Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – квітень 2019 року (11-й рейтинг)

11 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманими від КБІС за даними АІС рейтинг Викладача (2017-2018 н.р.).

Використана інформація з 1957 профілів НПП (1837 в попередній рейтинг). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1617 викладача (82,6%).

В зв'язку із зміною підходу до розрахунку рейтингу Лабораторією Cybermetrics (http://webometrics.info/en/transparent), тимчасово до рейтингу включено 197 профіль НПП КПІ ім.Ігоря Сікорського, які підтвердили пошту КПІ, але не увійшли в офіційний профіль університету. Просимо використовувати унормовану назву університету.

Збір даних здійснювався 15-19 квітня 2019 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 124 НПП інформації. В профілях 104 (64 в попередній рейтинг) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 17 профілях (18 в попередній рейтинг) кількість чужих робіт перевищує 10 шт.

Наявність неналежним чином оформлених профілів плинула на результати 29 кафедр (18 в минулий рейтинг).

11 10 Зміни Кафедра Активні КПІ-шні профілі Накращий показник кафедри Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 25 2605 7885
2 2 0 органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 13 4945 7364
3 3 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 18 5677 6850
4 4 4 технологiї машинобудування ММІ 2 5312 5315
5 6 1 інформаційної безпеки ФТІ 17 2458 4611
6 5 -1 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 3770 4591
7 7 0 мiкроелектронiки ФЕЛ 19 2655 4417
8 8 0 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 8 1682 4191
9 10 1 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 45 998 2626
10 11 1 теоретичних основ радіотехніки РТФ 6 1486 2427
11 12 1 міжнародної економіки ФММ 21 1314 2278
12 15 3 біомедичної інженерії ФБМІ 12 1144 2205
12 9 -3 економіки і підприємництва ФММ 20 824 2205
14 14 0 промислового маркетингу ФММ 9 1638 2175
15 13 -2 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 13 794 2098
16 18 2 електропостачання ІЕЕ 21 764 1983
17 24 7 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 18 506 1890
18 19 1 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 23 1427 1834
19 17 -2 психології та педагогіки ФСП 11 996 1778
20 20 0 телекомунiкацiй ІТС 19 642 1768
21 25 4 виробництва приладiв ПБФ 17 593 1697
22 21 -1 господарського  та адміністративного права ФСП 10 1360 1677
23 22 -1 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 1261 1649
24 31 7 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 13 1194 1550
25 26 1 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 11 803 1545
26 28 2 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 17 578 1542
27 16 -11 фізики енергетичних систем ФТІ 4 630 1536
28 29 1 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 7 616 1532
29 27 -2 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 10 1185 1460
30 30 0 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 15 534 1390
31 33 2 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 51 480 1349
32 32 0 математичної фiзики ФМФ 23 487 1323
33 36 3 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 17 529 1282
34 38 4 біотехніки та інженерії ФБТ 6 569 1254
35 34 -1 теорії та практики управління ФСП 12 605 1242
36 23 -13 менеджменту ФММ 20 542 1238
37 37 0 обчислювальної технiки ФІОТ 13 421 1212
38 35 -3 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 4 982 1210
39 39 0 диференцiальних рiвнянь ФМФ 23 304 1182
40 40 0 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 18 657 1095
41 48 7 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 23 397 1031
42 43 1 електронної інженерії ФЕЛ 16 417 987
43 41 -2 електромеханіки ФЕА 12 408 974
44 45 1 промислової електронiки ФЕЛ 18 381 952
45 47 2 системного проектування ІПСА 16 616 938
46 42 -4 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 16 302 917
47 49 2 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 456 902
48 44 -4 математичного моделювання економічних систем ФММ 10 330 901
49 50 1 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 277 850
50 55 5 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 16 221 848
51 53 2 автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ 7 390 837
52 58 6 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 29 248 806
53 57 4 конструювання верстатiв та машин ММІ 15 389 762
53 51 -2 математичних методів захисту інформації ФТІ 9 687 762
55 63 8 фізичної хімії ХТФ 9 296 758
56 59 3 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 14 495 757
57 54 -3 приладобудування ПБФ 7 584 756
58 60 2 теоретичної і прикладної економіки ФММ 9 370 754
59 52 -7 телекомунiкацiйних систем ІТС 8 327 749
60 46 -14 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 17 207 742
61 56 -5 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 581 693
62 61 -1 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІФФ 10 283 646
63 61 -2 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 248 635
64 64 0 соціології ФСП 16 255 622
65 82 17 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 29 324 608
66 72 6 технiчної кiбернетики ФІОТ 21 154 603
67 65 -2 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 521 597
68 66 -2 теоретичної електротехніки ФЕА 14 243 590
69 68 -1 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 16 178 582
70 76 6 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 17 375 550
71 73 2 філософії ФСП 45 307 547
72 75 3 електричних мереж і систем ФЕА 10 217 537
73 78 5 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 6 307 532
74 77 3 технології електрохімічних виробництв ХТФ 10 203 499
75 99 24 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 9 264 498
76 79 3 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 12 386 497
77 71 -6 відновлювальних джерел енергії ФЕА 9 248 491
77 107 30 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 9 305 491
79 69 -10 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 7 312 458
80 66 -14 інженерії поверхні ЗФ 9 177 453
81 84 3 загальної та неорганічної хімії ХТФ 16 273 451
82 74 -8 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 19 128 448
83 83 0 металознавства та термiчної обробки ІФФ 6 319 443
84 85 1 інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 6 347 433
85 86 1 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 7 185 424
86 70 -16 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 14 208 395
86 93 7 фiзики металiв ІФФ 14 109 395
88 81 -7 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 21 203 378
89 90 1 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 11 148 372
90 92 2 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 9 198 334
91 91 0 прикладної математики ФПМ 6 235 326
92 103 11 інженерної екологiї ІЕЕ 11 115 315
93 88 -5 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 12 208 306
94 98 4 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 10 116 303
95 96 1 публічного права ФСП 10 101 286
96 102 6 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 13 188 283
97 87 -10 промислової біотехнології ФБТ 10 101 262
98 101 3 електрозварювальних установок ЗФ 8 94 255
99 80 -19 репрографiї ВПІ 10 69 252
100 105 5 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 40 55 245
101 97 -4 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 62 235
102 127 25 спортивного вдосконалення ФБМІ 18 79 229
103 104 1 прикладної фізики ФТІ 7 152 218
104 109 5 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 11 66 217
105 100 -5 систем керування лiтальними апаратами ММІ 2 131 216
106 115 9 видавнича справа i редагування ВПІ 18 78 207
106 116 10 геоінженерії ІЕЕ 6 96 207
108 95 -13 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 9 80 196
109 118 9 автоматизації енергосистем ФЕА 15 105 195
110 106 -4 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 11 105 194
111 110 -1 інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ 7 110 189
112 111 -1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 38 50 185
113 123 10 фізичного виховання ФБМІ 34 35 155
114 113 -1 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 4 99 150
115 117 2 біомедичної кібернетики ФБМІ 6 42 144
116 114 -2 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 5 110 142
117 89 -28 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 10 81 133
118 129 11 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 2 130 132
119 112 -7 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 12 42 122
120 120 0 історії ФСП 18 33 117
121 119 -2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 21 51 110
122 122 0 української мови, літератури та культури ФЛ 19 50 109
123 124 1 зварювального виробництва ЗФ 9 43 90
124 125 1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 17 54
125 126 1 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 33 51
126 129 3 авіа- та ракетобудування ММІ 5 13 29
127 128 1 біоінформатики ФБТ 2 3 3
128 129 1 графiки ВПІ 1 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.