[04.04.2017] Питання ефективного використання веб-ресурсів університету: заняття 1

Відбулося заняття за тематикою «Питання ефективного використання веб-ресурсів університету». За листом присутності були представники усіх факультетів (за виключенням ІСЗЗІ), та представники 60-ти кафедр. Дякуємо за ваш час та участь у дискусії.

Питання, що розглядалися:

 1. Інформація про вступ на сайтах підрозділів (доповідач Фіногенов О.Д.)
  Главные инструменты: социальные сети (доповідач Сегол Р. І.)
  - Презентація
  - Текст розпорядження
 2. Висвітлення інформації щодо підготовки магістрів на сайтах кафедр (доповідач Маторіна Т.А.)
  - Презентація
  - Текст наказу
  - Дані моніторингу
 3. Різне

***

Інформація щодо підготовки магістрів на сайтах кафедр

Кафедра Перелік & випускні роботи*
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС  
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ  
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ
Кафедра біоінформатики ФБТ
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ
Кафедра промислової біотехнології ФБТ
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА
Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА  
Кафедра електричних мереж і систем ФЕА
Кафедра електричних станцій ФЕА
Кафедра електромеханіки ФЕА
Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА  
Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ
Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ
Кафедра промислової електроніки ФЕЛ
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ
Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ  
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ  
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ  
Кафедра економіки і підприємництва ФММ
Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ
Кафедра менеджменту ФММ
Кафедра міжнародної економіки ФММ
Кафедра промислового маркетингу ФММ
Кафедра прикладної математики ФПМ
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП  
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
Кафедра публічного права ФСП  
Кафедра соціології ФСП
Кафедра теорії та практики управління ФСП
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ
Кафедра прикладної фізики ФТІ
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ**
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ*
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ
Кафедра електропостачання ІЕЕ
Кафедра інженерної екології ІЕЕ
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 
Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ  
Кафедра фізики металів ІФФ
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА
Кафедра системного проектування ІПСА
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС
Кафедра телекомунікацій ІТС
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС
Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ
Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ*
Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ  
Кафедра прикладної механіки ММІ  
Кафедра технології машинобудування ММІ
Кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
Кафедра виробництва приладів ПБФ  
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ
Кафедра приладобудування ПБФ
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ
Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ**
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ  
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ  
Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ
Кафедра графіки ВПІ  
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ
Кафедра репрографії ВПІ
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ
Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ
Кафедра фізичної хімії ХТФ  
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
Кафедра електрозварювальних установок ЗФ  
Кафедра зварювального виробництва ЗФ
Кафедра інженерії поверхні ЗФ   
* Виконання наказу:  
- не знайдено відповідних матеріалів  
- є перелік, але кількість робіт не перевищує 10 файлів  
- кількість робіт перевищує 10 шт.  
- матеріали не доступні для перегляду  

Стара назва ВНЗ на сайтах підрозділів

Дякуємо відповідальним кафедр та факультетів, які вже внесли виправлення.

Нагадуємо, що офіційні сайти навчально-наукових підрозділів мають надавати офіційні назви ВНЗ, а також містити посилання на сайт нашого ВНЗ та на сайти своїх факультетів/інститутів (кафедр).

Просимо терміново внести виправлення*

Факультети
Явні помилки
Зварювальний факультет Назва в шапці сторінки, назви меню в правій колонці
Інженерно-хімічний факультет Назва ВНЗ під логотипом
Факультет авіаційних і космічних систем Контактна інформація в підвалі
Факультет біомедичної інженерії Назва в шапці сторінки
Факультет біотехнології і біотехніки Логотип, посилання на електронний кампус, опис, 
Факультет лінгвістики Назва в шапці сторінки
Факультет менеджменту та маркетингу Контактна інформація в підвалі
Фізико-технічний інститут Назва в шапці сторінки
Хіміко-технологічний факультет Логотип
Кафедри
Явні помилки
Кафедра теоретичної механіки ФАКС Назва в шапці сторінки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ Назва в копірайтах 
Кафедра біоінформатики ФБТ Назва в контактах та посиланні на електронний кампус
Кафедра електричних станцій ФЕА Верхнє меню
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА Картинка на головній сторінці, текст про кафедру, назва в копірайтах
Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ Посилання на ВНЗ, Логотип ВНЗ, назва в копірайтах
Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ Логотип, оголошення про конференцію
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ Назва в шапці сторінки
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ Назва в шапці сторінки
Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ Контактна інформація, текст про кафедру
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ Назва в шапці сторінки
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ Назва в шапці сторінки
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ Назва в шапці сторінки
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Назва в шапці сторінки
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ Назва в шапці сторінки
Кафедра менеджменту ФММ Назва в шапці сторінки
Кафедра промислового маркетингу ФММ Логотип, назва в копірайтах
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Назва в шапці сторінки
Кафедра історії ФСП Назва в шапці сторінки
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ Назва в шапці сторінки
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ Текст над лівостороннім меню
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ Контакти у підвалі
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ Логотип
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС Назва ВНЗ в оголошенні
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Контакти у підвалі
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Назва в копірайтах
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ Підписи фото на слайдерах
Кафедра прикладної механіки ММІ Контактна інформація
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ Логотип
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ Назва в шапці сторінки
Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ Оголошення для абітурієнтів
Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ Назва в підвалі
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Назва в шапці сторінки
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ Назва в шапці сторінки
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ Назва в шапці сторінки
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ Назва в шапці сторінки
Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ Назва в копірайтах
Кафедра графіки ВПІ Назва в підвалі
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Посилання на ВНЗ у лівосторонньому меню
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ Посилання, контакти, копірайти у підвалі
Кафедра інженерії поверхні ЗФ  Логотип

* моніторинг 05.04.2017

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.