Список відповідальних за сайти навчально-наукових підрозділів

Припиняється комунікація із адресами *@mail.ru, *@yandex.* та іншими із санкційного списку (http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850).

Оформити університетські скриньки можна в КПІ-Телеком - http://kpi.ua/mail

Шановні відповідальні за сайти кафедр та факультетів КПІ ім.Ігоря Сікорського. Просимо переглянути свої дані в таблиці нижче. Якщо для вашого підрозділу дані неповні або недостовірні, просимо надіслати оновлену інформацію на адресу dprzvit[at]kpi.ua.

Підрозділ Відповідальний за інформаційну підтримку
П.І.Б. e-mail
Видавничо-поліграфічний інститут Тріщук Руслан Любомирович maksym[at]siryk.com, 3182233[at]ukr.net
Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ Головко Ольга Анатоліївна, асистент olhagolovko[at]gmail.com
Кафедра графіки ВПІ Шалінський Ігор Петрович, інженер amuigor[at]gmail.com
Кафедра репрографії ВПІ Хлус Олена Сергіївна, асистент elenakhlus[at]ukr.net
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ    
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Коханівський Василь Олександрович, доцент kohv[at]vpf.ntu-kpi.kiev.ua
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ Сірик Максим Віталійович, ассистент maksym[at]siryk.com
Зварювальний факультет Пірумов Андрій Євгенович, Шевченко Микола Віталійович a.pirumov[at]kpi.ua, n.shevchenko[at]kpi.ua
Кафедра електрозварювальних установок ЗФ Шевченко Микола Віталійович n.shevchenko[at]kpi.ua
Кафедра зварювального виробництва ЗФ Коваленко Владислав Леонідович, доцент vl.kovalenko[at]kpi.ua
Кафедра інженерії поверхні Чорний Андрій Вячеславович, доцент a.chornyi[at]kpi.ua
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Данілін Олександр Валерійович, доцент avdan[at]ukr.net
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ Тишевич Борис Леонардович, доцент zodiactg[at]gmail.com
Кафедра електропостачання ІЕЕ Дерев'янко Денис Григорович riannon87[at]meta.ua
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ Загоруйко Євген Анатолійович, доцент zagoruyko[at]geobud.kiev.ua
Кафедра інженерної екології ІЕЕ Броницький Вадим Олегович vadim.bronytskyy[at]gmail.com
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Ковтанюк Тетяна Миколаївна, інженер tuklim210[at]gmail.com, te[at]ukr.net
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ Зайченко Стефан Володимирович, доцент zstefv[at]gmail.com
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ Арламов Олександр Юрійович, ст. викладач o.arlamov[at]kpi.ua
Навчально-науковий комплекс 'Інститут прикладного системного аналізу' Кухарєв Сергий Олександрович, Севастьянов В.В. zanner[at]ukr.net, sergej.kucharev[at]gmail.com, vvs.in.ua[at]gmail.com
Кафедра системного проектування ІПСА Голубова Ірина ,асиситент golubova.ira[at]gmail.com, ket11141[at]gmail.com
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА Дідковська Марина Віталіївна доцент, Кухарєв Сергій Олександрович, асистент maryna.didkovska[at]gmail.com, sergej.kucharev[at]gmail.com
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Варуша В`ячеслав Олегович, інженер web[at]iszzi.kpi.ua
Спеціальна кафедра №1 ІСЗЗІ 'Застосування засобів криптографічного та технічного захисту Сторчак Антон Сергійович, ст.Інженер storchakanton[at]gmail.com
Спеціальна кафедра №2 ІСЗЗІ 'Управління та тактико-спеціальної підготовки Баленко Олександр Ігорович, Інженер spyis[at]ukr.net
Спеціальна кафедра №3 ІСЗЗІ 'Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем Ірха Максим Сергійович, інженер max_irha[at]ukr.net
Спеціальна кафедра №4 ІСЗЗІ 'Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних телекс Хамуляк Володимир Анатолійович hamylak1004[at]gmail.com
Спеціальна кафедра №5 ІСЗЗІ 'Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних Мітін Сергій В’ячеславович, ст.викладач meetser[at]gmail.com
Інститут телекомунікаційних систем Штогріна Олена Сергіївна асистент L_Shtogrina[at]gmail.com
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС Захарчук Любов Володимирівна lyubovz.itm[at]gmail.com
Кафедра телекомунікацій ІТС Прищепа Тетяна Олексіївна, ст.викладач its_tk[at]ukr.net
