2 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2023 РОКУ (27-Й РЕЙТИНГ)

27 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація 2313 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 квітня 2023 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 322 науковців інформації. В профілях 252 (120 в попередньому рейтингу) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Просимо терміново звернутися до НТБ та внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 72 (43 кафедр в минулий рейтинг).

Параметр "Внесок" розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 310 кращих профілів kpi.ua у GOOGLE SCHOLAR на момент збору інформації. 74 відсотків кафедр мають ненульовий показник за цим параметром. У 13 кафедр 5 або більше НПП входять до списку кращих.

  ***   на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце / 2023,2 Внесок / 2023,2 Підрозділ Цитованість 10 НПП з найвищим показником НПП, які входять в 310 найкращих >311
# +/- # +/- Кафедра Факультет Найкращий показник Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість Сума
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 7712 22144 9 21910
2 0 2 0 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 7468 14099 3 14084
3 0 5 -1 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 3534 9176 4 8264
4 3 4 1 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 4554 9155 4 8472
5 4 23 0 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 865 4907 5 3521
6 6 19 0 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 927 4796 7 3940
7 1 9 3 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 1951 5709 7 5709
8 3 15 2 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 1262 5015 6 4528
9 1 20 2 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 1024 4704 6 3897
10 -4 13 0 Кафедра виробництва приладів ПБФ 1382 4945 7 4631
11 5 3 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 6789 10220 4 9534
12 -8 21 -12 Кафедра загальної фізики ФМФ 1772 4989 3 3660
13 2 17 1 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 1454 4600 6 4078
14 3 12 4 Кафедра міжнародної економіки ФММ 2108 5145 6 4813
15 4 11 3 Кафедра радіоінженерії РТФ 3038 5833 4 5293
16 -11 16 -6 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 1400 4120 7 4120
17 4 10 5 Кафедра промислового маркетингу ФММ 3108 5775 5 5299
18 4 24 0 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 1190 3832 5 3425
19 1 18 2 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 1967 4507 4 4048
20 -7 14 -3 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 2839 5372 3 4531
21 -3 30 -2 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 748 3164 4 2317
22 10 28 5 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 810 3204 6 2654
23 2 7 1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 4755 7144 4 6394
24 0 35 -3 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 971 3296 3 2007
25 11 48 -3 Кафедра електропостачання ІЕЕ 368 2523 4 1424
26 -3 41 -7 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 542 2680 4 1649
27 6 32 5 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 738 2774 4 2063
28 1 49 -9 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 925 2932 2 1402
29 10 46 1 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 692 2698 2 1481
30 -16 22 -1 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 2276 4250 3 3574
31 7 38 0 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 1126 3015 2 1748
32 -2 29 2 Кафедра фізичної хімії ХТФ 1316 2971 4 2454
33 8 57 0 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 377 2210 3 1063
34 0 34 2 Кафедра конструювання машин ММІ 1028 2843 3 2031
35 7 54 0 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 597 2369 2 1136
36 -1 36 3 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 734 2492 3 1851
37 7 40 8 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 672 2396 4 1682
38 -1 26 1 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 1927 3639 2 3117
39 -13 37 -8 Кафедра економічної кібернетики ФММ 1035 2700 3 1810
40 0 45 -1 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 579 2239 3 1537
41 2 62 4 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 374 1986 2 732
42 -11 33 -4 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 913 2501 3 2048
43 2 55 3 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 435 1986 3 1105
44 6 39 2 Кафедра теорії та практики управління ФСП 1205 2528 2 1733
45 8 67 12 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 594 2129 1 594
46 -18 27 -1 Кафедра телекомунікацій ІТС 1419 2934 3 2690
47 0 52 -3 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 706 1709 2 1157
48 3 31 4 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 1263 2590 3 2178
49 14 47 6 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 651 1958 3 1434
50 16 44 7 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1148 2447 2 1580
51 9 60 2 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 524 1763 2 882
52 12 25 0 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 2820 3980 2 3249
53 -7 56 0 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 400 1555 3 1066
53 1 76 0 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 346 1501 1 346
55 -1 50 0 Кафедра електромеханіки ФЕА 708 1818 2 1182
56 6 52 0 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 842 1943 2 1157
57 2 64 3 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 349 1444 2 676
58 -6 6 0 Кафедра технології машинобудування ММІ 6947 8040 2 7546
59 -32 8 -1 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 6039 7016 1 6039
60 -11 42 1 Кафедра прикладної математики ФПМ 1231 2184 2 1608
61 -13 61 2 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС 411 1363 2 792
62 6 69 1 Кафедра соціології ФСП 497 1429 1 497
63 6 78 1 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 228 1095 0 0
64 -3 63 2 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 374 1203 2 694
65 9 78 1 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 268 1025 0 0
66 12 78 1 Кафедра філософії ФСП 155 871 0 0
67 -11 78 1 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 275 982 0 0
68 -10 72 1 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 456 1042 1 456
69 8 77 1 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 337 1009 1 337
70 5 65 3 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 599 1264 1 599
71 5 68 1 Кафедра системного проєктування ІПСА 577 1237 1 577
72 -15 78 1 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 268 863 0 0
73 7 51 10 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 853 1439 2 1164
74 7 78 1 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 192 770 0 0
75 -4 74 0 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 396 970 1 396
76 -11 70 -6 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 480 1042 1 480
77 2 71 0 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 468 949 1 468
78 6 78 -1 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 161 614 0 0
79 -9 43 -1 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 1592 1947 1 1592
80 8 78 1 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 103 333 0 0
81 6 59 0 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 1003 1397 1 1003
82 -9 78 1 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 245 609 0 0
83 2 78 1 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 264 626 0 0
84 -2 78 1 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 277 628 0 0
85 -2 78 -6 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 126 461 0 0
86 7 78 1 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 143 424 0 0
87 4 78 1 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 125 398 0 0
88 2 58 -3 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 1044 1314 1 1044
89 -3 75 0 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 369 627 1 369
90 -1 78 1 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 120 374 0 0
91 1 78 1 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 93 346 0 0
92 2 78 1 Кафедра історії ФСП 47 298 0 0
93 2 78 1 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 86 311 0 0
94 4 78 1 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 54 289 0 0
95 1 78 1 Кафедра репрографії ВПІ 75 276 0 0
96 1 78 1 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 50 264 0 0
97 -25 65 -19 Кафедра психології та педагогіки ФСП 599 797 1 599
98 -31 73 -13 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 407 526 1 407
99 0 78 1 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 165 329 0 0
100 0 78 1 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 130 223 0 0
101 0 78 1 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 71 134 0 0
102 0 78 1 Кафедра космічної інженерії ІАТ 176 207 0 0
103 0 78 1 Кафедра графіки ВПІ 111 123 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.