Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.03.2017

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати 10 моніторингу станом на 31.03.2017. При складанні таблиці враховано дані моніторінгів якості, які проподились Приймальною комісією (виконання розпорядження 5-43 від 21.02.17 - 2 бали), ВСПУ для ІОЦЗНП (розміщення анотацій випускних робіт - 1 бал), ВСПУ (перейменування ВНЗ - 1 бал), ВСПУ (контактна інформація на сайті - 1 бал). Максимально можлива кількість балів - 28 для випускових кафедр (15 балів для невипускових).

Виконання наказу ректора 6 моніторинг 7 моніторинг 8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг
              кафедри % невипускові випускові %
виконали 59 45,4 60 46,2 61 46,9 72 55,4 8 54 48
частково виконали 66 50,8 63 48,5 38 29,2 28 21,5 3 41 34
не виконали 5 3,8 7 5,4 31 23,8 30 23,1 8 16 18
в тому числі непрацездатні 2 1,5 2 1,5 4 3,1 4 3,1   1 0,7
в тому числі змінили статус                   1 0,7

Розміщення інформаційних блоків на сайтах кафедр

  7 моніторинг 8 моніторинг 9 моніторинг 10 моніторинг

Інформаційні блоки для усіх кафедр

UK EN UK EN UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 97,7 70,8 96,9 70,8 96,9 72,3 99,2 73,8
Навчальний процес 95,4 46,2 93,8 46,2 91,5 46,2 94,6 62,5
Наука 94,6 56,9 93,1 57,7 93,1 57,7 95,4 57,7
Список викладачів кафедри із активними посиланнями на проект intellect 96,2 47,7 95,4 47,7 93,1 46,9 96,9 50,0
Зарубіжне партнерство 68,5 36,2 69,2 35,4 66,9 34,6 70,8 35,4
Новини 91,5 27,7 90,0 26,2 90,0 26,2 95,4 28,5

Інформаційні блоки випускових кафедр

UK EN UK EN UK EN UK EN
Вступ на 1-й курс 76,6 27,9 74,8 29,7 75,7 28,8 98,2 41,1
Вступ на 5-й курс 71,2 69,4 71,2 93,7
Студентське життя 67,6 26,1 69,4 26,1 68,5 23,4 73,0
Перелік тем дипломних робіт 62,2 64,0 63,1 69,4
Анотації дипломних робіт             77,5
Практика 54,1 18,0 55,9 18,0 56,8 18,9 60,4 21,6
Працевлаштування 55,9 18,0 58,6 18,0 57,7 18,0 63,1 22,5