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС Осипчук Сергій Олександрович, аспірант serg.osypchuk[at]gmail.com
Інженерно-фізичний факультет Соловйова Т.О. lcm[at]iff.kpi.ua
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ Ківенко Ірина Георгіївна, пров інженер ikivenko[at]i.ua, ostepanoff[at]iff.kpi.ua
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів Ямшинський Михайло Михайлович, доцент foundry[at]iff.kpi.ua
Кафедра металознавства та термічної обробки Котляр Сергей Николаевич, асистент webtest[at]ukr.net, kotlyar[at]iff.kpi.ua
Кафедра фізики металів Холмська Ганна Дмитрівна, доцент anna_kholmska[at]kpm.kpi.ua, ladacats[at]yahoo.com
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів Рибак В'ячеслав Миколайович, доцент admin[at]fhotm.kpi.ua
Інженерно-хімічний факультет Оніщенко В.О. v.onishchenko[at]i.ua
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ Радовенчик Ярослав Вячеславович, ст. викладач m.gomelya[at]kpi.ua
Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ Черьопкін Євген Сергійович, доцент e.cheropkin[at]kpi.ua
Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ Сачок Роман Володимирович, ассистент che[at]kpi.ua
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ Івіцький Ігор Ігорович, асистент ivitskiy[at]gmail.com
Механіко-машинобудівний інститут Калюжний О.В. av-k[at]ukr.net
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Бабієнко Ірина Іванівна, зав.навч.лабор. mmi_2[at]ukr.net
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотронік ММІ Галецький Олександр Сергійович, асистент haletskijos[at]gmail.com
Кафедра прикладної механіки ММІ Петришин А.І. m.p3shka.a.i[at]gmail.com
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ Вовк В.В., ст.викл. 010479[at]ukr.net
Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ Кравець Володимир Олександрович bond118[at]meta.ua
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ Піманов В.В. pimanov[at]ukr.net
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Блощицин М.С., Козирєв О.С. m.bloshchytsyn[at]gmail.com
Кафедра технології машинобудування ММІ Сімута Р.Р. simutaroman[at]gmail.com
Приладобудівний факультет Лисенко Юлія Юріївна j.lysenko[at]kpi.ua
Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ Маркін Максим Олександрович, доцент m.markin[at]kpi.in.ua
Кафедра виробництва приладів ПБФ Симута Микола Олександрович, інженер simuta[at]i.ua
Кафедра приладобудування ПБФ Сапсай Віта Вітальєвна, інженер o.uze[at]kpi.ua
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ Лисенко Юлія Юріївна j.lysenko[at]kpi.ua
Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ Павловский Олексій Михайлович, доцент a_pav[at]ukr.net
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ Кравченко Ігор Володимирович, ст.викл. info[at]ooep.ntu-kpi.kiev.ua
Радіотехнічний факультет Неуймін О.С. o.s.neuimin[at]gmail.com
Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ Літвінцев Сергій Миколайович, асистент zavred[at]radio.kpi.ua
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ Сушко Ірина Олександрівна, ст. викладач sushko[at]ros.kpi.ua
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ Головін Володимир Андрійович golva[at]meta.ua
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ Головін Володимир Андрійович golva[at]meta.ua
Теплоенергетичний факультет Бунке О., Гагарін О. alex[at]bunke.com.ua, gagarin[at]aprodos.kpi.ua
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ Поліщук Марія Андріївна, інженер atep_mariya[at]ukr.net
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ Приймак Катерина Олександрівна, ассистент pryimak_k[at]ukr.net, k.pryimak[at]kpi.ua
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Титенко С.В., Гагарін О. st[at]setlab.net, gagarin[at]aprodos.kpi.ua
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ Семеняко Олександр Володимирович lab_tpi[at]email.ua
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ Майер Леонід Інженер metr-p[at]i.ua, mayer.leonid[at]gmail.com
Факультет авіаційних і космічних систем Кришталь В.Ф.  
