Yandex визначення авторитетності ресурсів
• BL (Back Link) - посилання на сайт (оцінка Yahoo)
• RF (Rich Files) - цінні файли, які враховуються у Webometrics
• Google Scholar – Google Scholar дозволяє оцінити кількість наукових матеріалів і їх цитування для кожного Web-сайту. Ці результати враховують публікації, звіти та інші академічні матеріали.
Питома вага: Ind (Index) (0.1), PR та ТІЦ (0.2), BL (0.5), RF (0.1), Google Scholar (0.1)
Особливості обчислення ретингу підрозділів
1. Всі зібрані з пошукових систем характеристики нормуються відносно максимального значення;
2. У показниках Ind (Index) прибираються найменше та найбільше значення, ті що залишилися сумуються і нормалізуються;
3. PR та ТІЦ береться середнє по всім сайтам підрозділів;
4. Сайти кафедр враховуються шляхом додавання до даних підрозділів середнього значення характеристик відносно кількості кафедр підрозділу. Сайти кафедр, що знаходяться на субдоменах не враховуються
Вплив на результати рейтингів
Щоб оцінити вплив на результати рейтингу у жовтні 2011 року надано рейтинг з врахуванням і без врахування внутрішніх Web-ресурсів.
Як результат можна відзначити:
• Підвищення рейтингу підрозділів, які супроводжують різнопланові проекти (ІПСА, ТЕФ)
• Підвищення рейтингу підрозділів, які: мають повноцінні сайти кафедр у незалежності до кількості кафедр (ФІОТ, ПБФ);
• Мають сайти журналів та конференцій (ІПСА, ФІОТ)
• Підвищення рейтингу підрозділів, які здійснюють активну мережеву політику (ФСП, ФТІ)
Рекомендації
• Створення та супроводження Web-сайтів журналів, що надано на сайті інтегрованого Web-ресурсу журналів НТУУ»КПІ» http://journals.kpi.ua;
• Реєстррація та підтримка Web-сайтів конференцій та електронних журналів; .
• Розширення та актуалізація контенту власних сайтів
o публікація оригінального контенту
o підтримка мовних версій
o розміщення контенту, пов’язаного з професійною діяльністтю, але цікавого для InterNet спільноти;
• Експортування або републікація новин/анонсів в соціальних мережах на сайті Університету (http://kpi.ua/post);
• Підтримка зворотного зв’язку;
• Популяризація та просування ресурсів підрозділів;
• Дотримання вимог Google Scholar та Scopus при електронних публікаціях;
• Використання ліцензійного програмного забезпечення або такого, що розповсюджується за загальною публічною ліцензією.

-

 

Рейтинги сайтів НТУУ"КПІ"

Причіплений файлРозмір
Microsoft Office document icon ntu-na-kpi.doc20 KB
Image icon inst-g.jpg80.15 KB
Image icon inst-b-1.jpg70.85 KB
Image icon facul-g-1.jpg112.3 KB
Image icon facul-b-1.jpg97.44 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.