Виконання наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 |

Виконання кафедрами НТУУ "КПІ" наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Результати моніторингу станом на 10.12.14:

- виконали наказ
- частково виконали наказ
- не виконали наказ
- посилання на сторінку наявного інформаційного блоку
* - виключення для невипускових кафедр
- проігнорували наказ

Кафедра Загальна інформація Вступ Навчання Наука Викладачі Студентське життя Зарубіжне партнерство Новини
uk ru en uk ru en uk ru en uk ru en uk ru en uk ru en uk ru en uk ru en

1.

Кафедра прикладної математики ФПМ      
2. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ        
3. Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ          
4. Кафедра фізичного виховання ФБМІ * * *       * * *    
5. Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ * * *     * * *        
6. Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ            
7. Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА            
8. Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ            
9. Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ                
10. Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ                
11. Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ   * * *           * * *      
12. Кафедра електричних станцій ФЕА                  
13. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ                  
14. Кафедра менеджменту ФММ                  
15. Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ                  
16. Кафедра прикладної фізики ФТІ                  
17. Кафедра технічної кібернетики ФІОТ                  
18. Кафедра фізичної хімії ХТФ                  
19. Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ                    
20. Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ                    
21. Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ                    
22. Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ                    
23. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ     * * *         * * *          
24. Кафедра виробництва приладів ПБФ                      
25. Кафедра системного проектування ІПСА                      
26. Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ                        
27. Кафедра економіки і підприємництва ФММ                        
28. Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ                        
29. Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ   * * *             * * *          
30. Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ                        
31. Кафедра психології та педагогіки ФСП     * * *             * * *        
32. Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ                        
33. Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ     * * *             * * *        
34. Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ                          
35. Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ                          
36. Кафедра графіки ВПІ                          
37. Кафедра електричних мереж і систем ФЕА                          
38. Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ                          
39. Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ                          
40. Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ     * * *           * * *            
41. Кафедра історії ФСП     * * *             * * *          
42. Кафедра теоретичної механіки ФАКС     * * *             * * *          
43. Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ     * * *             * * *          
44. Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ * * *             * * *            
45. Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА                            
46. Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ                            
47. Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ     * * *             * * *            
48. Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ     * * *               * * *          
49. Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ                            
50. Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ                              
51. Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС                              
52. Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ                              
53. Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ                              
54. Кафедра соціології ФСП                     * * *          
55. Кафедра телекомунікаційних систем ІТС                              
56. Кафедра теорії та практики управління ФСП                              
57. Кафедра філософії ФСП     * * *                 * * *          
58. Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ                                
59. Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ                                
60. Кафедра приладобудування ПБФ                                
61. Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ     * * *                 * * *            
62. Кафедра технології машинобудування ММІ                                
63. Кафедра фізики металів                                
64. Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ                                
65. Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ                                  
66. Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ                                  
67. Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ                                  
68. Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ                                  
70. Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ                                  
70. Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС                                  
71. Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ                                  
72. Кафедра промислового маркетингу ФММ                                  
73. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ                                  
74. Кафедра телекомунікацій ІТС                                  
75. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ                                  
76. Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ                                  
77. Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ                                  
78. Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ                                  
79. Кафедра біоінформатики ФБТ                                    
80. Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА                                    
81. Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ                                    
82. Кафедра господарського та адміністративного права ФСП                                    
83. Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ                                    
84. Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ                                    
85. Кафедра електропостачання ІЕЕ                                    
86. Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ                                    
87. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС                                    
88. Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП                                    
89. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ                                    
90. Кафедра математичної фізики ФМФ                                    
91. Кафедра металознавства та термічної обробки                                    
92. Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ                                    
93. Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ                                    
94. Кафедра прикладної механіки ММІ                                    
95. Кафедра публічного права ФСП                                    
96. Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ                                    
97. Кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ                                    
98. Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ                                    
99. Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ                                      
100. Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ                                      
101. Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА                                      
102. Кафедра електрозварювальних установок ЗФ                                      
103. Кафедра електромеханіки ФЕА                                      
104. Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ                                      
105. Кафедра зварювального виробництва ЗФ                                      
106. Кафедра інженерії поверхні ЗФ                                       
107. Кафедра інженерної екології ІЕЕ                                      
108. Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ                                      
109. Кафедра міжнародної економіки ФММ                                      
110. Кафедра репрографії ВПІ                                      
111. Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА                                      
112. Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ                                      
113. Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ                                      
114. Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА                                      
115. Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ                                      
116. Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ                                      
117. Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ                                      
118. Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ                                      
119. Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ                                        
120. Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ                                          
121. Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ                                          
122. Кафедра інформаційної безпеки ФТІ                                          
123. Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ                                            
124. Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС                                              
125. Кафедра промислової біотехнології ФБТ                                              
126. Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ                                                
127. Кафедра промислової електроніки ФЕЛ                                                
128. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ                                                
129. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ                                                

НАКАЗ № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників - http://document.kpi.ua/2014_1-278 (внутрішня мережа)

НАКАЗ № 1-238 | 11.08.14 | Про Підвищення Ефективності Використання Інформаційних Ресурсів Інформаційно-Освітнього Порталу Університету - http://document.kpi.ua/2014_1-238 (внутрішня мережа)

Причіплений файлРозмір
Image icon links.gif373 байта
Image icon 993300.gif58 bytes

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.