3 рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations 2020 року (16-й рейтинг)

16 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2388 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 липня 2020 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 79 науковців інформації. В профілях 74 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 10 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 33 кафедр (41 в минулий рейтинг).

  на дані кафедри вплинули дублетні профілі
  на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі

Місце 2020, 2 Зміни Кафедра Ф/І Мають підтверджену електронну адресу в kpi.ua Накращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість НПП, які входть в 110 найкращих в профілі КПІ >275
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 47 6513 18357 10
2 2 0 мiкроелектронiки ФЕЛ 21 2938 7398 4
3 3 0 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 15 1917 5289 4
4 6 2 біоінформатики ФБТ 9 1901 3909 3
5 5 0 інформаційної безпеки ФТІ 20 3615 6943 5
6 4 -2 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 46 2352 5576 4
7 8 1 виробництва приладiв ПБФ 19 908 3850 7
8 7 -1 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 13 5503 8381 4
9 9 0 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 20 812 3294 5
10 10 0 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 38 805 2815 4
11 11 0 електронних пристроїв та систем ФЕЛ 27 645 2556 3
12 12 0 обчислювальної технiки ФІОТ 30 623 2532 2
13 13 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 24 6393 8236 3
14 15 1 міжнародної економіки ФММ 21 1479 3289 4
15 14 -1 економіки і підприємництва ФММ 23 1038 2832 3
16 19 3 акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 37 413 2188 3
17 17 0 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 26 673 2433 3
18 16 -2 менеджменту ФММ 28 635 2388 3
19 23 4 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 22 592 2322 3
20 18 -2 телекомунiкацiй ІТС 20 947 2646 4
21 22 1 електропостачання ІЕЕ 23 1063 2609 2
22 20 -2 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 26 534 2069 2
23 21 -2 промислового маркетингу ФММ 13 2035 3528 4
24 27 3 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 37 290 1733 1
25 25 0 біомедичної інженерії ФБМІ 19 1512 2914 2
26 28 2 теоретичної електротехніки ФЕА 33 1165 2539 2
27 23 -4 диференцiальних рiвнянь ФМФ 29 295 1664 3
28 32 4 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 14 4463 5801 3
29 29 0 конструювання машин ММІ 37 629 1957 2
30 26 -4 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 8 771 2086 2
31 35 4 фізичної хімії ХТФ 9 364 1547 1
32 30 -2 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІМЗ 16 423 1723 4
33 31 -2 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 20 452 1737 3
34 33 -1 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 15 645 1887 3
35 56 21 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 42 726 1952 2
36 36 0 інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 19 425 1635 3
37 39 2 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 13 403 1612 1
38 34 -4 математичної фiзики ФМФ 23 559 1761 2
39 38 -1 психології та педагогіки ФСП 11 1265 2334 3
40 37 -3 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 28 312 1465 1
41 40 -1 електронної інженерії ФЕЛ 18 483 1562 1
42 48 6 технiчної кiбернетики ФІОТ 38 477 1513 1
43 43 0 фiзики металiв ІМЗ 18 551 1459 2
44 47 3 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 22 648 1650 2
45 41 -4 відновлювальних джерел енергії ФЕА 22 469 1451 2
46 84 38 технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 32 319 1244 1
47 42 -5 теоретичних основ радіотехніки РТФ 10 467 1390 2
48 64 16 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 23 1621 2496 2
49 44 -5 електромеханіки ФЕА 14 557 1421 1
50 45 -5 фізики енергетичних систем ФТІ 8 787 1202 1
51 50 -1 технологiї машинобудування ММІ 21 6096 6899 2
52 49 -3 технології електрохімічних виробництв ХТФ 18 316 1111 1
53 54 1 геоінженерії ІЕЕ 21 326 1080 1
54 51 -3 теоретичної і прикладної економіки ФММ 15 513 1255 1
55 52 -3 теорії та практики управління ФСП 14 803 1540 1
56 58 2 телекомунiкацiйних систем ІТС 11 355 1067 1
57 53 -4 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 19 298 994 1
58 54 -4 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 14 927 1621 1
59 65 6 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 15 624 1316 1
60 63 3 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 14 187 855  
61 60 -1 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 534 1195 1
62 57 -5 математичного моделювання економічних систем ФММ 10 378 1026 1
63 99 36 смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ 14 274 659  
64 66 2 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 8 342 838 1
65 59 -6 прикладної математики ФПМ 17 943 1559 2
66 62 -4 соціології ФСП 18 299 909 1
66 67 1 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 27 762 1372 2
68 61 -7 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 14 240 832  
69 68 -1 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 22 279 851 1
70 69 -1 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 12 317 854 1
71 71 0 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 29 268 761  
72 70 -2 інформаційного та права  інтелектуальної власності ФСП 8 483 972 2
73 78 5 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 41 121 598  
74 72 -2 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 1305 1727 1
75 89 14 філософії ФСП 43 379 839 1
76 73 -3 металознавства та термiчної обробки ІМЗ 11 348 802 1
77 74 -3 електричних мереж і систем ФЕА 13 255 707  
78 76 -2 репрографiї ВПІ 10 116 567  
79 83 4 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 10 327 766 1
80 75 -5 господарського  та адміністративного права ФСП 9 189 621  
81 77 -4 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 10 200 624  
82 79 -3 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 11 287 704 1
83 80 -3 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 16 374 768 1
84 81 -3 технології виробництва літальних апаратів ММІ 15 159 539  
85 82 -3 приладобудування ПБФ 15 707 1066 1
86 87 1 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 14 742 1086 1
87 86 -1 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ 13 1498 1833 1
88 85 -3 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 17 237 557  
88 88 0 зварювального виробництва ІМЗ 13 256 576  
90 96 6 біотехніки та інженерії ФБТ 6 458 705 1
91 90 -1 публічного права ФСП 14 141 445  
91 91 0 математичних методів захисту інформації ФТІ 13 726 1030 1
93 92 -1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 45 72 374  
94 102 8 системного проектування ІПСА 17 158 457  
95 94 -1 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 10 158 442  
96 93 -3 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 15 1542 1810 1
97 101 4 промислової біотехнології ФБТ 10 110 359  
98 97 -1 загальної та неорганічної хімії ХТФ 17 435 664 1
99 103 4 видавнича справа i редагування ВПІ 18 42 262  
100 105 5 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІМЗ 14 67 280  
101 100 -1 фізичного виховання ФБМІ 45 50 252  
102 104 2 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 629 805 1
103 106 3 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 11 115 305  
104 107 3 біомедичної кібернетики ФБМІ 9 67 248  
105 109 4 української мови, літератури та культури ФЛ 17 58 231  
105 108 3 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 706 879 1
107 110 3 історії ФСП 19 38 194  
108 98 -10 спортивного вдосконалення ФБМІ 33 106 259  
109 114 5 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 14 525 673 1
110 112 2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 37 93 233  
111 111 0 автоматизації енергосистем ФЕА 16 138 276  
112 113 1 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 4 222 276  
113 115 2 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 19 127  
114 115 1 графiки ВПІ 8 101 189  
115 117 2 прикладної фізики ФТІ 6 187 243  
116 118 2 систем керування лiтальними апаратами ІАТ 4 106 167  
117 119 2 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 65 92  
118 120 2 авіа- та ракетобудування ІАТ 4 18 44  
119 121 2 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІМЗ 3 20 29  

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.