Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.09.2017

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати 12 моніторингу станом на 31.09.2017

Максимально можлива кількість балів - 30 для випускових кафедр (20 балів для невипускових).

Виконання наказу ректора 8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг 11 моніторинг 12 моніторинг
      кафедри % невип. вип. % невип. вип. % невип.* вип.** %
виконали 61 46,9 72 55,4 8 54 48 5 48 40,8 2 53 42,3
частково виконали 38 29,2 28 21,5 3 41 34 9 60 53,1 12 55 51,5
не виконали 31 23,8 30 23,1 8 16 18 5 3 6,2 5 3 6,2
в тому числі непрацездатні 4 3,1 4 3,1   1 0,7   1 0,8 1 1  
в тому числі змінили статус           1 0,7     0,0      

Розміщення інформаційних блоків на сайтах кафедр

  8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг 11 моніторинг 12 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 97 71 97 72 99 74 99,2 73,8 98,5 73,1
Навчальний процес 94 46 92 46 95 63 95,4 48,5 95,4 48,5
Навчальний план (pdf, xls)                 24,3  
Список дисциплін                 36,9  
Наука 93 58 93 58 95 58 94,6 49,2 94,6 58,5
Список викладачів кафедри * 95 48 93 47 97 50 96,2 49,2 96,2 49,2
Зарубіжне партнерство 69 35 67 35 71 35 71,5 37,7 71,5 37,7
Новини 90 26 90 26 95 29 95,4 30,0 95,4 30
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN UK EN UK EN UK EN UK EN
Вступ на 1-й курс 75 30 76 29 98 41 99,1 48,6 99 48,6
Вступ на 5-й курс 69   71   94   98,2 96,4 98 95,5
Студентське життя 69 26 69 23 73   74,8   74,8  
Перелік тем дипломних робіт 64   63   69   77,5   77,5  
Анотації дипломних робіт         78   29,7   30,6  
Практика 56 18 57 19 60 22 62,2 21,6 62,2 21,6
Працевлаштування 59 18 58 18 63 23 63,1 23,4 63 23,4

 

