Контент сайтів кафедр

Вміст сайтів кафедр крім концепції сайту, визначеної розробниками, і положення про сайт кафедри, прийнятого на кафедрі, визначається такими документами:

НАКАЗ № 1-244 | 01.09.14 | Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Зверніть, будь ласка, увагу на терміни оприлюднення інформації, визначені п.4 статті 30:

 1. 4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через ДЕСЯТЬ робочих ДНІВ з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

 • положення про структурні підрозділи;
 • результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського ([Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.)

В організаційній роботі окреслено такі завдання кафедри:

 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,
 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;

Також окремо вказується на необхідність розміщення таких матеріалів:

 • Індивідуальні навчальні плани
 • Розклади занять і екзаменів
 • Навчальні матеріали з навчальної дисципліни (за "Технологічним вимогам щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" відповідно ситуації із забезпеченістю студентів/аспірантів навчальними матеріалами)
 • Анотації курсових проектів/курсових робіт обсягом не менше 650 знаків (розміщуються у відкритому доступі на час не менше одного року)
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань

- Наказ №1-244 від 01.09.2014 Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету,

- Наказ № 1-278 від 10.10.2014 Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників

 • здійснити актуалізацію вмісту веб-сайтів кафедр у домені kpi.ua, подальше поповнення повнотекстовими матеріалами українською та англійською мовами.

- Наказ № 2-40 від 23.03.2016 Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

 • реєстрація науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів в службі Google Scholar

- Наказ №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • теми магістерських дисертацій за структурою згідно Додатку 1 наказу
 • результатів проведеної практики
 • анотації магістерських дисертацій двома мовами (українська, англійська) та перелік використаних посилань

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ 2-298 від 08.12.2017 Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 • забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр тем дисертацій аспірантів та тематику робіт кандидатів в аспірантуру
 • * Методичні матеріали щодо організації діяльності науково-педагогічних працівників та навчально-методичного забезпечення навчального процесу можна завантажити на сайті Департаменту навчальної роботи КПІ ім.Ігоря Сікорського
  Стаття 33. Освітня програма закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
  1. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності).
  2. Освітня програма містить:
   • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
   • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
   • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
  3. Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів.
   Освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
   Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів.
   Заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до цього Закону та спеціальних законів.
  4. Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

  Вимога публікації підкріплена наказом МОН України «Про внесення змін до наказу МОН від 30 жовтня 2017 р. №1432» п.2,3:

  1. Закладам вищої освіти розмістити на своїх веб-сайтах освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.
  2. Закладам вищої освіти повідомити МОН про перелік освітніх програм, започаткованих в рамках ліцензованої спеціальності, та відповідні посилання на веб-сайтах на відомості, зазначені в пункті 2 цього наказу.
 • ** Окрім опублікованого в Київському політехніку
 • *** Визначається Приймальною комісією КПІ ім.Ігоря Сікорського
Причіплений файлРозмір
PDF icon 2015_166-mon.pdf135.09 KB
Файл site-status.ppsx88.62 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.