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС Кравченко Альона Анатоліївна, асистент каф. alenakravchenko25[at]gmail.com
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС Мелашенко Владислав Олександрович, Нечипоренко Олена Миколаївна olena.mn[at]gmail.com
Кафедра теоретичної механіки ФАКС Бабаєв Олександр Арташесович, доцент babaevaa[at]ukr.net
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ФАКС Бойко Людмила Станіславівна lidamila[at]ukr.net
Факультет біомедичної інженерії Кисельова О.Г., доцент кафедри БЗЛ olga.mmif[at]gmail.com
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ Юр'єва Катерина Олександрівна katytynja[at]gmail.com
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ Кисельова Ольга Геннадієвна  
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ Носовець Олена Костянтинівна, ст. викладач  
Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ Солохіна Тетяна Миолаївна, ст.лаборант solokhina50[at]ukr.net
Кафедра фізичного виховання ФБМІ Абрамов Сергій Анатолійович, ст. викладач kfv2010[at]hotmail.com
Кафедра біомедичної кібернетики Носовець Олена Костянтинівна, ст. викладач  
Факультет біотехнології і біотехніки Костик Сергій Ігорович, асистент kostyksergey[at]ukr.net
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ Щурська Марія (студент ФТІ 4 курс), Щурська Катерина Shurskamasha@gmail.com
Кафедра біоінформатики ФБТ Маринченко Лоліта Вікторівна lolitamar[at]ukr.net
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ Костик Сергій Ігорович kostyksergey[at]ukr.net
Кафедра промислової біотехнології ФБТ Поліщук Валентина Юріївна polischukvu[at]gmail.com
Факультет електроенергетики та автоматики Перетятко Юлія Вікторівна peretyatko.julia[at]gmail.com
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА Гнатовський Артем Вітальєвич, інженер gnat_kpi[at]ukr.net
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА Король Сергій Вікторович, доцент svkorol[at]ukr.net
Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА Гаєвський Олександр Юлійович aj.gaevsky[at]gmail.com
Кафедра електромеханіки ФЕА Бобер Віктор Анатолійович, інженер bvictor[at]ua.fm
Кафедра електричних мереж і систем ФЕА Массаковський Вадим Ігорович  
Кафедра електричних станцій ФЕА Болотний Микола Петрович, асистент nickolai2007[at]ukr.net
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА Шуляк Анатолій Антонович, ст.вик aashulyak[at]bigmir.net
Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА Гаран Я.О. GARAN[at]UA.FM
Факультет електроніки Волківський Вадим Борисович, зав.лаб volkivskiy[at]fel.kpi.ua
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ Вунтесмері Юрій Володимирович, доцент dragon[at]code.org.ua
Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ Богданов Олексій Вікторович, доцент ov.bogdanov[at]aae.kpi.ua
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ Лебедев Денис Юрійович, доцент, к.т.н. d.lebedev[at]kpi.ua
Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ Бевза Олег Миколайович, ст.викладач, Шило Денис Сергійович, інженер bevoleg[at]ukr.net, Dolphin[at]inet.ua
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ Швайченко Володимир Борисович доцент, Попович Павло Васильович, асистент vbs2011[at]ukr.net, ppv_ua[at]ukr.net
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ Діденко Юрій Вікторович, інженер yu.v.didenko[at]gmail.com
Кафедра промислової електроніки ФЕЛ Миколаєць Дмитро Анатолійович асистент dmytri_m[at]ukr.net
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Майер Зоя Олегівна fiotkpiua[at]gmail.com
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ Сперкач М.О., Якуніна Світлана Петрівна, контент менеджер sperkachmaya[at]gmail.com, asoiu[at]kpi.ua, veta_196[at]ukr.net
Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ Катін Павло Юрійович, доцент, Кравчун Надія Владиславівна студент, Роман Літвиненко, студент kodinp[at]gmail.com, nadya846[at]gmail.com, litvinenko95[at]gmail.com
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ Буриніна Людмила Іванівна пров. інженер, Марусик Андрій Миколайович лаборант lidmila[at]comsys.kpi.ua, beeengine[at]gmail.com
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ Остапченко Костянтин Борисович Okb2003[at]ukr.net
Факультет лінгвістики Іванченко Марія Володимирівна site_fl[at]ukr.net
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ Тищенко Микола Андрійович, викладач kamgs3web[at]ukr.net
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Лісецький Костянтин Анатолійович, ст.викладач fl.kamts.1[at]gmail.com
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ Дубініна Олена Сергіївна olena.dubinina[at]gmail.com
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ Кулезнева Світлана Степанівна, Яценко І.М. ktppam[at]ukr.net
