Зміни на сайтах кафедр в зв'язку із перейменуванням ВНЗ

Нагадуємо, що в зв'язку із перейменуванням ВНЗ в термін до 20 вересня 2016 року необхідно було внести зміни до інформаційних ресурсів Університету. Просимо пришвидшити виконання розпорядження.

Дякуємо відповідальним за оперативну роботу:

Кафедра прикладної математики ФПМ
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС
Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ
Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ
Кафедра економіки і підприємництва ФММ
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
Кафедра електромеханіки ФЕА
Кафедра виробництва приладів ПБФ
Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ
Кафедра соціології ФСП
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС
Кафедра електричних мереж і систем ФЕА
Кафедра електричних станцій ФЕА
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ
Кафедра телекомунікацій ІТС
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
Кафедра психології та педагогіки ФСП
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.