Перелік інформаційно-комунікаційних ресурсів КПІ ім.Ігоря Сікорського

  • сертифікований ресурс
  • на розгляді
  • не сертифікований

Сертифікація ресурсів відбувається відповідно Положення про внутрішню сертифікацію інформаційно-комунікаційних ресурсів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для зміни ресурсу чи подання нового на сертифікацію необхідно надати інформаційний лист на адресу vito[at]kpi.ua.

Офіційні ІКР університету: Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Telegram

Структурні підрозділи

ПІДРОЗДІЛ САЙТ ФЕЙСБУК ТЕЛЕГРАМ
Відділ академічної мобільності Сайт Facebook Telegram
Вчена рада університету Сайт
Загальний відділ Сайт Telegram
Приймальна комісія університету Сайт Telegram
Департамент навчально-виховної роботи: Сайт Facebook Telegram
Відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку Сайт Facebook Telegram
Відділ соціально-психологічної роботи Сайт Facebook Telegram
Департамент організації освітнього процесу, Департамент якості освітнього процесу Сайт
Конструкторське бюро інформаційних систем Сайт Telegram
КПІ-Телеком Сайт Facebook Telegram
Департамент науки та інноватики Сайт Facebook Telegram
Департамент міжнародного співробітництва Сайт
Департамент економіки та фінансів Сайт
Відділ аспірантури і докторантури Сайт Telegram
Студмістечко університету Сайт Telegram
Департамент соціальних і майнових питань Сайт Facebook
Інститут моніторингу якості освіти Сайт Facebook Telegram
Центр міжнародної освіти Сайт Facebook Telegram
Українсько-японський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського Сайт Facebook
ННЦ ПС «Соціоплюс» Сайт
СЦД«Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку» Сайт
НМК «Інститут післядипломної освіти» Сайт Facebook
Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» Сайт Facebook
Платформа дистанційного навчання «СІКОРСЬКИЙ» Сайт
Інженерний фестиваль Техно Арт КПІ Facebook
Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Сайт Facebook Telegram
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ

