Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.12.2016

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати дев'ятого моніторингу станом на 31.12.2016 (восьмий - 30.09.2016, сьомий - 31.06.2016, шостий - 31.03.2015, п'ятий - 31.12.2015, четвертий - 29.09.2015, третій - 28.06.2015, другий - 26.03.2015, перший - 10.12.2014):

- виконали наказ
- частково виконали наказ
- не виконали наказ
- посилання на сторінку наявного інформаційного блоку
- проблеми із доступом
- виключення для невипускових кафедр

Виконання наказу ректора

Виконання наказу ректора 6 моніторинг 7 моніторинг 8 моніторинг 9 моніторинг
виконали 59 45,4 60 46,2 61 46,9 72 55,4
частково виконали 66 50,8 63 48,5 38 29,2 28 21,5
не виконали 5 3,8 7 5,4 31 23,8 30 23,1
в тому числі непрацездатні 2 1,5 2 1,5 4 3,1 4 3,1

Розміщення інформаційних блоків на сайтах кафедр

  7 моніторинг 8 моніторинг 9 моніторинг

Інформаційні блоки для усіх кафедр

UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація 97,7 70,8 96,9 70,8 96,9 72,3
Навчання 95,4 46,2 93,8 46,2 91,5 46,2
Наука 94,6 56,9 93,1 57,7 93,1 57,7
Викладачі із активними посиланнями на проект intellect 96,2 47,7 95,4 47,7 93,1 46,9
Зарубіжне партнерство 68,5 36,2 69,2 35,4 66,9 34,6
Новини 91,5 27,7 90,0 26,2 90,0 26,2

Інформаційні блоки випускових кафедр

UK EN UK EN UK EN
Вступ (бакалаврат) 76,6 27,9 74,8 29,7 75,7 28,8
Вступ на 5-й курс (документи для вступу) 71,2 69,4 71,2
Студентське життя 67,6 26,1 69,4 26,1 68,5 23,4
Перелік тем дипломних робіт 62,2 64,0 63,1
Практ. 54,1 18,0 55,9 18,0 56,8 18,9
Працев. 55,9 18,0 58,6 18,0 57,7 18,0