Дані моніторингу випускових кафедр

Місце 11 м. Зміни Кафедра Загальна інформація Вступ на 1-й курс 5-й курс Навчання План (pdf, xls) Дисцпл. Наука Викладачі * Студ. життя Диплом * Анотації з pdf* Практ.* Працев.* Зарубіжне парт. Новини RSS
uk en uk en uk uk en uk uk uk en uk en uk uk uk uk en uk en uk en uk en
1 3 2 біотехніки та інженерії ФБТ  
2 1 -1 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ    
3 2 -1 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ    
4 4 0 теорії та практики управління ФСП    
5 5 0 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ    
6 6 0 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА      
7 7 0 автоматизації хімічних виробництв ІХФ    
8 11 3 екології та технології рослинних полімерів ІХФ      
8 11 3 міжнародної економіки ФММ      
10 18 8 фізики енергетичних систем ФТІ      
11 7 -4 біомедичної кібернетики ФБМІ      
11 7 -4 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ      
11 7 -4 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ      
14 11 -3 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ        
14 22 8 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ        
16 16 0 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ        
17 14 -3 промислової електроніки ФЕЛ        
18 26 8 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС        
18 15 -3 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ        
20 22 2 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ          
21 31 10 системного проектування ІПСА          
21 17 -4 промислової біотехнології ФБТ          
23 32 9 електричних мереж і систем ФЕА            
24 18 -6 електричних станцій ФЕА          
24 18 -6 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ          
24 18 -6 електропостачання ІЕЕ          
27 28 1 біоінформатики ФБТ          
28 29 1 математичних методів системного аналізу ІПСА            
28 29 1 кафедра електронної інженерії ФЕЛ            
28 22 -6 прикладної математики ФПМ          
28 22 -6 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ            
32 34 2 технічної кібернетики ФІОТ            
33 27 -6 репрографії ВПІ              
34 37 3 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ              
34 37 3 інженерної екології ІЕЕ              
36 39 3 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ                
37 41 4 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС              
38 33 -5 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ                
38 44 6 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ                
38 44 6 електромеханіки ФЕА                
41 48 7 приладобудування ПБФ              
42 49 7 обчислювальної техніки ФІОТ              
43 64 21 телекомунікаційних систем ІТС              
44 51 7 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ                
45 52 7 інформаційної безпеки ФТІ              
46 54 8 телекомунікацій ІТС                
47 35 -12 технології поліграфічного виробництва ВПІ              
48 36 -12 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ                
49 39 -10 конструювання верстатів та машин ММІ                  
50 41 -9 математичного моделювання економічних систем ФММ                
50 59 9 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ                
50 41 -9 електрозварювальних установок ЗФ                
53 44 -9 економіки і підприємництва ФММ                  
53 61 8 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ                  
53 61 8 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ                  
53 44 -9 технології електрохімічних виробництв ХТФ                  
53 61 8 публічного права ФСП                  
58 49 -9 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ                  
59 67 8 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ                
60 53 -7 фізичної хімії ХТФ                    
61 55 -6 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ                  
61 55 -6 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ                  
63 57 -6 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА                    
63 57 -6 фізики металів ІФФ                    
65 59 -6 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ                  
66 65 -1 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ                    
67 78 11 менеджменту ФММ                    
68 70 2 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ                    
69 74 5 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ*                      
69 66 -3 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ                      
70 69 -1 інтегрованих технологій машинобудування ММІ                        
71 77 6 прикладної фізики ФТІ                      
71 68 -3 хімічної технології кераміки та скла ХТФ                      
73 79 6 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП                        
74 85 11 відновлювальних джерел енергії ФЕА                      
74 85 11 автоматизації енергосистем ФЕА                      
76 80 4 промислового маркетингу ФММ                      
78 70 -8 видавнича справа і редагування ВПІ                      
79 72 -7 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ                        
79 72 -7 соціології ФСП                        
81 82 1 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ                      
82 83 1 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ                      
82 74 -8 мікроелектроніки ФЕЛ                        
82 74 -8 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ                        
85 84 -1 технології машинобудування ММІ                      
85 93 8 математичних методів захисту інформації ФТІ                      
87 81 -6 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ                        
88 92 4 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС                        
89 85 -4 інженерії поверхні ЗФ                          
89 85 -4 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ                          
91 89 -2 зварювального виробництва ЗФ                          
92 90 -2 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ                          
93 95 2 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ                          
94 91 -3 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ                            
95 102 7 біомедичної інженерії ФБМІ                          
96 94 -2 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ                            
97 95 -2 прикладної механіки ММІ                            
97 95 -2 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ                            
97 99 2 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС                            
97 99 2 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ                            
101 105 4 теоретичних основ радіотехніки РТФ                              
102 98 -4 виробництва приладів ПБФ                                
103 99 -4 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ                              
104 107 3 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ                              
104 102 -2 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ                              
104 102 -2 математичної фізики ФМФ                              
107 108 1 господарського та адміністративного права ФСП                                
108 106 -2 металознавства та термічної обробки ІФФ                              
109 109 0 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ                                      
110 110 0 графіки ВПІ                                      
111 111 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ                                                  

Дані моніторингу невипускових кафедр

Місце 11 м. Зміни Кафедра Загальна інформація Навчання Список дисциплін Опис Наука Список публікацій викладачів кафедри Викладачі із активними посиланнями на проект intellect Зарубіжне партнерство Новини RSS
uk en uk en uk uk uk en   uk en uk en uk en  
1 1 0 психології та педагогіки ФСП    
2 2 0 теоретичної і прикладної економіки ФММ    
3 3 0 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ        
3 4 1 диференціальних рівнянь ФМФ          
5 6 1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ          
6 4 -2 фізичного виховання ФБМІ          
6 7 1 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ        
6 7 1 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ            
9 9 0 спортивного вдосконалення ФБМІ              
9 12 3 української мови, літератури та культури ФЛ          
11 11 0 загальної та експериментальної фізики ФМФ              
12 9 -3 загальної та неорганічної хімії ХТФ                
13 13 0 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ                  
14 14 0 теоретичної електротехніки ФЕА                  
15 16 1 загальної та теоретичної фізики ФМФ                    
16 17 1 історії ФСП                  
17 15 -2 філософії ФСП                        
18 18 0 теоретичної механіки ФАКС                    
19 19 0 мовної підготовки іноземців ФЛ                                

Перелік пояснень та скорочень

  • невипускові
  • випускові
  • Список викладачів кафедри із активними посиланнями на проект intellect
  • Перелік тем дипломних робіт
  • Магістерські дисертації, анотації з pdf

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.