Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.06.2017

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати 11 моніторингу станом на 31.06.2017

Максимально можлива кількість балів - 28 для випускових кафедр (15 балів для невипускових).


Виконання наказу ректора 7 моніторинг 8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг 11 моніторинг
          кафедри % невип.* вип.** % невип.* вип.** %
виконали 60 46,2 61 46,9 72 55,4 8 54 48 5 48 40,8
частково виконали 63 48,5 38 29,2 28 21,5 3 41 34 9 60 53,1
не виконали 7 5,4 31 23,8 30 23,1 8 16 18 5 3 6,2
в тому числі непрацездатні 2 1,5 4 3,1 4 3,1   1 0,7   1 0,8
в тому числі змінили статус               1 0,7     0,0

Розміщення інформаційних блоків на сайтах кафедр

  8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг 11 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 96,9 70,8 96,9 72,3 99,2 73,8 99,2 73,8
Навчальний процес 93,8 46,2 91,5 46,2 94,6 62,5 95,4 48,5
Наука 93,1 57,7 93,1 57,7 95,4 57,7 94,6 58,5
Список викладачів *** 95,4 47,7 93,1 46,9 96,9 50 96,2 49,2
Зарубіжне партнерство 69,2 35,4 66,9 34,6 70,8 35,4 71,5 37,7
Новини 90 26,2 90 26,2 95,4 28,5 95,4 30,0
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN UK EN UK EN UK EN
Вступ на 1-й курс 74,8 29,7 75,7 28,8 98,2 41,1 99,1 48,6
Вступ на 5-й курс 69,4   71,2   93,7   98,2 96,4
Студентське життя 69,4 26,1 68,5 23,4 73   74,8
Перелік тем дипломних робіт 64   63,1   69,4   77,5
Анотації дипломних робіт         77,5   29,7
Практика 55,9 18 56,8 18,9 60,4 21,6 62,2 21,6
Працевлаштування 58,6 18 57,7 18 63,1 22,5 63,1 23,4