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Дзикович Ольга Володимирівна, доцент, Гаман Ірина Анатоліївна аспірант, викладач dzykovich[at]gmail.com
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ Цимбал Інна Валеріївна pogoda[at]valiacable.com
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ Лук'янчук Лідія Яківна, Соляник Ірина Михайлівна kymlk[at]kpi.ua
Кафедра мовної підготовки іноземців Чудопалова Катерина Гаріславна, ст.викладач  
Факультет менеджменту та маркетингу Пишнограєв Іван Олександрович, аcиcтент  
Кафедра міжнародної економіки ФММ Серебренніков Богдан Сергійович, доцент bs.serebrennikov[at]gmail.com
Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ Цеслів Ольга Володимирівна ceslivolga[at]gmail.com
Кафедра промислового маркетингу ФММ Зозульов Олександр Вікторович zozulyov[at]ukr.net
Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ Борданова Людмила Сергіївна, ст.викладач bordanovamila[at]ukr.net
Кафедра менеджменту ФММ Жигалкевич Жанна Михайлівна, доцент zhygalkevych[at]gmail.com
Кафедра економіки і підприємництва ФММ Шевчук Наталія kuzminska_nl[at]ukr.net
Фізико-математичний факультет Лєбєдєва Ольга Олександрівна meganom8[at]ukr.net
Кафедра математичної фізики ФМФ Шраменко Володимир Миколайович, доцент shramenko[at]gmail.com
Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ Пальцун Сергій Володимирович, ст. викладач  
Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ Дудкін Микола Євгенович, в.о. зав.каф dudkin[at]imath.kiev.ua
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ Чурсанова Марина Валеріївна, доцент o.shtof[at]gmail.com
Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ Довженко Олександр Петрович, зав. Лаб dovzhenkoa[at]ukr.net, dmb92[at]i.ua
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ Приходько Юрій Євгенович, зав.лаб. kamok[at]ua.fm
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ Лєбєдєва Ольга Олександрівна, ст. викладач meganom8[at]ukr.net
Факультет прикладної математики Онай Микола Володимирович onay_nikolay_kpi[at]ukr.net
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ Орлова Марія Миколаївна, Петрашенко Андрій Васильович orlova[at]ua.fm
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ Онай Микола Володимирович onay_nikolay_kpi[at]ukr.net
Кафедра прикладної математики ФПМ Тавров Данило Юрійович, Терещенко Ігор Олександрович tereshenko.igor[at]gmail.com
Факультет соціології і права Стецюра Катерина Олександрівна, викладач kateryna.stetsura[at]gmail.com
Кафедра психології та педагогіки ФСП Конюшенко Юлія Володимирівна, ст.лаборант KPIP.KPI[at]GMAIL.COM, TUNIKYV[at]UKR.NET
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП Павлюк Алла Миколаївна, викладач  
Кафедра публічного права ФСП Плапіра О.С. kpp_fsp_kpi[at]ukr.net
Кафедра історії ФСП Гмиря А.О., аспірант n.romankova[at]ukr.net
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Петряєв Сергій Юр'євич, Чернишина Анна ipp_fsp_kpi[at]ukr.net
Кафедра соціології ФСП Пиголенко Ігор Вікторович, доцент pigolenko[at]gmail.com
Кафедра теорії та практики управління ФСП Боковець Ольга Ігорівна obokovets[at]ukr.net
Кафедра філософії ФСП Пенюк Вадим Богданович posteidos[at]yahoo.com
Фізико-технічний інститут Давидкова Оксана, секретар novi[at]pti.kpi.ua
Кафедра прикладної фізики ФТІ Бех Станіслав, ст. викладач stanislawbeh[at]gmail.com
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ Смирнов Максим Анатолійович, технік msambienttech[at]gmail.com
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ Шевченко Антон, аспірант trigggnew[at]gmail.com
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ Пономаренко Сергій, ст. викладач sergiy.ponomarenko[at]gmail.com
Кафедра Фізико-технічних засобів захисту інформації Власенко Мирослав, аспірант mazay[at]forenet.info
Хіміко-технологічний факультет Орлянський О.М., викладач, Сангінова О.В., заст.декана sanginova[at]xtf.kpi.ua
Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ Тарасенко Наталія Владасівна, ас.  
Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ Кримець Григорій Володимирович, ас. krimets[at]xtf.kpi.ua
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ Сікорський Олексій Олексійович, ас. alexey.sikorskiy[at]ukr.net
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ Дроб'язко Любов Олександрівна, інж. l.drobiazko[at]kpi.ua
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ Голембіовський Антон Олегович a.golembiovskyi[at]kpi.ua
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ Джигирей Ірина Миколаївна, доц. dzhygyrey[at]gmail.com
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ Гайдай Олександр Васильович, ас. sagggggas[at]yahoo.com
Кафедра фізичної хімії ХТФ Чигиринець Олена Едуардівна зав. каф.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.