2 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2021 РОКУ (19-Й РЕЙТИНГ)

19 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2415 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 квітня 2021 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 528 науковців інформації. В профілях 148 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 10 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 53 кафедр.

  на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі

Місце Місце в 1 рейтингу 2021 Зміни Кафедра Ф/І Мають підтверджену електронну адресу в kpi.ua Накращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість НПП, які входть в 210 найкращих в профілі КПІ >314
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 47 6937 16982 9
2 4 2 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 18 2127 5893 4
3 3 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 15 5950 9707 5
4 5 1 інформаційної безпеки ФТІ 22 4269 7631 3
5 8 3 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 47 2484 5829 4
6 7 1 виробництва приладiв ПБФ 19 1145 4443 5
7 10 3 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 21 908 3903 5
8 2 -6 мiкроелектронiки ФЕЛ 20 3129 5916 3
9 11 2 обчислювальної технiки ФІОТ 32 743 3180 3
10 22 12 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 24 638 3013 3
11 12 1 електронних пристроїв та систем ФЕЛ 29 710 3011 3
12 16 4 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 26 608 2830 3
13 13 0 менеджменту ФММ 29 768 2805 3
14 14 0 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 39 855 2883 4
15 15 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 24 6496 8491 3
16 54 38 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 25 1733 3713 3
17 41 24 телекомунiкацiй ІТС 20 1156 3007 4
18 20 2 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 27 724 2541 3
19 19 0 міжнародної економіки ФММ 21 1664 3470 3
20 17 -3 промислового маркетингу ФММ 14 2358 4109 4
21 18 -3 акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 38 431 2147 2
22 6 -16 біоінформатики ФБТ 11 2235 3235 2
23 50 27 теоретичних основ радіотехніки РТФ 10 1001 2660 3
24 26 2 конструювання машин ММІ 39 811 2412 2
25 40 15 фізичної хімії ХТФ 9 539 1974 1
26 29 3 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 36 312 1883 0
27 35 8 теоретичної електротехніки ФЕА 33 1202 2727 2
28 31 3 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 10 858 2364 2
29 9 -20 економіки і підприємництва ФММ 22 1130 2596 3
30 36 6 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 13 439 1870 1
31 27 -4 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 16 4770 6198 3
32 25 -7 біомедичної інженерії ФБМІ 19 1679 3103 2
33 39 6 математичної фiзики ФМФ 29 628 2022 2
34 21 -13 електропостачання ІЕЕ 23 290 1663 0
35 34 -1 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІМЗ 17 498 1862 3
36 32 -4 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 49 664 2002 2
37 37 0 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 14 703 2009 3
38 44 6 фiзики металiв ІМЗ 17 642 1814 2
39 43 4 фізики енергетичних систем ФТІ 9 856 1493 1
40 48 8 електронної інженерії ФЕЛ 18 551 1805 1
41 47 6 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 22 697 1939 2
42 45 3 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 27 321 1559 1
43 30 -13 диференцiальних рiвнянь ФМФ 30 325 1518 2
44 46 2 технiчної кiбернетики ФІОТ 39 236 1289 0
45 51 6 інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 20 480 1520 3
46 58 12 смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ 14 299 907 0
47 53 6 електромеханіки ФЕА 14 642 1640 2
48 52 4 технологiї машинобудування ММІ 21 6349 7337 2
49 71 22 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 12 793 1718 1
50 24 -26 технології електрохімічних виробництв ХТФ 18 327 1249 1
51 67 16 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 15 679 1582 1
52 28 -24 прикладної математики ФПМ 19 1014 1896 2
53 59 6 теорії та практики управління ФСП 13 892 1757 2
54 49 -5 відновлювальних джерел енергії ФЕА 23 533 1357 2
55 59 4 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 267 1075 0
56 64 8 інформаційного та права  інтелектуальної власності ФСП 9 568 1362 2
57 55 -2 геоінженерії ІЕЕ 20 385 1169 1
58 62 4 телекомунiкацiйних систем ІТС 11 373 1154 1
59 66 7 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 8 375 993 1
60 23 -37 загальної та експериментальної фiзики ФМФ 15 1027 1799 1
61 69 8 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 14 227 954 0
62 106 44 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 12 430 1142 1
63 68 5 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 18 263 959 0
64 38 -26 системного проектування ІПСА 23 413 1103 1
65 42 -23 психології та педагогіки ФСП 11 618 1233 2
66 73 7 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 15 1894 2566 2
67 72 5 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 41 168 838 0
68 56 -12 технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 30 348 988 1
69 70 1 математичного моделювання економічних систем ФММ 10 393 1029 1
70 75 5 господарського  та адміністративного права ФСП 10 231 860 0
71 61 -10 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 19 389 1000 1
72 77 5 теоретичної і прикладної економіки ФММ 13 309 894 0
73 65 -8 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 16 603 1164 1
74 104 30 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 13 811 1363 2
75 80 5 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 1439 1920 1
76 33 -43 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 22 3175 3702 1
76 79 3 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 10 227 754 0
76 82 6 соціології ФСП 17 353 880 1
79 83 4 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 18 449 968 1
80 76 -4 філософії ФСП 43 413 918 1
81 86 5 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 10 375 868 1
82 78 -4 репрографiї ВПІ 10 127 599 0
83 74 -9 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 31 178 649 0
84 85 1 зварювального виробництва ІМЗ 13 299 740 0
85 90 5 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 10 185 608 0
86 84 -2 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 14 840 1250 1
87 91 4 технології виробництва літальних апаратів ММІ 14 215 617 0
88 87 -1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 44 97 497 0
89 92 3 публічного права ФСП 14 162 542 0
90 93 3 математичних методів захисту інформації ФТІ 12 773 1110 1
91 108 17 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 5 262 395 0
92 81 -11 електричних мереж і систем ФЕА 12 267 596 0
93 94 1 видавнича справа i редагування ВПІ 19 252 571 0
94 88 -6 біотехніки та інженерії ФБТ 9 487 736 1
95 57 -38 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 22 293 599 0
96 98 2 спортивного вдосконалення ФБМІ 32 120 389 0
97 63 -34 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 27 685 951 1
98 99 1 металознавства та термiчної обробки ІМЗ 10 372 634 1
99 102 3 фізичного виховання ФБМІ 47 58 308 0
100 97 -3 загальної та неорганічної хімії ХТФ 17 339 579 1
101 95 -6 приладобудування ПБФ 14 780 1014 1
102 105 3 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІМЗ 14 71 299 0
103 96 -7 промислової біотехнології ФБТ 11 63 280 0
104 107 3 української мови, літератури та культури ФЛ 17 71 271 0
105 101 -4 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 674 851 1
106 109 3 історії ФСП 19 41 237 0
107 112 5 автоматизації енергосистем ФЕА 16 160 344 0
108 89 -19 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ 13 1655 1828 1
109 111 2 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 15 598 761 1
110 113 3 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 24 171 0
111 120 9 космічної інженерії ІАТ 5 155 257 0
112 110 -2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 33 111 248 0
113 103 -10 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 11 116 242 0
114 100 -14 біомедичної кібернетики ФБМІ 10 66 180 0
115 116 1 прикладної фізики ФТІ 6 204 270 0
116 117 1 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 73 114 0
117 114 -3 систем керування лiтальними апаратами ІАТ 5 114 162 0
118 118 0 авіа- та ракетобудування ІАТ 4 26 51 0
119 119 0 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІМЗ 4 21 30 0
120 115 -5 графiки ВПІ 8 117 124 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.