Дані моніторингу

Випускові кафедри

Кафедра Загальна інформація Вступ 1 к. Вступ 5 к. Навчання Наука Викладачі Студ.життя Теми дипл. Анотації дипл. Практ. Працев. Зар. партнер. Новини RSS Бали
uk en uk en uk uk en uk en uk en uk uk uk uk en uk en uk en uk en
1 теорії та практики управління ФСП 27,25
2 автоматизації хімічних виробництв ІХФ 26,50
3 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 26,38
4 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 25,88
5 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 25,50
6 промислової електроніки ФЕЛ 25,38
7 електричних мереж і систем ФЕА 25,25
8 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 24,88
9 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 24,50
10 промислової біотехнології ФБТ 24,38
11 біомедичної кібернетики ФБМІ 24,13
11 Хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 24,13
13 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 24,00
14 міжнародної економіки ФММ 23,88
14 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ 23,88
16 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 23,75
17 прикладної математики ФПМ 23,50
17 біотехніки та інженерії ФБТ 23,50
19 біоінформатики ФБТ 23,38
19 системного проектування ІПСА 23,38
19 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 23,38
22 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 23,13
22 репрографії ВПІ 23,13
24 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ 22,88
25 фізики енергетичних систем ФТІ 22,50
25 електропостачання ІЕЕ 22,50
27 електричних станцій ФЕА 22,13
28 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 21,88
28 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 21,88
28 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 21,88
31 інженерної екології ІЕЕ 21,63
32 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 21,38
33 економіки і підприємництва ФММ 21,00
34 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ 20,88
34 фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ 20,88
36 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ 20,63
37 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС 20,50
38 математичного моделювання економічних систем ФММ 20,38
39 фізики металів ІФФ 20,13
40 математичних методів системного аналізу ІПСА 20,01
41 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ 20,00
42 електромеханіки ФЕА 19,88
42 технічної кібернетики ФІОТ 19,88
44 конструювання верстатів та машин ММІ 19,50
45 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ 19,38
45 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ 19,38
47 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 19,13
48 інформаційної безпеки ФТІ 18,88
49 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ 18,75
49 телекомунікацій ІТС 18,75
49 технології поліграфічного виробництва ВПІ 18,75
52 приладобудування ПБФ 18,63
53 телекомунікаційних систем ІТС 18,50
53 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 18,50
55 електрозварювальних установок ЗФ 18,48
56 технології електрохімічних виробництв ХТФ 18,38
57 технології машинобудування ММІ 17,88
57 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій 17,88
59 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики 17,50
60 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 17,38
60 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ 17,38
60 мікроелектроніки ФЕЛ 17,38
60 обчислювальної техніки ФІОТ 17,38
60 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ     17,38
60 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ 17,38
66 автоматизації теплоенергетичних процесів     17,13
66 менеджменту ФММ 17,13
68 соціології ФСП     17,00
68 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 17,00
70 фізичної хімії ХТФ 16,75
71 видавнича справа і редагування ВПІ 16,63
72 публічного права ФСП 16,38
73 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ         16,00
74 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ 15,88
75 автоматизації енергосистем ФЕА 15,75
75 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 15,75
77 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ     15,50
77 теоретичної та промислової теплотехніки 15,50
77 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ             15,50
80 прикладної фізики ФТІ         15,38
81 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 15,25
82 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС 14,88
83 промислового маркетингу ФММ     14,75
84 математичних методів захисту інформації ФТІ 14,50
84 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ         14,50
86 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 14,38
87 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ         14,00
87 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 14,00
87 зварювального виробництва ЗФ         14,00
90 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 13,63
90 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ 13,63
92 відновлювальних джерел енергії ФЕА 13,38
92 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП 13,38
94 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 12,88
95 виробництва приладів ПБФ 12,63
96 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ             12,48
97 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ     12,39
98 металознавства та термічної обробки ІФФ 12,38
99 прикладної механіки ММІ 12,13
100 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 11,88
100 інженерії поверхні ЗФ 11,88
102 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС         11,25
103 біомедичної інженерії ФБМІ         10,63
104 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 10,38
105 господарського та адміністративного права ФСП 10,25
106 теоретичних основ радіотехніки РТФ 9,75
107 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 9,38
107 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 9,38
109 математичної фізики ФМФ* 7,63
110 графіки ВПІ 5,25
111 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ                   2,25

Невипускові кафедри

Кафедра Загальна інфо. Навчання Наука Викладачі Партнерство Новини RSS Бали
uk en uk en uk en uk en uk en uk en
1 психології та педагогіки ФСП 13,75
2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 12,38
2 фізичного виховання ФБМІ 12,38
4 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 11,38
4 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 11,38
4 диференціальних рівнянь ФМФ 11,38
7 мовної підготовки іноземців ФЛ 10,48
8 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 10,25
9 загальної та експериментальної фізики ФМФ 9,63
10 української мови, літератури та культури ФЛ 9,38
10 спортивного вдосконалення ФБМІ 9,38
12 загальної та неорганічної хімії ХТФ 8,25
13 теоретичної електротехніки ФЕА 7,88
14 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 7,75
15 історії ФСП 6,38
16 загальної та теоретичної фізики ФМФ 5,75
17 теоретичної і прикладної економіки ФММ 5,50
17 філософії ФСП 5,50
19 теоретичної механіки ФАКС 5,38

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.