Дані моніторингу випускових кафедр

11 10 Зміни Кафедра Про кафедру Вступ на 1 курс 5-й курс Навчання Наука Викладачі 3* Студ. життя Дипломні 4* Анотації 5* Практ. Працев. Заруб. парт. Новини RSS
    uk en uk en uk uk en uk en uk en uk uk uk uk en uk en uk en uk en
1 4 3 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФ
2 11 9 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
3 17 14 біотехніки та інженерії ФБТ
4 1 -3 теорії та практики управління ФСП
5 9 4 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
6 16 10 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
7 8 1 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ  
7 3 -4 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ
7 2 -5 автоматизації хімічних виробництв ІХФ
7 11 4 біомедичної кібернетики ФБМІ
11 24 13 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ
11 5 -6 екології та технології рослинних полімерів ІХФ
11 14 3 міжнародної економіки ФММ
14 6 -8 промислової електроніки ФЕЛ
15 13 -2 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
16 22 6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
17 10 -7 промислової біотехнології ФБТ
18 27 9 електричних станцій ФЕА
18 14 -4 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ
18 25 7 електропостачання ІЕЕ
18 25 7 фізики енергетичних систем ФТІ
22 19 -3 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ
22 28 6 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
22 34 12 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ
22 17 -5 прикладної математики ФПМ
26 28 2 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС
27 22 -5 репрографії ВПІ
28 19 -9 біоінформатики ФБТ
29 34 5 кафедра електронної інженерії ФЕЛ
29 40 11 математичних методів системного аналізу ІПСА
31 19 -12 системного проектування ІПСА
32 7 -25 електричних мереж і систем ФЕА
33 32 -1 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
34 42 8 технічної кібернетики ФІОТ
35 49 14 технології поліграфічного виробництва ВПІ
36 66 30 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
37 36 -1 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
37 31 -6 інженерної екології ІЕЕ
39 47 8 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ
39 44 5 конструювання верстатів та машин ММІ
41 55 14 електрозварювальних установок ЗФ
41 37 -4 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС
41 38 -3 математичного моделювання економічних систем ФММ
44 28 -16 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
44 56 12 технології електрохімічних виробництв ХТФ
44 42 -2 електромеханіки ФЕА
44 33 -11 економіки і підприємництва ФММ
48 52 4 приладобудування ПБФ
49 86 37 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ
49 60 11 обчислювальної техніки ФІОТ
51 41 -10 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ
52 48 -4 інформаційної безпеки ФТІ
53 70 17 фізичної хімії ХТФ
54 49 -5 телекомунікацій ІТС
55 59 4 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ
55 53 -2 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ
57 107 50 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА
57 39 -18 фізики металів ІФ
59 45 -14 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ
59 60 1 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
61 57 -4 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ
61 45 -16 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ
61 72 11 публічного права ФСП
64 53 -11 телекомунікаційних систем ІТС
65 68 3 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
66 111 45 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
67 49 -18 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФ
68 60 -8 хімічної технології кераміки та скла ХТФ
69 75 6 інтегрованих технологій машинобудування ММІ
70 90 20 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ
70 71 1 видавнича справа і редагування ВПІ
72 73 1 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ
72 68 -4 соціології ФСП
74 74 0 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ
74 60 -14 мікроелектроніки ФЕЛ
74 60 -14 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
77 80 3 прикладної фізики ФТІ
78 66 -12 менеджменту ФММ
79 92 13 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
80 83 3 промислового маркетингу ФММ
81 87 6 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ
82 81 -1 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ
83 77 -6 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ
84 57 -27 технології машинобудування ММІ
85 75 -10 автоматизації енергосистем ФЕА
85 100 15 інженерії поверхні ЗФ
85 60 -25 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ
85 92 7 відновлювальних джерел енергії ФЕА
89 87 -2 зварювального виробництва ЗФ
90 84 -6 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ
91 77 -14 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
92 82 -10 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС
93 84 -9 математичних методів захисту інформації ФТІ
94 94 0 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
95 99 4 прикладної механіки ММІ
95 87 -8 фізико-хімічних основ технології металів ІФ
95 97 2 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ
98 95 -3 виробництва приладів ПБФ
99 104 5 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ
99 102 3 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС
99 100 1 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ
102 109 7 математичної фізики ФМФ
102 90 -12 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ
102 103 1 біомедичної інженерії ФБМІ
105 106 1 теоретичних основ радіотехніки РТФ
106 98 -8 металознавства та термічної обробки ІФ
107 96 -11 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ
108 105 -3 господарського та адміністративного права ФСП
109 107 -2 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ
110 110 0 графіки ВПІ
111 77 -34 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ

Дані моніторингу невипускових кафедр

Місце 10 Зміни Кафедра Загальна інформація   Навчання   Наука   Викладачі із активними посиланнями на проект intellect   Зарубіжне партнерство   Новини   RSS
      ep.kpi en uk en uk en uk en uk en uk en  
1 1 0 психології та педагогіки ФСП
2 17 15 теоретичної і прикладної економіки ФММ
3 2 -1 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ
4 4 0 диференціальних рівнянь ФМФ
4 2 -2 фізичного виховання ФБМІ
6 4 -2 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ
7 4 -3 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ
7 8 1 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ
9 12 3 загальної та неорганічної хімії ХТФ
9 10 1 спортивного вдосконалення ФБМІ
11 9 -2 загальної та експериментальної фізики ФМФ
12 10 -2 української мови, літератури та культури ФЛ
13 14 1 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
14 13 -1 теоретичної електротехніки ФЕА
15 17 2 філософії ФСП
16 16 0 загальної та теоретичної фізики ФМФ
17 15 -2 історії ФСП
18 19 1 теоретичної механіки ФАКС
19 7 -12 мовної підготовки іноземців ФЛ

* невипускові
** випускові
*** Список викладачів кафедри із активними посиланнями на проект intellect
**** Перелік тем дипломних робіт
***** Магістерські дисертації, анотації з pdf

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.