Навчально-наукові підрозділи

ПІДРОЗДІЛ САЙТ ФЕЙСБУК ТЕЛЕГРАМ
Видавничо-поліграфічний інститут Сайт Facebook Telegram
Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ Сайт Facebook
Кафедра графіки ВПІ Сайт Facebook
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Сайт Facebook
Кафедра репрографії ВПІ Сайт Facebook
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ Сайт Facebook
Інститут аерокосмічних технологій Сайт Facebook Telegram
Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ Сайт Facebook
Кафедра космічної інженерії ІАТ Сайт Facebook
Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ Сайт Facebook
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (з 01.07.2022 р.) Сайт Facebook Telegram
Кафедра автоматизації енергетичних процесів ТЕФ Сайт Facebook Telegram
Кафедра атомної енергетики Сайт Facebook
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці Сайт Telegram
Кафедра теплової та альтернативної енергетики Сайт Facebook
Кафедра цифрових технологій в енергетиці Сайт Facebook
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Сайт Facebook Telegram
Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ Сайт Facebook
Кафедра геоінженерії ІЕЕ Сайт Facebook
Кафедра електропостачання ІЕЕ Сайт Facebook
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ Сайт Facebook
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Сайт Facebook
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона Сайт Facebook Telegram
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ Сайт Facebook
Кафедра зварювального виробництва ІМЗ Сайт Facebook
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ Сайт Facebook
Кафедра ливарного виробництва ІМЗ Сайт Facebook
Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ Сайт
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ Сайт Facebook
Інститут прикладного системного аналізу Сайт Facebook Telegram
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА Сайт Facebook
Кафедра системного проектування ІПСА Сайт Facebook
Кафедра штучного інтелекту ІПСА Сайт Facebook
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Сайт Facebook
Інститут телекомунікаційних систем Сайт Facebook Telegram
Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей ІТС Сайт
Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях ІТС Сайт
Кафедра телекомунікацій ІТС Сайт Facebook
Інженерно-хімічний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ Сайт Facebook
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ Сайт Facebook
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ Сайт Facebook
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ Сайт Facebook
Механіко-машинобудівний інститут Сайт Facebook Telegram
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Сайт Facebook
Кафедра конструювання машин ММІ Сайт Facebook
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ Сайт Facebook
Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ Сайт Facebook
Кафедра технології машинобудування ММІ Сайт Facebook
Приладобудівний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ Сайт Facebook
Кафедра виробництва приладів ПБФ Сайт Facebook
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ Сайт Facebook
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ Сайт Facebook
Радіотехнічний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ Сайт Facebook
Кафедра радіоінженерії РТФ Сайт Facebook
Кафедра радіотехнічних систем РТФ Сайт Facebook
Теплоенергетичний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ Сайт Facebook
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ Сайт Facebook
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ Сайт Facebook
Кафедра теплоенергетики ТЕФ Сайт Facebook
Факультет біомедичної інженерії Сайт Facebook Telegram
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ Сайт Facebook
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ Сайт Facebook
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ Сайт Facebook
Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ Сайт Facebook
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ Сайт Facebook
Факультет біотехнології і біотехніки Сайт Facebook Telegram
Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ Сайт Facebook
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ Сайт Facebook
Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ Сайт Facebook
Факультет електроенергетики та автоматики Сайт Facebook Telegram
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА Сайт Facebook
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА Сайт Facebook
Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА Сайт Facebook
Кафедра електричних мереж та систем ФЕА Сайт Facebook
Кафедра електромеханіки ФЕА Сайт Facebook
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА Сайт Facebook
Факультет електроніки Сайт Facebook Telegram
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ Сайт Facebook
Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ Сайт Facebook
Кафедра електронної інженерії ФЕЛ Сайт Facebook
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ Сайт Facebook
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ Сайт Facebook
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Сайт Facebook Telegram
Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ Сайт Facebook
Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ Сайт Facebook
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ Сайт Facebook
Факультет лінгвістики Сайт Facebook Telegram
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ Сайт Facebook
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Сайт Facebook
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ Сайт Facebook
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ Сайт Facebook
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Сайт Facebook
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ Сайт Facebook
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ Сайт Facebook
Факультет менеджменту та маркетингу Сайт Facebook Telegram
Кафедра економіки і підприємництва ФММ Сайт Facebook
Кафедра економічної кібернетики ФММ Сайт Facebook
Кафедра менеджменту підприємств ФММ Сайт Facebook
Кафедра міжнародної економіки ФММ Сайт Facebook
Кафедра промислового маркетингу ФММ Сайт Facebook
Фізико-математичний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ Сайт Facebook
Кафедра загальної фізики ФМФ Сайт Facebook
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ Сайт Facebook
Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ Сайт Facebook
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ Сайт Facebook
Факультет прикладної математики Сайт Facebook Telegram
Кафедра прикладної математики ФПМ Сайт Facebook
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ Сайт Facebook
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ Сайт Facebook
Факультет соціології і права Сайт Facebook Telegram
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП Сайт Facebook
Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права Сайт Facebook
Кафедра історії ФСП Сайт Facebook
Кафедра психології і педагогіки ФСП Сайт Facebook
Кафедра соціології ФСП Сайт Facebook
Кафедра теорії та практики управління ФСП Сайт Facebook
Кафедра філософії ФСП Сайт Facebook
Фізико-технічний інститут Сайт Facebook Telegram
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ Сайт Facebook
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ Сайт Facebook
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних Сайт Facebook
Кафедра прикладної фізики ФТІ Сайт Facebook
Хіміко-технологічний факультет Сайт Facebook Telegram
Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ Сайт Facebook
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ Сайт Facebook
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ Сайт Facebook
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ Сайт Facebook
Кафедра фізичної хімії ХТФ Сайт Facebook
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ Сайт Facebook
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ Сайт Facebook
Причіплений файлРозмір
Microsoft Office document icon ikr-sertyfikatsiia.doc37 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.