Дані моніторингу

Кафедра Загальна інформація Вступ на 1 курс Вступ на 5-й курс Навчання Наука Викладачі *1 Студентське життя Дипломні *2 Практика Працев. Зарубіжне партнерство Новини RSS Бал за контактну інфо *4
uk en uk en uk uk en uk en uk en uk en uk uk en uk en uk en uk en  
1 Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ 0,5
2 Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 0,875
3 Кафедра теорії та практики управління ФСП 0,75
4 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 0,625
5 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 0,5
5 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 0,5
7 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 0,375
7 Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 0,375
7 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 0,375
7 Кафедра психології та педагогіки ФСП 0,375
7 Кафедра міжнародної економіки ФММ ауу 0,375
12 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 0,75
13 Кафедра електричних станцій ФЕА 0,625
14 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 0,5
15 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 0,375
15 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 0,375
15 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 0,375
18 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 0,75
19 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 0,625
20 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 0,5
20 Кафедра промислової електроніки ФЕЛ 0,5
22 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 0,375
22 Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ 0,375
22 Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ 0,375
22 Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ 0,375
26 Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ 0,5
27 Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ 0,375
27 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 0,375
27 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 0,375
27 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 0,375
27 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 0,375
27 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 0,375
27 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 0,375
27 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 0,375
27 Кафедра біоінформатики ФБТ 0,375
36 Кафедра прикладної математики ФПМ 0,125
37 Кафедра репрографії ВПІ 0,625
38 Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ 0,375
39 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ 0,625
40 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 0,375
40 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 0,375
40 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 0,375
40 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 0,375
40 Кафедра електромеханіки ФЕА 0,375
40 Кафедра системного проектування ІПСА 0,375
40 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 0,375
47 Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ 0,75
48 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 0,5
48 Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ 0,5
48 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 0,5
48 Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ 0,5
52 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ 0,375
52 Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС 0,375
52 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 0,375
52 Кафедра історії ФСП 0,375
52 Кафедра телекомунікаційних систем ІТС 0,375
52 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 0,375
52 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 0,375
52 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 0,375
60 Кафедра математичної фізики ФМФ 0,25
60 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 0,25
62 Кафедра телекомунікацій ІТС 0,75
63 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 0,625
63 Кафедра фізики металів ІФФ 0,625
65 Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 0,5
65 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 0,5
67 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 0,375
67 Кафедра теоретичної механіки ФАКС 0,375
67 Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ 0,375
67 Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ 0,375
67 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 0,375
72 Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ 0,25
73 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 0,875
74 Кафедра фізичної хімії ХТФ 0,75
75 Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ 0,625
76 Кафедра філософії ФСП 0,5
77 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 0,375
77 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 0,375
77 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 0,375
77 Кафедра виробництва приладів ПБФ 0,375
77 Кафедра технології машинобудування ММІ 0,375
77 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 0,375
77 Кафедра технічної кібернетики ФІОТ 0,375
77 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 0,375
85 Кафедра менеджменту ФММ 0,625
85 Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ 0,625
87 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 0,5
87 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 0,5
87 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 0,5
90 Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ 0,375
90 Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ 0,375
90 Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ 0,375
93 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 0,75
94 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 0,625
95 Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ 0,5
95 Кафедра соціології ФСП 0,5
95 Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС 0,5
98 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 0,25
99 Кафедра інженерної екології ІЕЕ 0,125
100 Кафедра промислового маркетингу ФММ 0,75
101 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 0,5
102 Кафедра прикладної механіки ММІ 0,375
102 Кафедра приладобудування ПБФ 0,375
102 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 0,375
105 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 0,125
106 Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП 0,875
107 Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ 0,5
107 Кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 0,5
107 Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ 0,5
107 Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ 0,5
111 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 0,375
112 Кафедра прикладної фізики ФТІ 0,875
113 Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ 0,5
114 Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС 0,5
114 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 0,5
117 Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ 0,375
117 Кафедра публічного права ФСП 0,375
117 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 0,375
117 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 0,375
121 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 0,5
122 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ 0,375
122 Кафедра господарського та адміністративного права ФСП 0,375
122 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0,375
125 Кафедра електропостачання ІЕЕ 0,5
126 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 0,375
127 Кафедра графіки ВПІ 0,375
128 Кафедра інженерії поверхні ЗФ  
129 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ  
129 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ  
130 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ  

Примітки

 • *1 Список викладачі із активними посиланнями на проект intellect
 • *2 Перелік тем дипломних робіт
 • *3 Частина інформаційних блоків не була врахована в зв'язку із застаріванням інформації (неактуальні дані по прийому)
 • *4 Бал за контактну інформацію - контактна інформація, присутність в соціальних мережах та інструменти зворотнього зв'язку
 • *5 В червону зону потрапили кафедри, які не розмістили мінімальний пакет інформації (12 інформаційних об'єктів). Жовта зона - на сайтах кафедр розміщено більше мінімальної і менше середньої кількості об'єктів. Зелена зона - кількість інформаційних об'єктів перевищує середню.

До уваги відповідальних за інформаційне наповнення:

 1. Моніторинг здійснюється щоквартально
 2. Автоматичний Google translate не враховується;
  ==
  Zarubezhnыy -Guest especially otmetyl эkonomycheskuyu vыhodu exports from Ukraine IT-technology and of medical drugs in Brazil, obъyasnyv This urovnem Highest эtyh development industry in Ukraine as compared to federatyvnoy republic.
  ==
 3. Інформаційний блок певної мови має містити не менше 500 знаків;
 4. Якщо в таблиці по вашому підрозділу трапилися помилки, просимо заповнити форму або повідомити dprzvit@kpi.ua
 5. Текст наказу - http://document.kpi.ua/2014_1-278
 6. У зв'язку із збільшенням вимог до інформативності сайтів ВНЗ у звітну таблицю включені додаткові пункти:
  • практика (Рейтинг прозорості національних ВНЗ CEDOS);
  • працевлаштування (Рейтинг прозорості національних ВНЗ CEDOS);
  • теми магістерських та бакалаврських робіт/проектів (Розпорядження № 5-147 | 11.12.2015 | http://document.kpi.ua/2015_5-147);
  • документи для вступників за освітніми програмами підготовки магістрів/спеціалістів на 5 курс (Розпорядження No 5-7 | 15.01.2016 | http://document.kpi.ua/2015_5-147);
  • дисертації магістрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.