Досконалість / Перевага / EXCELLENCE, SCOPUS

EXCELLENCE (1/3=16,7%). Академічні статті, опубліковані у високовпливових міжнародних журналах, грають дуже важливу роль у рейтингу університетів. Використання тільки загальної кількості документів може ввести в оману, тому розробники рейтингу webometrics використовують індикатор, який враховує тільки відмінні публікації: 10% найбільш цитованих статей у своїх наукових областях з наукового доробку університету. Scimago визначає ненульові значення у більш ніж 5200 університетів (період 2003-2010).

EXCELLENCE (1/3). The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities. Using simply the total number of papers can be misleading, so we are restricting the indicator to only those excellent publications, i.e. the university scientific output being part of the 10% most cited papers in their respective scientific fields. Although this is a measure of high quality output of research institutions, the data provider Scimago group supplied non-zero values for more than 5200 universities (period 2003-2010). In future editions it is intended to match the counting periods between Scholar and Scimago sources.

Рівень досконалості. Параметр рейтингу університетів SCImago Research Group. Досконалість відображає кількість (у%) наукової продукції установи, які входять в 10% найбільш цитованих статей у своїх наукових областях. Розраховується за даними SCOPUS.

Рейтинг сайтів КПІ

Показник не враховується в рейтингу сайтів КПІ в зв'язку із складністю розрахунку для конкретного об'єкта дослідження

Фактори, які впливають на EXCELLENCE

  1. Реєстрація видань, в яких публікуються співробітники установи, в SCOPUS
  2. Рівень авторитетності наукової школи

Перевірити EXCELLENCE

http://www.scimagoir.com/

Рекомендації

Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных Scopus: РЕКОМЕНДАЦИИ И КОММЕНТАРИИ - http://elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/
Проблеми SCOPUS для НТУУ “КПІ” та можливість їх вирішення - http://journals.kpi.ua/1/probl.ppt

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.