Transparency (Прозорість)

Показник Openness/Transparency (відкритість/прозорість) – сума показників цитованності 10 персональних профілів кожного університету за даними університетського профілю Google Scholar Citations за виключенням лідера. Вага: 10%.

Regarding OPENNESS. Now it is going to be named Transparency and it will use the data from the Google Scholar Citations institutional profiles (Raw data is available from Transparent Ranking published in this same portal). Only institutional profiles are chosen. If your university or your faculty members are not included, please promote they set up (voluntarily) their own Google Scholar Citations public profiles with a normalized (official) name of the university in the affiliation and using the INSTITUTIONAL email address. If there is no institutional profile for your university yet, you should contact directly with Google Scholar. Weight: 10%.

В рейтингу сайтів кафедр використовується показник OPENNESS/Transparency (A4) – дані цитованості шести публічних профілів викладачів кафедр за даними Google Scholar, опублікованими в рейтинговій системі НТУУ «КПІ». Дані кафедр, кількість викладачів яких за даними ВКАС Університету нижче 6-ти, подвоюються.

Збір даних

1. Дані про профілі науковців КПІ передаються КБІС перед поточним рейтингуванням з даних АІС Рейтинг викладача.
2. Профілі верифікуються на приналежність до КПІ. Не враховуються дані науковців, які не входять в офіційний профіль університету: заблоковані для загального перегляду на момент моніторингу, а також профілі, які не відповідали наказу No 2-40 | 23.03.2016 ( не вказали прийняту для офіційного профілю Університету назву (National Technical University of Ukraine)* як місце роботи та не підтвердили пошту з доменної зони університету)
3. Дані по цитованості збираються протягом звітного місяця (січень, квітень, липень, жовтень)

Перевірити цитованість в Google Scholar Citations

1. Вийти на персональний профіль науковця
2. Цитованість показана на малюнку нижче - "Бібліографічні посилання" (2)


мал.1

Фактори, які впливають Google Scholar Citations

 • рівень присутності автора в інформаційному полі
 • забруднення профілю при включенні автоматичного оновлення чужими статтями

Рекомендації для підрозділу

 • сприяти створенню персональних профілів усіх науковців кафедри в Google Scholar
 • сприяти активній роботі авторів із своїм списком публікацій:
  • додати відсутні публікації в свій профіль
  • видалити зайві публікації зі свого профілі (рекомендувати науковцям із загальнопоширеними прізвищами відключити автоматичне оновлення)
 • сприяти ознайомленню науковців із роботами своїх колег, з метою розвитку наукової школи і цитуваню робіт колег
 • змінити політику відкритості стосовно робіт кафедри і публікувати матеріали семінарів, конференцій у відкритому доступі
 • переглянути вимоги до оформлення літератури із запровадженням мінімальної кількості процитованих джерел

Рекомендації для авторів

 • зареєструватися в різних агрегаторах наукометричної інформації (оформити orcid, облікові записи в Google Scholar, Researcherid (http://www.researcherid.com/)
 • підключити сповіщення при власному цитувані ("Follow") в Google Scholar
 • розказати Google Scholar, як він може поліпшити свою систему - https://support.google.com/scholar/contact/general


* - правильно вказана назва пришвидшує верифікацію профілю науковця в університетському профілі, але не є обов'язковою. Google Scholar може верифікувати інші варіанти написання назви Університету за умови наявності підтвердженої електронної адреса в kpi.ua.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.